Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til fast stilling, Kardiologisk Laboratorium, Kardiologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Du skal være vores nye kollega i Kardiologisk Laboratorium! Vi søger nye kollegaer, da to af vores gode sygeplejersker går på pension. I Kardiologisk Laboratorium er vi ansat 38 meget kompetente sygeplejersker. Vores laboratorium består af fem operationsstuer og her udover har vi et observationsafsnit, med plads til 12 patienter. Her modtager vi både elektive som subakutte patienter før og efter KAG/PCI procedurer til observation, pleje og information om det videre forløb, behandling og hjemsendelse. Vi har regionsfunktion i undersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG) og ballonudvidelse med stentbehandling (PCI) og udfører KAG alle ugens syv dage. Vi har desuden regionsfunktion i pacemaker anlæggelse, Implanterbar Cardioverter Defribrillator (ICD) og ablation af hjerterytmeforstyrrelser (RFA/Cryo). Faglig og lattermild arbejdsplads Vi lægger vægt på høj kvalitet i sygeplejen, omsorgen til den enkelte patient og dennes pårørende. Patienten mødes ligeværdigt og er altid i fokus, hvilket er det centrale i vores kerneopgave. Humoren og det sociale samspil spiller en stor rolle i hverdagen. Det har stor betydning, at vi har et godt arbejdsfællesskab hvor ansvarlighed, respekt, god og ordentlig tone er vigtige nøglebegreber. Vi kan tilbyde dig En stilling hvor du får mulighed for at være en del af et afsnit, der har et højt fagligt niveau. Vi har fokus på et udviklende miljø og arbejder målrettet med forbedringsarbejde, kvalitet, strategi, udvikling, uddannelse og sygeplejefaglig forskning. Et godt tværfagligt samarbejde for at skabe de bedste patientforløb. Et tæt teamsamarbejde, hvor du aldrig står alene og altid har mulighed for at sparre med en kollega. En rigtig god oplæring, som er struktureret og individuelt tilpasset dig og dine kompetencer. Du vil være tilknyttet mentor gennem hele onboardingsperioden som varer 9 måneder. Et højt fagligt niveau, hvor der er tværfaglig- og monofaglig undervisning hver uge. Rigtig gode muligheder for kursus deltagelse og faglig udvikling. Et alsidigt job, hvor vi både har instrumentel sygepleje og den helt nære patientkontakt. Et job hvor dagene aldrig er ens. Et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor vi er gode til at grine og hygge sammen samt passe på hinanden. Gode traditioner som rundbold dag, gåtur med efterfølgende hygge, sommerfest, løb og meget mere. Mulighed for at få medindflydelse på vagtplanlægningen. Der bliver taget hensyn til personlige forhold. Der er også mulighed for 3 ugers sommerferie i hovedferie perioden. En lille vagtbyrde med få weekendvagter og få helligdags vagter. Tine, ansat i 2012. ”Det er bare et godt sted at være – helt generelt, både i forhold til specialet, udviklingsmuligheder og ikke mindst kollegaerne” Kardiologisk Laboratorium søger dig som Har kardiologisk eller anden relevant klinisk erfaring og minimum 3 års erfaring fra klinikken Trives med travlhed og kan lide kortidskontakten med patienten og pårørende Har engagement og initiativ og kan udvise handlekraft og ansvarlighed Ser en faglig og personlig udfordring i, at være med til at udvikle vores invasive funktion og sygeplejen til vores patienter for at skabe de bedste patientforløb Er nysgerrig og interesseret i evidensbasseret udvikling og forskning Vil bidrage til at værne om vores gode arbejdsmiljø, hvor vi har plads til humor og forskellighed samt øje for at hjælpe hinanden Ønsker at bidrage til et godt mono- og tværfagligt samarbejde Har fysik til at kunne bære blyforklæde, som er et vilkår i Kardiologisk Laboratorium Anette, ansat i 2017. ”I Kard. lab støtter og hjælper vi hinanden som et team. Der skabes plads til faglig udvikling, smil og grin” Jobbet mere konkret Arbejdstid 37 timer Dagarbejdet spænder fra kl. 7.30-18 på hverdage samt lørdage og søndage fra kl. 8-16. Hver dag vil et vagthold have rådighedsvagt fra hjemmet Arbejdet er tilrettelagt med 30 minutters tilkald En arbejdsplads tæt på bus og tog I 2026 er det planen, at Kardiologisk Laboratorium flytter til det nye Sjællands Universitetshospital i Køge Hvis du er blevet mere nysgerrig, så se vores præsentations- og velkomstvideo "Velkommen til kardiologisk laboratorium, SUH, Roskilde" https://regionsjaelland.23video.com/velkommen-til-kardiologisk-2 Hvad skal du gøre Lave en aftale og kom forbi til en kop kaffe og en rundvisning eller send en ansøgning. Du er velkommen til at kontakte oversygeplejerske Birthe Næsager eller souschef Anne Storgaard Grünewald, på telefon 47 32 61 68 / 23 34 98 81. Samtaler afholdes løbende. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet