Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vil du arbejde med relation? Vi søger en sygeplejerske til vores Retspsykiatriske Opsøgende Team.

  • Psykiatrisk Center Sct. Hans
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en faglig dygtig sygeplejerske til vores retspsykiatriske OP-Team på Østerbro. Så synes du, at det er spændende at arbejde med retspsykiatriens komplekse patientprofiler? Så vil vi meget gerne høre fra dig! Teamet hører under den retspsykiatriske afdeling på Psykiatrisk Center Sct. Hans og varetager den ambulante behandling for retspsykiatriske patienter bosiddende i København og på Frederiksberg. Vi er et af to regionaliserede retspsykiatriske teams i Region Hovedstadens Psykiatri. Vores patienter er som oftest tilknyttet teamet i flere år. Lidt om jobbet og dine ansvarsområder En af vores centrale opgaver er at hjælpe og støtte patienterne til at mestre et så selvstændigt liv som muligt, og vores indsats bygger i høj grad på at opbygge en tillidsskabende kontakt samt inddrage relevante samarbejdspartnere og pårørende. Vi arbejder ud fra modellen for ACT med et fokus på at være udgående, opsøgende, fleksible og vedholdende. I teamet har vi behandlingsansvaret for 80 patienter, størstedelen med diagnoser indenfor det skizofrene spektrum. Patienternes problemstillinger er kendetegnet ved høj kompleksitet, og det er ofte en krævende opgave at hjælpe dem, da motivationen for behandling kan være ringe, og de kan have vanskeligheder med at begå sig socialt. Dertil har de en lang og risikofyldt kriminalitetsportefølje og som oftest også et misbrug. Som team har vi derfor et særligt fokus på at mindske risiko for sygdoms tilbagefald og fornyet kriminalitet. Om jobbet udtrykker en kollega: ”Det er netop den udfordrende opgave og den lange vedvarende kontakt, der gør, at man oplever at bruge sine kompetencer fuldt ud, hvilket er meget tilfredsstillende. Derudover oplever vi stor patienttilfredshed og gode resultater med det langvarige relationelle arbejde”. Et spændende job, selvstændighed og faglig sparring Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job med engagerede kollegaer og en høj grad af selvstændighed. I det daglige vil der være mulighed for faglig sparring med dine erfarne kollegaer, dertil vil der løbende være mulighed for at deltage i intern undervisning, supervision og relevante kurser. Dit team Vi er 10 i teamet fordelt på seks sygeplejersker, en socialrådgiver, en lægesekretær, en afsnitsledende overlæge og en teamleder. Sygeplejerskerne fungerer som primære kontaktpersoner og flere har Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje eller retspsykiatri. Du kommer derfor ind i et fagligt fællesskab med et højt fagligt niveau. Vi har et godt samarbejde i teamet og er gode til at hjælpe hinanden. Vores forventninger til dig Du er autoriseret sygeplejerske Du er fleksibel og selvstændig Du er lyttende og forstående overfor patienterne samt tydelig og respektfuld i din kommunikation Du formår at være vedholdende og udholdende i kontakten trods afvisning fra patienterne. Du er reflekteret og kreativ i din tilgang til patienternes problematikker. Du søger et godt fagligt samarbejde Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen er på 37 timer om ugen. Arbejdstiden kan tilrettelægges fleksibelt i tidsrummet 8.00 – 16.00 i hverdage. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er til besættelse per 1. marts 2023 eller efter aftale. Vi glæder os til at høre fra dig Synes du, at ovenstående lyder interessant, så er vi meget interesseret i at høre om din motivation for at blive en del af vores ambulante team. Søg via link senest d. 06. januar 2023 Du bedes uploade CV sammen med din ansøgning. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 11. januar 2023 Har du spørgsmål eller brug for mere information, er du velkommen til at kontakte Teamleder Elisabeth Myhre på tlf. 38 64 42 73 eller mail Elisabeth.Myhre@regionh.dk . Læs og hør mere om dine karrieremuligheder og Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien" . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet