Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Koordinerende sagsbehandler til sygedagpenge

  • Skanderborg Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

– Afdelingen for Arbejdsmarkedsfastholdelse (AF) Opslaget rummer en fast stilling i sygedagpenge til besættelse 1. februar 2023 – eller hurtigst muligt derefter. Ønsker du en arbejdsdag i en afdeling i rivende udvikling, hvor borgeren er i centrum og din faglighed kommer i spil, så er du den kompetente medarbejder, vi søger. I Afdelingen for Arbejdsmarkedsfastholdelse arbejder vi målrettet med at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet for sygemeldte borgere. Vi er en afdeling, som sætter en ære i at modtage nye medarbejdere. Vi har ansvaret for opfølgning og indsats efter sygedagpengelovens regler; bevilger og iværksætter revalidering og har et tæt samarbejde med virksomhederne om fastholdelsesindsatsen. Derudover har vi ansvaret for de sygedagpengesager, der bliver til jobafklaringsforløb. Vi afklarer de fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet, og udarbejder indstillinger til rehabiliteringsmøder. Din arbejdsdag bærer præg af stor spændevidde og ansvar samt engagerede humørfyldte og hjælpsomme kollegaer, hvor vi lærer af hinanden. Et stort fokus i dagligdagen er, at fagligheden kommer i spil, så den enkelte borger støttes i at tage ansvar og mestre eget liv til en aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet. Du er er uddannet socialrådgiver/socialformidler, eller har anden relevant erfaring og kan se dig selv i følgende Du har erfaring med målgruppen eller med borgere, der er helbredsmæssigt udfordret på flere områder Erfaring inden for myndighedsarbejde. Erfaring i fastholdelsesindsats og samarbejde med arbejdsgivere. Fokus på den enkelte borgers ressourcer og udviklingsmuligheder Gode kommunikations- og formidlingsevner både i skrift og i tale Kendskab til relevant lovgivning, arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsrettede tilbud Fagligt engagement og lyst til at arbejde med målgruppen Du har et godt humør og gode samarbejdsevner. Du er fleksibel og nuanceret i opgaveudførelsen Evne til at bidrage til udviklingen af tilbud og metoder Du kan arbejde selvstændigt, systematisk og engageret i en hverdag med flere bolde i luften Har lyst til og flair for den administration, som følger med sagsbehandlingen og er en stærk IT-bruger Har blik for muligheder frem for begrænsninger og kan indgå i et konstruktivt samarbejde på tværs af teams og i et borgersamarbejde Har styrken og engagementet til at arbejde i en organisation under stadig forandring. Arbejdsopgaver Sagsbehandling af borgere på sygedagpenge Sagsarbejde i forhold til at bringe borgerens sag på møde i rehabiliteringsteamet Igangsætte meningsfulde virksomhedsrettede tilbud Udarbejde VUM hvor det er relevant Samarbejde med virksomhedskonsulenter, rehabiliteringsteam, mentorer/bostøtter og sundhedskoordinatorer samt eksterne samarbejdspartnere Administrativt arbejde i forbindelse med sagsbehandlingen Samarbejde med virksomheder og øvrige indsatstilbud om hurtig afklaring og tilbagevenden Inddrage den sygemeldtes arbejdsplads i indsatsen Dialog med borgeren om vejen til raskmelding og udvikling af pågældendes beskæftigelsespotentiale Sikre rettidig og korrekt dokumentation af indsatsen Bidrage til den faglige omsætning og udvikling i afdelingen Foretage en helhedsorienteret socialfaglig vurdering mhp. primært tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller overgang til anden forsørgelse Behandle sager om revalidering, fleksjob og førtidspension Vi kan tilbyde Et spændende og udfordrende arbejdsområde med fokus på faglighed, med mulighed for løbende og kvalificeret sparring En VIRKELIG dårlig humor og en afdeling der trives Udstrakt grad af selvstændig kompetence Flekstidsordning Sundhedsordning Stillingen er på 37 timer om ugen, og lønnen aftales med Dansk Socialrådgiverforening efter gældende overenskomst. Yderligere oplysninger kontakt Faglig koordinator Maria Bergstrøm, telefon 87 94 75 14 Afdelingsleder Peter Valentin, telefon 51 82 08 07. Ansøgningsfrist Onsdag den 18. januar 2023. Samtaler forventes afholdt tirsdag den 24. januar 2023. Man vil blive indkaldt telefonisk til samtale fredag den 20. januar 2023. I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt - ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækst-virksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet