Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du nyuddannet sygeplejerske, der søger at få en bred medicinsk erfaring - så se her!

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi har jobbet til dig på geriatrisk afsnit, Holbæk Sygehus Jeg hedder Gitte Olsen og jeg er oversygeplejerske for geriatrisk afsnit, Holbæk Sygehus. Jeg går forrest i arbejdet med høj sygeplejefaglighed og arbejder med innovative løsninger for at optimere patientforløbene samt sikre det gode arbejdsmiljø. Den demografiske udfordring vi står overfor, gør at vi skal tænke innovativt i vores sundhedsvæsen. Du som nyuddannet sygeplejerske, har gennem din uddannelse arbejdet med innovation og været i praktik forskellige steder i sundhedsvæsenet. Netop dig med den erfaring og viden har vi brug for på Geriatrisk Afsnit, da vi er i gang med en spændende omstilling. Vi er nu et 7 døgns afsnit, efter en periode som 5 døgns afsnit, og i det har der været udfordringer, men det har samtidig vist os, at vi godt kan. Vi kan godt skabe gode og sammenhængende patientforløb. Vi kan godt yde sygepleje med høj faglighed og stor kompetence. Vi kan godt planlægge og koordinere udskrivelser i respektfuldt tværsektorielt samarbejde med primær sektor. Vi kan godt sammen videreudvikle den geriatriske sygepleje. Vi kan godt skabe et godt og trygt arbejdsmiljø, hvor både personale, patienter og pårørende giver udtryk for at det er rart at være i. Vi har en meget erfaren og engageret udviklingssygeplejerske, som brænder for god sygepleje, men også for undervisning og vejledning. Det hun siger om afsnittet er: ”I geriatrien går min sygepleje op i en højere enhed, når jeg tænker på Patricia Benner, nulevende amerikansk sygeplejerske, som har omsorg som omdrejnings-akse. Det er derfor, jeg er her”. Hos os får du Bred medicinsk erfaring, da vores patienter er akut syge samtidig med at de er multisyge Et godt arbejdsmiljø, hvor vi både socialt og fagligt støtter op om hinanden i en anerkendende kultur Et veltilrettelagt Onboarding program , hvor det sikres at du fagligt og socialt integreres i afdelingen. Programmet er rammesat til 3-6 måneder med udgangspunkt i dig. Et afsnit hvor vi lægger vægt på at have et højt tværfagligt niveau med ugentlig faglig refleksion Stor indflydelse på din vagtplan, da vi har en vagtplanlægger, der gør sit yderste for at du får en god balance mellem arbejds- og privatliv. 37 timer/uge, mindre timetal kan aftales. Som en del af Medicin 2 deltager du i Skills en gang om året. Skills er en kompetencedag, hvor du får træning i 4-5 udvalgte emner indenfor sygeplejen. Vi ønsker os At du er motiveret for at arbejde med sygepleje til den geriatriske patient og være med til at videreudvikle gode patientforløb. At du har et godt humør og aktivt bidrager til det gode arbejdsmiljø. At du ser patienter og pårørende som samarbejdspartnere. At du ønsker en alsidig hverdag præget af tværfaglighed. At du er fagligt nysgerrig og opsøgende i forhold til ny viden og egen udvikling. At du ligesom vi, altid kan finde en anledning til kage Hvem er vi Geriatrisk sengeafsnit modtager patienter med forskellige medicinske problemstillinger, både akutte og patienter med faldende funktionsniveau. Vi undersøger og behandlinger bl.a. patienter med svimmelhed, fald i eget hjem og infektioner. Det stiller høje krav til tværprofessionelt samarbejde, hvor vi trækker på de forskellige faggruppers kompetencer i bestræbelserne på, at finde frem til den bedste behandling og pleje for den enkelte patient. Vi stiller os ikke tilfredse med ´diagnosen´ alderdom. Vi arbejder tværfagligt med inddragelse af patienten, så vi ser det hele menneske med stor respekt for den enkeltes ønsker og autonomi når der tilrettelægges individuelle patientforløb, helt fra indlæggelsen og til udskrivelsen. Vi arbejder med løbende forbedringer af diverse arbejdsgange med det formål at skabe gode og sammenhængende patientforløb og på samme tid skabe mest mulig arbejdsglæde og faglig tilfredshed hos personalet. Vi søger en sygeplejerske, der har lyst til at være en del af dette arbejde og som kan bidrage med både faglighed og energi. Er du blevet nysgerrig efter at høre mere, er du velkommen til at ringe til mig, Gitte på tlf. 24 92 09 35 eller oversygeplejerske Marian Tronhjem tlf. 25 15 92 01 for en uddybende snak eller aftale om et besøg i afsnittet. Ellers sender du bare din ansøgning via linket og medsender dit CV. Ansættelsessamtaler afholdes løbende og ansættelsesstart er den 1. februar 2023 eller efter aftale. Ansøgningsfrist den 22. januar 2022. Om Holbæk Sygehus Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder. Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet