Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sagsbehandler til KUI Jobcenter i Erhverv og Beskæftigelse

  • Thisted Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Brænder du for at hjælpe unge i job og uddannelse, og trives du i en omskiftelig hverdag? Så er det netop dig, vi mangler på holdet! Vi søger 2 nye kolleger, der med en anerkendende og resultatorienteret tilgang brænder for at støtte unge i at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Stillingen vil være forankret i KUI Jobcenter (koordineret/kommunal ungeindsats). Som sagsbehandler i KUI Jobcenter skal du være indstillet på at varetage sagsbehandling for flere målgrupper af unge under 30 år. KUI Jobcenter arbejder tæt sammen med uddannelsesvejlederne fra KUI-vejledning, og gennem en fælles koordinerende indsats er opgaven utvetydigt at sikre, at flere unge (på kort eller lang sigt) påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Erhverv og Beskæftigelse er en velfungerende afdeling, hvor ambitionsniveauet er højt, og forskellige fagligheder samarbejder på tværs af teams og målgrupper om de gode løsninger. Vores forventninger til dig Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har stor interesse for og erfaring med arbejdsopgaver inden for beskæftigelsesområdet Du kan indgå i et konstruktivt samarbejde med de unge og udarbejde målrettede planer, der understøtter den unges vej i job eller uddannelse Du snakker lige godt med chefen, kollegaen og den unge Du formår at holde styr på opgaverne og har en ”skarp næse” for, hvilke opgaver du ”vinger” af først Du formår at motivere og stille de nødvendige krav for at sikre, at den unge følger sin plan Du besidder en grundlæggende tro på, at alle kan noget og evner at overføre dette i arbejdet med den unge Du formår at balancere professionelt i rollen som både myndighed og mentor Du har et digitalt mindset, da vi har stort fokus på netop digitalisering og optimering af vores arbejdsgange. Vi tilbyder Fagligt udfordrende og spændende arbejdsopgaver, hvor du som vores nye kollega bruger både dine personlige og faglige kompetencer Et individuelt tilrettelagt introforløb med løbende støtte og oplæring Mulighed for stor indflydelse på eget arbejdsområde Fantastiske kolleger og et team der sætter pris på hinandens forskelligheder, hvor vi i fællesskab lærer af vores fejl En arbejdsplads hvor fokus i høj grad er centreret omkring kerneopgaven, og hvor indsatser til de unge vælges ud fra viden om, hvad der virker i praksis Fleksible arbejdsformer med mulighed for hjemmearbejde, i det omfang opgaverne tillader det. Gyldigt kørekort er påkrævet. Yderligere oplysninger Du kan hente yderligere oplysninger ved henvendelse til teamleder Rikke Winther på telefon 23 38 76 08. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst iht. Dansk Socialrådgiverforening eller HK samt principperne for Ny Løn. Der er tale om 2 faste stillinger. Arbejdstiden er 37 timer/uge. Tiltrædelse Der er tiltrædelse til de to stillinger henholdsvis den 1. februar 2023 og den 1. marts 2023. Ansøgningsfrist 20. januar 2023 kl. 8.00. Ansættelsessamtalerne Samtalerne vil finde sted den 26. januar 2023. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet