Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Infektionsmedicinsk afdeling søger kollega til vores afdeling hvor faglighed og tryghed er helt i top

  • Hvidovre Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi er landets største infektionsmedicinske afdeling, med en personalegruppe som har mellem 1 og 27 års erfaring. Vores specialediagnoser omfatter bl.a. tropemedicinske sygdomme, HIV/AIDS, Hepatitis, Spondylodiscitis, cerebrale infektioner, Tuberkulose, parasit infektioner samt Influenza/COVID med komplikationer. Vi har medicinsk semi-intensiv funktion hvor vi primært behandler dårlige meningitis- og sepsispatienter og vi modtager akutte specialepatienter direkte i afdelingen. Fra vores akutmodtagelse modtager vi medicinske patienter med urinvejsinfektion, pneumoni, abstinenser etc. Derfor er vi både dygtige til komplicerede, akutte forløb, men har også stor interesse i grundlæggende sygepleje, patient- og pårørende inddragelse og på det gode udskrivningsforløb. Vi har fokus på at yde optimal sygepleje i et arbejdsfællesskab, hvor vi hjælper hinanden: Vi arbejder i makkerskab i dagvagter, så du altid har sparring og praktisk hjælp tæt på Vi holder time-out hver dag, hvor vi gennemgår arbejdsopgaver, patientforløb og hjælper hinanden i mål Vi prioriterer altid at mødes og spise sammen Vi har dygtige farmakonomer som doserer medicin til patienterne Vi varetager Det Østdanske Beredskab og har derfor altid et beredskab klar til at modtage patienter som har – eller mistænkes for at have – f.eks. ebola, pest, MERS. Efter cirka 1 års ansættelse, vil du uddannes til at indgå i denne funktion og honoreres med 18.000, - kr årligt. Vi tilbyder dig mentorordning, hvor vi tilrettelægger din introduktion individuelt i samarbejde med dig og vores introduktionssygeplejerske. Du er udenfor normering de første to måneder af din ansættelse og den tredje måned følges du fortsat med din mentor, men indgår nu i normeringen. Vi har individuelt tilpassede udviklingsforløb for nyuddannede: ”Godt på vej i sygeplejen”, bedside-undervisning og løbende supervision. Så hvis du har lysten og evnerne giver vi dig de bedste forudsætninger for at blive dygtig indenfor vores spændende speciale. Der er undervisning månedligt i afdelingen, som vores dygtige læger og andre faggrupper står for. Vi laver teamtræning og beredskabsøvelser flere gange om året for at styrke vores handlekompetencer til vores komplicerede patientforløb. Der bliver løbende tilbudt den infektionsmedicinske efteruddannelse og specialerelaterede kurser. Sidst, men måske vigtigst, kan vi tilbyde dig at blive en del af en personalegruppe som vil hinanden fagligt og socialt. Vi rejser, træner og fester sammen på kryds og tværs. Vi har fællesarrangementer som bowling, strik-og-drik, restaurantbesøg og tværfagligt holder vi sommerfest, julefrokost og internat med de øvrige afdelinger i det infektionsmedicinske speciale. Vi lægger stor vægt på at alle vores sygeplejersker oplever harmoni imellem arbejdsliv og privatliv. Derfor har du har stor indflydelse på egen vagtplan og vi er åbne for individuelle hensyn. Vi arbejder hver 2. eller hver 3. weekend og vælger selv om det skal være 8-timers vagter eller 12-timers vagter. Vi er stolte af vores afdeling og viser den gerne frem inden du sender os en ansøgning. Du kan følge os på Instagram på: infektionsmedicinsk_hvidovre Yderligere oplysninger fås hos oversygeplejerske Malene Tangager på tlf. 38 62 21 09. Ansøgningsfrist : 01. februar 2023 Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet