Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Projektsygeplejerske til hovedpineforskningen i Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet - Glostrup.

  • Glostrup Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Dansk Hovedpinecenter søger 1 ny projektsygeplejerske på 32-37 timer/uge til varetagelse af vores kliniske forskningsprojekter og lægemiddelforsøg i hovedpineforskningen. Stillingen er for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse. Arbejdsopgaver Under ansvar af de projektansvarlige læger bliver det din opgave at udføre og være medansvarlig for en række forskningsprojekter herunder kliniske lægemiddelforsøg. Du skal sætte dig ind i de enkelte projekter og sikre, at de udføres i overensstemmelse med de respektive protokoller. Stillingen har både kliniske og administrative opgaver. Kliniske opgaver Selvstændigt at informere deltagere om projekterne og sammen med projektlægen indhente informeret samtykke. Tilrettelægge og udføre besøg i henhold til protokollen, herunder: Tage blodprøver, urinprøver og ekkokardiografi. Medvirke til diverse projektundersøgelser og behandlingsjustering. Medvirke til lumbalpunkturer og andre undersøgelser. Være kontaktperson til patienten og informere om medicin, herunder dosering, virkning og evt. bivirkninger. Være opsøgende og motiverende i forhold til patient compliance. Administrative opgaver Løbende indtastning i databaser og kontrol af data. Kontrollere lægemidler i forbindelse med modtagelse på centret og udlevering til patienten. Selvstændigt fungere som kontaktperson mellem sponsorer, diverse medicinalfirmaer og centret. Være opdateret om ændringer i lovgivningen omhandlende kliniske lægemiddelforsøg. Forberede og deltage i diverse besøg fra monitor, audit eller inspektion. Følge op på alle udeståender fra monitoreringsbesøgene. Dokumentation, booking af tider og registrering i Sundhedsplatformen. Der kan herudover løbende blive tilføjet yderligere forskningsrelaterede og kliniske opgaver i centret. Dine kvalifikationer Vi forventer, at du: Er uddannet sygeplejerske. Har stor interesse for forskning. Har GCP-uddannelse og -erfaring. Har kendskab til national lovgivning omhandlende kliniske lægemiddelforsøg. Må meget gerne have erfaring fra tidligere forskningsprojekter. Har stor erfaring i IT-systemer, inkl. Sundhedsplatformen. Behersker engelsk i skrift og tale. Kan arbejde struktureret og selvstændigt, herunder også planlægge arbejdet sammen med den forskningsansvarlige læge. Kan indgå i et tværfagligt samarbejde. Er fleksibel med hensyn til arbejdstider. Arbejdspladsen Dansk Hovedpinecenter er et højt specialiseret nationalt center for udredning og behandling af sjældne eller svært behandlelige hovedpineformer. Centret er udnævnt til Global Excellence i Sundhed og vi tilstræber at tilbyde den højeste internationale standard på området. Derudover forsker vi i sygdomsmekanismer bag migræne, Hortons Hovedpine, medicinoverforbrugshovedpine, trigeminusneuralgi, Idiopatisk Intrakraniel Hypertension og andre smertetilstande, ligesom vi medvirker i testning af nye behandlinger. Det har højeste prioritet, at vores projekter er strukturerede og forløber hensigtsmæssigt samt at vores deltagende patienter/borgere og øvrige samarbejdspartnere er tilfredse med vores samarbejde. Vores forskningsgruppe er en dynamisk blandet flok bestående af læger, PhD-studerende, lægestuderende, sygeplejersker, sekretærer og bioanalytikere. Vi vægter det sociale højt og har et afslappet, men produktivt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden til at nå de fælles mål for gruppen. Vi tilbyder Grundig oplæring og introduktion. Tæt samarbejde med vores anden projektsygeplejerske samt projektansvarlige læger. Et alsidigt og selvstændigt job, hvor du kan udvikle specifikke kliniske og organisatoriske færdigheder. Deltagelse i store internationale lægemiddelforsøg, hvor du kan videreudvikle erfaring med patienter og diverse kliniske opgaver. En summende arbejdsplads med et spændende forskningsmiljø præget af dygtige og engagerede kolleger, der brænder for opgaven. Deltagelse i relevante møder i centret, ved undervisning og i arbejdsgrupper samt ved internationale kongresser, hvor du kan tilegne dig viden og holde dig opdateret på centrets projekter og metoder. Deltagelse ved nationale og internationale hovedpinemøder og -kongresser. Arbejdstid og ansættelsesvilkår Timer: 32-37 timer ugentligt. Stillingen er vagtfri. Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. Yderligere information Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Professor Rigmor Højland Jensen på telefon 38633059 eller mail: rigmor.jensen@regionh.dk . Læs også om Dansk Hovedpinecenter, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet - Glostrup på: www.rigshospitalet.dk. Ansøgningsprocedure Ansøgning via linket her. Udover selve ansøgningen skal du indsende dit CV, kopi af uddannelsesbeviser med karakterblade og dokumentation for din erfaring samt evt. anbefalinger. Ansøgningsfrist : D. 15. januar 2023. Tiltrædelse : D. 1. marts 2023 eller efter aftale. Tidsbegrænsning : Stillingen er for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse. Adresse : Dansk Hovedpinecenter, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet - Glostrup, Indgang 1A, Valdemar Hansens Vej 5, 2600 Glostrup. Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet