Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Teknisk sagsbehandler til implementering og drift af artilleri til Hæren i Ildstøttesektionen

  • Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at anskaffe og implementere vigtige operative ildstøttekapaciteter? Har du evnerne til at arbejde med implementeringen af eksempelvis det nye 155mm artillerisystem (CAESAR), og finder du ildstøttekapaciteter til Hæren spændende? Har du fx en god teknisk forståelse, viden inden for systemintegration, digitalisering, viden omkring højfrekvente radar og/eller en generelt solid forståelse for fysik? Så er denne spændende og udfordrende stilling måske noget for dig. Om os Kapacitetscentret Ildstøtte og Sensorer beskæftiger 13 medarbejdere, som både er militære og civile. Sektionen består af en chef, en souschef og 11 sagsbehandlere med hver deres speciale. Vi beskæftiger os med kapacitetsudvikling og drift af Ildstøtte og Sensorer til hele Forsvaret. Vi anskaffer nye materielsystemer, tilvejebringer grundlaget for systemernes efterfølgende drift, iværksætter materielmodifikationer - og i den sidste ende står vi også for bortskaffelsen af systemerne. Populært sagt er det os, der løfter materielansvaret fra "vugge til grav", i samarbejde med vores brugere ved de forskellige værn. Om stillingen Du kommer til at beskæftige dig med forskellige spændende projektopgaver og materieldrift inden for helt nye artillerisystemer/kapaciteter. Du bliver medansvarlig for implementeringen og driften af 155mm CAESAR artillerisystemet, og vil få en væsentlig rolle ifm. anskaffelse og implementering af kommende ildstøttekapaciteter ifm. det kommende Forsvarsforlig – hvor der forventeligt vil være stor fokus på ildstøttekapaciteter. Du vil som teknisk sagsbehandler få en solid hands-on forståelse og kunnen af de kapaciteter du får medansvaret for. Du vil indgå i et dygtigt team, som vil sikre nødvendig sidemandsoplæring og ved siden af også kurser i udlandet. Du vil i de store projektanskaffelser være medlem af et projektteam. Din rolle, som specialist vil være at støtte projektlederen og resten af projektteamet vedrørende de tekniske specifikationer, samt udarbejdelsen af den tilhørende drifts- og vedligeholdelsesdokumentation. Alt efter dine kompetencer vil andre opgaver tilgå fx digitalisering/datakommunikation, radarer, mm. På driften kontrollerer du den logistiske del, og udfærdiger udviklingsmuligheder på kapaciteter inden for dit ansvarsområde. Dette sammen med Forsvarets brugende enheder, leverandører, værksteder og øvrige afdelinger i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen. Det er din opgave at sikre, at grundlag for drift og vedligeholdelse af systemerne er til stede, således at dette kan gennemføres både i Danmark og blandt enheder udsendt på mission. Stillingen kræver en opbyggelse af specialistviden om sagsområdet artilleri og ballistik. Primært via relevante kurser, sparring med interne specialister og kontakt med industrien, samt tæt dialog med soldater og leverandører. Der skal forventes 20-30 rejsedage om året – i både ind- og udland. Hvor en del af rejserne er til skydeterræn i Danmark og udland. Stillingen er også opslået på militært niveau. Om dig Vi ser, at stillingen kan udfyldes af den rette ansøger, som kan være alt fra nyuddannet bachelor eller kandidat inde for mekanik, fysik eller lignede, ingeniør, maskinmester eller officer - hvor de rette faglige kompetencer kan bringes i anvendelse. Som ingeniør vil kompetencer som teknisk forståelse, viden inden for systemintegration og radarteknologi samt ballistik og fysik forståelse være stærke kompetencer. Som maskinmester med en stærk forståelse for fysik, mekanik og vedligehold, vil viden kunne bringes i spil ifm. de meget kraftige dynamikker, der sker ved skudafgang og trykbølgers påvirkninger på systemer. Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant (fx med artillerist eller våbenteknisk baggrund) lægges der vægt på teknisk forståelse, analyse, skriftlig fremstilling og håndteringen af komplekse tekniske/faglige opgaver, samt den unikke relation til soldaten. Følgende vil yderligere kunne styrke dit kandidatur: - SAP-forståelse, og erfaring i brugen heraf. - Kendskab til dataudveksling/datakommunikation. - Håndtering af komplekse opgaver. Som person er du proaktiv, handlekraftig og social kompetent, og du trives i et omskifteligt miljø. Vi forventer, at du kan arbejde både selvstændigt med dine opgaver og formår at følge dem til dørs, og indgå i et projektteam. Du forstår at kommunikere og arbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellige baggrunde. Du besidder gode kommunikationsevner både i skrift og tale på såvel dansk som engelsk. Ansættelsesvilkår Som civil ansøger: Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Som militær ansøger: Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret. Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. For militære ansøgere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNING Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til sektionschefen, major Michael Ulrich på tlf. 4097 5437. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen på telefon 7281 19 66. Ansøgningsfristen er den 22. januar 2023. Der gennemføres ansættelsessamtaler efter fristens udløb og stillingen er til besættelse efter aftale. For militære ansøgere vil ansættelsesdatoen blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef. Stillingen er med fastansættelse og i Ballerup. Er du interesseret i stillingen, så søg stillingen via linket, hvor ansøgning, CV og relevante bilag bedes vedlagt. Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning. OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet. FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet