Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Projektledere til Bygge- og anlægsafdelingen i Forsvarsministeriets

  • Forsvaret
  • 9000Aalborg,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Projektledere til Bygge- og anlægsafdelingen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Motiveres du af en dynamisk og varierende opgaveportefølje, og vil du have ansvaret for en række spændende – og i flere tilfælde fortrolige projekter? Om os Bygge- og anlægsafdelingen varetager bygherreansvaret og projektledelsen af bygge- og anlægsprojekter til militære formål i hele Danmark, herunder Grønland og Færøerne. Projekterne omfatter nybyggeri og anlæg, tilbygning og ombygning af alt fra kontorfaciliteter, værksteder, garager, depoter og skydesimulatorer til flyhangarer og havneanlæg. Afdelingen står over for at skulle gennemføre en stor og helt unik portefølje af spændende bygge- og anlægsprojekter, som kun varetages af Forsvaret – heriblandt også større projekter på Forsvarets brændstofanlæg og installationer. Du bliver en del af projektsektion Vest, som er en af to sektioner i vores Bygge- og anlægsafdeling. I Projektsektion Vest er vi i dag i alt 24 medarbejder; 20 projektleder og 4 projektassistenter. Som projektleder hos Bygge- og anlægsafdelingen bliver du en del af et ambitiøst og fagligt stærkt team, hvor samarbejde, fleksibilitet, trivsel og faglighed vægtes højt i dagligdagen. Vi lægger stor vægt på at spille hinanden gode, og derfor prioriteres faglig sparring, vidensdeling og udvikling samt et godt kollegialt sammenhold højt. Du vil ligeledes få mulighed for at udvikle og dygtiggøre din faglighed inden for projektledelse gennem uddannelse og kurser. Som projektleder hos Bygge- og anlægsafdelingen får du en varierende, lærerig og spændende hverdag med stort ansvar, hvor personlig og faglig kompetenceudvikling samt balancen mellem arbejds- og privatliv fortsat prioriteres. Om stillingen Som projektleder ved Projektsektion Vest repræsenterer du Forsvaret som bygherre, ligesom du varetager ledelsen af projekterne gennem alle faser fra idéfasen og frem til aflevering af byggeriet. Din primære arbejdsopgave bliver projektledelse af bygge- og anlægsprojekter, og du bliver således ansvarlig for håndteringen af projektets tid, økonomi, kvalitet og risici. Du sikrer, at eksterne rådgivere leverer projektering, IKT-ledelse, bygherrens arbejdsmiljøkoordinering, byggeledelse og fagtilsyn mv. Dine opgaver kan desuden omfatte projektledelse af projekter på Forsvarets større brændstofanlæg og installationer i både Danmark og Grønland. Du vil i tæt samarbejde med både interne og eksterne rådgivere og kunder/brugere have afgørende indflydelse på gennemførelsen af projektet under planlægningen, projekteringen og udførelsen. Projekterne i sektionen løses med en høj grad af selvstændighed, men forsat i samarbejde med kollegaer på tværs af styrelsens øvrige afdelinger og sektioner og med inddragelse af eksterne rådgivere, myndigheder og entreprenører. Om dig Som person er du ansvarsbevidst, imødekommende og serviceminded, og du arbejder målrettet og resultatorienteret. Du motiveres af muligheden for at udvikle faglige kompetencer, og du søger derfor aktivt sparring og viden. Du arbejder initiativrigt, selvstændigt og struktureret, og du evner at planlægge og prioritere dine opgaver og din arbejdsdag. Du er kendetegnet af dine gode samarbejds- og kommunikationsevner, der gør dig til en værdiskabende og inddragende samarbejdspartner på tværs af organisationer og fagligheder. For at lykkes i stillingen kræver det, at du har gode formuleringsevner på dansk både mundtligt og skriftligt. Du er uddannet arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør, eller du kan have en anden relevant uddannelsesbaggrund. Du har dokumenteret projektledelseserfaring fra bygherrevirksomhed, entreprenør, rådgivende arkitekt- eller ingeniørfirma. Alternativt har du gennemført en projektlederuddannelse således, at du har et godt og fagligt kendskab til byggeriets faser, styring af bygge- og anlægsprojekter, økonomi- og tidsplanlægning, risikostyring samt kontrakt og aftaleforhold herunder AB18 systemet. Det er også en fordel, hvis du har interesse for og erfaring med brændstofteknik og installationer inden for SRO (styring, regulering og overvågning) og KTB (katodisk beskyttelse), men dette er ikke et krav. Ansættelsesvilkår Ansættelsesvilkår: Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende relevante overenskomst. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er en attraktiv arbejdsgiverfinansieret pensionsordning knyttet til stillingen. Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold. Stillingen er en fuldtidsstilling med en arbejdsuge på 37 timer inkl. frokostpause. Normal arbejdstid er kl. 8.00 – 15.24 med flekstidsordning og afspadsering af overarbejde. Stillingen har fast arbejdsplads på vores kontor i Hjørring, men flyttes til Nørresundby i 2. kvartal 2023. Der vil være mulighed for at arbejde hjemmefra efter behov og efter aftale med nærmeste chef. Der skal forventes rejsetid i forbindelse med møder med eksterne rådgivere og brugere mv. samt i forbindelse med besigtigelser og møder på byggeplads mv. Kontakt og ansøgning Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte fungerende sektionschef Jan Bonde Larsen på tlf. +45 4022 0714 eller via mail: fes-psv14@mil.dk Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Diana Chabert på tlf. 3266 5136 eller fps-dnc@mil.dk. Ansøgningsfristen er den 15. januar 2023. Vi forventer at afholde samtaler i uge 3 og 4. Stillingerne er til besættelse snarrest muligt. Vi vil bede dig om at søge stillingen via ansøgningslinket. Du bedes vedhæfte relevante dokumenter, såsom CV og uddannelsesbevis. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som PDF-filer. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. OM FES - Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære og civile myndigheder under Forsvarsministeriet. Vores opgave er at levere og udvikle attraktive fysiske rammer, som er nødvendige for deres daglige virke. Vi bygger nyt, vedligeholder, driver kantiner og gør rent på tjenestesteder i hele landet. Vi har på vegne af Forsvarsministeriets koncern ansvaret for det grønne område, der blandt andet omfatter miljø, energi og naturpleje. Vores hovedkontor er i Hjørring, men vi har medarbejdere i hele landet. Vi er i alt 1600 ansatte, der tæller både civilt og militært ansatte. Vi er en organisation baseret på stærke fagfællesskaber, og vi prioriterer det tværgående samarbejde højt. • Vi har ansvaret for over 600 lokationer spredt ud over hele Danmark. • Vi administrer over 6000 bygninger og forvalter øvelsesområder, der samlet set er på størrelse med Mors. • Vi bygger og vedligeholder i år for knap en milliard og er blandt andet bygherre på store projekter som campus til de nye F35-kampfly. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk