Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ledende overlæge til Center for Spiseforstyrrelser

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

I U2 Døgnafsnit for Spiseforstyrrelser står en kompetent personaleskare parat til at hilse dig velkommen i rollen som deres nye ledende overlæge, idet den tidligere ledende overlæge går på pension foråret 2023. Vi mener selv, at vi har en attraktiv stilling og en attraktiv arbejdsplads at tilbyde. Vi er en overskuelig enhed, der har tradition for at "tale om tingene" og finde løsninger, der virker, både for vores patienter og os selv. Vores samarbejde, både i lederkredsen, mellem faggrupper, mellem vores afsnit og ambulatoriet og i det daglige arbejde er absolut godt, nært og konstruktivt. Vores bygning i Roskilde er historisk og smuk, og tilmed godt indrettet. Vores faglige niveau er solidt, og vi er stolte af den behandling, vi giver vores patienter. Vi har usædvanligt få vakancer, og vi har et sted, hvor kolleger bliver i lang tid. Kort sagt: det er et godt sted at være. Oversygeplejersken er erfaren, og vil kunne give solid og kompetent ledelsessparring og -støtte. Hvis du ønsker forskningsaktivitet, vil der også være mulighed for det, ligesom vi lægger vægt på at tilbyde løbende faglig og ledelsesmæssig efteruddannelse. Vi behandler vores patienter med et langtidsperspektiv. I U2 er hovedbehandlingen miljøterapi med 3 hovedfoci: Det somatiske Det psykologiske Det sociale Lægearbejdet består, udover at understøtte miljøterapien, i: Planlægning og koordinering af patientforløb i samarbejde med miljøterapeuter Udrednings- og behandlingsopgaver - både medicinske og terapeutiske, og der er mulighed for enkelte længerevarende terapeutiske forløb Ansvar for tværfaglige konferencer og undervisning Den ledende overlæge har i tillæg til lægearbejdet, i samarbejde med oversygeplejersken (som har arbejdet her i 16 år) ansvar for: Personaleledelse Administrative opgaver At indgå i et samarbejde med de øvrige afsnitsledelser og afdelingsledelsen i B og U Center for Spiseforstyrrelser består af en ambulant klinik og et døgnafsnit for spiseforstyrrelser, U2. Begge afsnit er selvstændige enheder med hver sin ledelse og med et meget tæt samarbejde. I U2 er der normeret en ledende overlæge, 1 afdelingslæge, miljøterapeuter (sygeplejersker, pædagoger, ssa’er , ergoterapeut), to psykologer, en musikterapeut og en fysioterapeut. Døgnafsnit U2 har 11 pladser til børn, unge og voksne, der har behov for døgnbehandling for spiseforstyrrelse i Psykiatrien i Region Sjælland. Vi arbejder, i lighed med regionens øvrige børne- og ungdomspsykiatriske afsnit, ud fra en dynamisk og miljøterapeutisk tilgang med fokus på familiebaseret udvikling. Døgnafsnittet ligger i direkte tilknytning til de øvrige børne- og ungdomspsykiatriske døgnafsnit. Læs mere om døgnafsnittet her: Center for Spiseforstyrrelser, U2 - Roskilde - Region Sjælland (regionsjaelland.dk) Løn- og ansættelsesvilkår Løn i henhold til overenskomst. Overlæger i Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling varetager bagvagtsfunktion. Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger såvel tilfredsstillende børneattest som straffeattest til offentlig brug. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af ni kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde. Lægegruppen består af: 26 speciallæger og 16 læger i uddannelsesforløb. Lægegruppen har månedligt fælles lægemøde ud over afsnitsvise lægefaglige møder. Afdelingen deltager i den kliniske undervisning af medicinske studenter ved Københavns Universitet. Afdelingen har et forvagtslag i Roskilde på alle dage samt bagvagt tilrettelagt som "vagt udenfor tjenestested". I Roskilde samarbejder afdelingen med voksenpsykiatrien, der har en døgnbemandet psykiatrisk akutmodtagelse PAM, der er åben for alle regionens borgere. Afdelingen har eget forskningsafsnit, de ledes af afdelingens professor. Yderligere oplysninger Du er meget velkommen til at kontakte afsnitsledelsen ved oversygeplejerske Lene Kronquist og overlæge Berit Boeskov på telefon 58 53 80 40 eller cheflæge Jan Birnbaum Kristensen 93 57 78 93. Du er også meget velkommen til i fortrolighed at kontakte Thomas Gajhede, Mercuri Urval, på telefon 20 84 10 30 eller mail: thomas.gajhede@mercuryurval.com. Ansøgning Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’. Ansøgningsfrist : 29. januar 2023 Samtaler : Samtaler planlægges afholdt hhv. den 3. og 13. februar 2023. Der vil være test og blive taget referencer mellem de to samtaler. ”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer” Psykiatrien som arbejdsplads I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job. Om Psykiatrien Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet