Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialrådgiver/socialformidler til Special- og Psykiatrirådgivningen

  • Skive Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Special- og Psykiatrirådgivningen søger en socialrådgiver/socialformidler, som har interesse i at arbejde inden for det specialiserede voksenområde, herunder en særlig interesse for at arbejde med områdets borgere og at skabe helhedsorienterede og målrettede habiliteringsforløb for den enkelte borger. Som sagsbehandler i Specialrådgivningen/psykiatrirådgivningen, bliver du en del af en udfordrende hverdag, i et anerkendende og uformelt miljø. Du bliver en del af en attraktiv og ambitiøs arbejdsplads med dygtige og engagerede kolleger. Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler har kendskab til målgruppen har et godt humør og et positivt helhedsorienteret menneskesyn møder borgerne med respekt og indlevelse arbejder på en systematisk, metodisk og stabil måde kan arbejde selvstændigt og samtidig være en aktiv spiller i et team og fremme det gode samarbejde ønsker at arbejde målrettet med målsætninger kan afpasse serviceniveauet i forhold til den enkelte borgers behov har gode kommunikationsevner, mundtligt såvel som skriftligt er faglig og personlig stærk i myndighedsrollen trives i en til tider uforudsigelig hverdag har fokus på muligheder og ressourcer Om Special- og Psykiatrirådgivningen Special- og Psykiatrirådgivningen består af 17 sagsbehandlere fordelt på 4 teams, 2 jurister, 1 administrativ medarbejder, 1 økonomimedarbejder, 1 jobkonsulent og 1 sektionsleder. Vi varetager myndighedsopgaver og sagsbehandling primært i forhold til serviceloven som relaterer sig til voksne borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, såsom udviklingshæmning, senhjerneskade, progredierende lidelser, ADHD, autisme, psykiske lidelser m.v. Vi har stort fokus på faglighed i indsatsen, og vi tror på, at det er vigtigt at have tæt kontakt til både borgerne og samarbejdspartnere for at skabe udvikling og mening. Vi arbejder bl.a. ud fra en recovery-tilgang og ud fra den habiliterende arbejdsgang, som er en metode til at sikre en koordineret, tidsbestemt, sammenhængende og målrettet samarbejdsproces med borgeren. Vi tror på, at borgerne kan udvikle sig og tager afsæt i den enkelte borgers ressourcer og aktive medvirken. Vi tilbyder et job, hvor du medvirker til at gøre en positiv forskel i borgerens liv. et job, hvor du har et stort ansvar i forhold til beslutninger i den enkelte sag. et dynamisk samarbejde med borgere, institutioner og øvrige samarbejdspartnere. et tværfagligt samarbejde og en stor berøringsflade såvel internt som eksternt. et job fuld af udfordringer med mulighed for fortsat personlig og faglig udvikling. kollegial sparring, supervision og ledelsesmæssig støtte. systematisk introduktion og oplæring Praktiske oplysninger Arbejdsstedet er rådhuset i Skive, Torvegade 10, 7800 Skive. Stillingen er på 37 timer pr. uge, med tiltrædelse pr. 1. februar 2023. Løn efter kvalifikationer, herunder rammerne i Ny Løn. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Sektionsleder Lotte Holmgaard Storgaard på telefon 24 48 05 37 eller på mail lhst@skivekommune.dk Ansøgningsfrist Mandag den 16 januar 2023 kl. 12.00. Ansættelsessamtale forventes afholdt den 20. januar 2023. Du kan læse mere om Skive kommune på www.skive.dk Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance. Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet