Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vikariat som ergoterapeut til Afdeling for Hjerneskader

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at arbejde inden for rehabilitering i et højt specialiseret felt, så har vi en vikariat på 32-37 timer i ergoterapien til besættelse den 1. marts 2023 eller snarest . Afdelingen har 22 sengepladser til mennesker med behov for rehabilitering efter, at de er ramt af en svær hjerneskade. Rehabilitering efter en hjerneskade er en tværfaglig opgave. Vi arbejder derfor i teams sammen med plejepersonale, fysioterapeuter, socialrådgivere, neuropsykologer, neuropædagoger, logopæder sekretærer og læger. Vi har fokus på, at vores patienter opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv, så de kan blive aktive medborgere på trods af en funktionsnedsættelse. Du vil blive oplært til at kunne varetage de patientforløb, vi har her på afdelingen og du vil have kollegaer som vil støtte op om din faglige udvikling. Afdelingen er fysisk placeret i Hvidovre og er en udefunktion til Rigshospitalet, Glostrup. Som en del af Hospitalsplanen i Region Hovedstaden flytter afdelingen ind i et helt nybygget neurorehabiliteringshus i Glostrup i 2023 og vi vil gerne have dig med. Det kendetegner os: Grundig mono- og tværfaglig introduktion til specialet, hvor du bliver tilknyttet en erfaren mentor-ergoterapeut. En arbejdsplads med kompetente, nysgerrige og ambitiøse mono- og tværfaglige kollegaer, som løfter kerneopgaven rehabilitering med fokus på patienten og de pårørendes deltagelse i et sammenhængende patientforløb Et arbejdsfællesskab, hvor trivsel og samarbejde på tværs i organisationen er vigtige værdier Et stærkt og udviklende tværfagligt teamsamarbejde Et højt fagligt miljø, hvor der bliver mulighed for at dykke ned i denne del af neurorehabilitering Mulighed for at stifte bekendtskab med nyt og unikt træningsudstyr Du skal arbejde med: Mennesker der er ramt af hjerneskader og deres pårørende i den første del af rehabiliteringsforløbet Genoptræning på både krops- og aktivitetsniveau med aktivitetsperspektivet i fokus. I vores interventioner anvender vi ABC koncepterne, AMPS og FEES. Vi har altid fokus på at bevæge os og se på det vi gør ud fra et klinisk og evidensbaseret perspektiv Afprøvning, tilpasning og ansøgning af hjælpemidler i tæt samarbejde med kommunerne Tværfaglige kolleger der har fokus på patientens hele livssituation Eksterne samarbejde med konsulenter, kommuner og evt. andre hospitaler Du arbejder med stærk monofaglighed ind i et tværfagligt team Vi forventer, at du: Kan navigere i de længerevarende og komplekse patientforløb Det er ikke et krav, men det vil være en fordel at du har arbejdet indenfor neurologien. Kan samarbejde med patient og pårørende igennem hele rehabiliteringen Har gode tværfaglige samarbejdsevner Kan arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst Er initiativrig og viser engagement i faget Er problemløsende og resultatorienteret Er åben, ærlig, nysgerrig og står ved din viden og holdninger gennem faglige argumenter Ansættelsesvilkår Stillingen er fra den 1. marts 2023 eller snarest. Arbejdstiden kan ligger fra 7.30 – 15.45, der er weekendvagter hver 7. weekend og 1 ugentligt senvagt fra 10.45-18.15. Der vil også være helligdagsvagter. Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Ergoterapeutforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Ansøgningsprocedure Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Overterapeut Janni Sleimann på telefon 40748431 eller mail: janni.sleimann@regionh.dk Ansøgningsfristen er den 13. januar 2023, kl. 12.00. Vi afholder samtaler den 17. januar 2023.. Stillingen er omfattet af bekendtgørelse om indhentning af børneattest. Ansøgning og CV sendes online via linket herunder. Du kan læse mere om afdelingen her: Link til afdelingen Afdeling for Hjerneskader og N-Hus Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet