Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger PPR-Psykolog

  • DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Psykolog til helhedsorienteret indsats i stærkt tværprofessionelt team Hos PPR arbejdes der aktivt med at skabe stærke tværprofessionelle teams bestående af psykologer og konsulenter på hhv. dagtilbud og skoleområde. Du vil derfor blive en del af udviklingsprocessen, der tager udgangspunkt i kerneydelsen: at skabe de bedste rammer, muligheder og vilkår for elever med specialpædagogisk behov. I PPR teamet arbejder vi for at skabe det bedste udgangspunkt for læring gennem trivsel og udvikling – for børn og deres familier. Holdet omkring barnet består af både interne og eksterne fagpersoner, og du vil blive en tæt samarbejdspartner og bindeled i arbejdet omkring tidlig indsats og opfølgning af igangsatte tiltag. Trivsel og fællesskaber Der er stor bredde i opgaverne, så en forudsætning for at lykkedes er at du evner at arbejde selvstændigt, løsningsorienteret og struktureret. Du kommer til at bidrage til at udvikle og understøtte børnenes læring, trivsel og udvikling gennem udviklende fællesskaber. Nogle af dine primære ansvarsområder og opgaver, du vil møde i hverdagen, vil være, at: Gennemføre psykologisk undersøgelse og testning. Formidle undersøgelsesresultater til forældre og fagprofessionelle Anbefale konkrete værktøjer samt tværfaglige henvisninger Rådgivning og vejledning til medarbejdere på skoleforeningens dagtilbud og skoler. Sparre og rådgive for at fremme en inkluderende praksis Udvikle og evaluere handleplaner og forløb i samarbejde med skoler og dagtilbud. Deltage i tværprofessionelt samarbejde omkring de enkelte børn. Medvirke til konstruktivt forældresamarbejde. Deltagelse i organisations- og udviklingsarbejdet i en politisk ledet organisation er en naturlig del af opgaven. Du er uddannet psykolog: cand.psych., cand. pæd. psych. eller dipl. Psych. Hvis ikke du har en autorisation, vil vi gerne hjælpe dig med at få den. Da der er et gennemgående samarbejde med fagprofessionelle fra mindretallets institutioner samt tyske forvaltningsområder, er det vigtigt at du er stærk i det danske og tyske sprog. Det er en forudsætning at du har kørekort og er villig til at bruge egen bil. Vi arbejder helhedsorienteret og praksisnært Vi arbejder primært ud fra en systemisk forståelsesramme – med udgangspunkt i barnets perspektiv. Vores kultur er lærende og nysgerrig med plads til godt humør og en positiv tilgang. Vi har en åbenhed og stræben efter et højt fagligt niveau i vores opgaveløsning. Du står aldrig alene med en udfordring – der er altid kolleger, der står klar til at hjælpe dig – uanset faglig baggrund. Som arbejdssted har vi fokus på løbende opkvalificering både tvær- og monofagligt. Vil du være vores kollega? Så hører vi rigtig gerne fra dig. Du kan kontakte konstitueret leder Tanja Bøgen Jensen eller konstitueret ledende psykolog hos PPR, Marit Gross for yderligere oplysninger. Du kan også læse mere om Dansk Skoleforening for Sydslesvig på www.skoleforeningen.org Ansættelse: Fuld tid Ansættelsesstart:  1. marts 2023 (hurtigst mulig) Ansøgningsfrist: 1. februar 2023 Ansættelsessamtaler finder sted umiddelbart efter. Vi glæder os til at møde dig. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet