Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sagsbehandler til det specialiserede socialområde for voksne – barselsvikariat

  • Hillerød Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at gøre en forskel for mennesker med udfordringer inden for psykiatri eller handicap? Vil du gerne have mulighed for at specialisere dig inden for dit fag? Har du et skarpt myndighedsblik, samtidig med at du har den enkelte borger i fokus? Så er det måske netop dig, vi mangler. Socialfaglig Enhed varetager myndighedsopgaver på det specialiserede socialområde for voksne. Vi er 18 fagligt dygtige medarbejdere, der tilsammen løser opgaver på tværs af handicap, psykiatri, misbrug og socialt udsatte. I Socialfaglig Enhed arbejder vi målrettet på at sikre, at borgerne får det tilbud, der matcher deres behov, ligesom vi har øje for at anvende ressourcerne bedst muligt. Det er vigtigt for os, at borgerens samlede plan giver mening i den enkeltes liv. Derfor gør vi os umage for at sikre, at alle indsatser samtænkes, og at vi har øje for muligheder i civilsamfundet og i netværket. At borgeren inddrages i egen sag, ser vi som en forudsætning for et godt samarbejde mellem borger og sagsbehandler. For at sikre bedst mulig dybde i den faglige tilgang, har vi valgt at specialisere os i tre teams, som vi kalder Team Modtager, Team Midlertidig og Team Længerevarende. De tre teams har hver deres hovedopgaver, samtidig med at vi altid samarbejder på tværs, når det giver mening for borgeren. Anna fortæller: ”At vi er opdelt i teams med hver vores hovedopgaver gør, at jeg som sagsbehandler oplever at være mere skarp på de opgaver, som jeg primært sidder med. Hvis jeg har brug for mere viden om noget, der ligger ud over det, som jeg normalt sagsbehandler inden for, ved jeg, at jeg altid kan gå til mine dygtige kolleger i de andre teams for faglig sparring.” Team Modtager Vores kollega skal på barsel, og vi har brug for en barselsvikar i Team Modtager. Team Modtagers hovedopgaver ligger inden for socialpædagogisk støtte, forsorgshjem, husvildeboliger, jf. Servicelovens §§85, 110 og 80. En yderligere vigtig opgave for teamet er at varetage den åbne rådgivning i Tjekpunktet – et tværfagligt tilbud, der varetages sammen med det pædagogiske personale på Trollesbro. Teamet har mange samarbejdspartnere på Rådhuset, herunder Jobcenteret og Borgerservice, ligesom der er et tæt samarbejde med de tilbud, der varetager borgernes støtte. Team Modtager består på nuværende tidspunkt af fire dygtige sagsbehandlere, der motiveres af at gøre en forskel for udsatte mennesker, og som trives med en omskiftelig hverdag, hvor der er mange bolde i luften. Teamet har tæt sparring med hinanden om de enkelte sager, og de lægger vægt på at bruge hinandens viden og kompetencer på tværs af opgaver. Radosna siger om teamet: ”Vi sætter samarbejdet i højsædet, og vi hjælper altid hinanden i teamet. Et godt team, hvor vi alle er fleksible, betyder rigtig meget for, at vi kan løse vores opgaver så godt som muligt.” Om dig Du er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har en anden relevant uddannelsesmæssig baggrund. Derudover vil vi gerne tale med dig om Din tilgang til at arbejde med mennesker i udsatte positioner Dine refleksioner på at arbejde i en myndighed hvor du både skal have det socialfaglige, det lovgivningsmæssige og det økonomiske perspektiv. Dine tanker om netværk og civilsamfund som supplement til kommunale indsatser Hvordan du sikrer borgerinddragelsen hele vejen gennem et sagsforløb Hvordan du sammen med dine kolleger kan bidrage til fortsat faglig udvikling og et godt arbejdsmiljø Bliver du inviteret til samtale, lover vi til gengæld at fortælle meget mere om os og om arbejdet i Socialfaglig Enhed, ligesom vi gerne udfolder de muligheder, der er for både kompetenceudvikling og for selv at planlægge dine arbejdsopgaver og din arbejdstid. Vi vil også rigtig gerne fortælle mere om, hvordan vi sikrer adgang til løbende sparring og drøftelser, så du ikke sidder alene med dine opgaver. Katrine siger: ”Der er altid opbakning fra både ledelse og kolleger. Det giver tryghed i arbejdet, hvilket er vigtigt for mig.” Kendskab til fagsystemet Sensum samt erfaring med at arbejde efter Voksenudredningsmetoden (VUM) vil være en fordel. Har du ikke denne erfaring, tilbyder vi oplæring. Vi ser gerne, at du har kørekort, da du skal lave opfølgning på botilbud, hvor offentlig transport kan være en udfordring. Hillerød Kommune har biler til rådighed, så egen bil er ikke en forudsætning. Løn og ansættelse Lønnen forhandles med den relevante faglige organisation efter principperne i Ny Løn og dine kvalifikationer. Vil du vide mere? Hvis du vil høre mere om stillingen og om Socialfaglig Enhed, er du velkommen til at kontakte Sektionsleder Ann-Sofie Enemark, telefon 72 32 33 40 / e-mail: anoe@hillerod.dk eller Faglig leder Elma Kristensen, telefon 72 32 33 18 / e-mail: elkr@hillerod.dk Tiltrædelse Den 1. marts 2023 eller hurtigst muligt. Ansøgningsfrist Onsdag den 25. januar 2023 kl. 11.00. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag den 30. januar 2023. Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 54.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. I Hillerød Kommune har vi røgfri arbejdstid. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet