Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Børne & Familierådgivningen søger socialrådgiver eller socialformidler til en fast stilling på 37 timer i Foranstaltningsteamet samt en barselsvikar i Specialteamet med 32 timer pr. uge.

  • Lemvig Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Børne & Familierådgivningen er Lemvig kommunes myndighedsområde for børn og unge. Afsnittet er delt i 4 teams: Forebyggelsesteamet med 3 ansatte, 2 Foranstaltningsteams med hver 4 ansatte og Specialteamet med 2 ansatte. Den faste stilling i Foranstaltningsteamet: Foranstaltningsteamet behandler de sager, hvor der skal laves børnefaglige undersøgelser og iværksættes foranstaltninger, både med og uden samtykke. Foranstaltningsteamet foretager alle opfølgninger og revision af handleplaner og har dermed meget samarbejde både til borgere, andre fagpersoner både internt i Børne- og Familiecentret og eksternt til skoler, daginstitutioner og behandlere/rådgivere. Foranstaltningsteamet dækker aldersgruppen fra 0 – 23 år. Arbejdet i Foranstaltningsteamet er bl.a. kendetegnet ved: Faglig grundighed At det er nødvendigt at kunne bevare overblikket i tilspidsede situationer Længere forløb med tættere relation til borgerne Samarbejde – team, afdeling, tværfagligt, borger Vi forventer At du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler At du har erfaríng inden for området, gerne med udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser At du vægter det tværfaglige samarbejde At du formår at prioritere opgaverne i en sagsstamme At du har gode kommunikative kompetencer, både mundtligt og skriftligt At du er en aktiv medarbejder i afdelingen At du både kan bede om hjælp fra kolleger og tilbyde dem hjælp. At du formår at lytte til og inddrage både borgeres og samarbejdspartneres perspektiver i kombination med dine egne faglige overvejelser. Barselsvikariatet i Specialteamet: Specialteamet behandler sager, hvor der træffes afgørelse om handicapkompenserende ydelser. Handicapudredningen udfærdiges i Forebyggelsesteamet og målgruppeafklaringen foretages sammen med Specialteamet. Specialteamet har som udgangspunkt hele sagsbehandlingen i de sager, hvor der er handicapkompenserende ydelser, hvilket betyder, at der også er opgaver inden for servicelovens §§ 11, 50 og 52. I enkelte sager deler man sag med en kollega fra Foranstaltningsteamet. Børne & Familierådgivningen har søgt og fået tildelt et task-forceforløb fra Socialstyrelsen på handicapområdet, som starter i februar 2023 og forløber over 2 år. Arbejdet i Specialteamet er bl.a. kendetegnet ved: Faglig grundighed At der ofte samarbejdes med kriseramte borgere Lange forløb med tættere relation til borgerne Stor juridisk kompleksitet Mange samarbejdsflader – team, afdeling, tværfagligt, borger, tværsektorielt Vi forventer At du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler At du har erfaríng inden for området At du vægter det tværfaglige samarbejde At du har interesse -og tæft for de juridiske aspekter af arbejdet At du formår at prioritere opgaverne i en sagsstamme At du har gode kommunikative kompetencer, både mundtligt og skriftligt At du både kan bede om hjælp fra kolleger For begge stillinger gælder: Vi ønsker os: Medarbejdere/kolleger, der har erfaring, kan bevare ro og overblik, og har modenhed til at kende egne begrænsninger og kompetencer. Vi tilbyder Jævnlige sagsgennemgange med leder Sparrings- og bevillingsmøder En afdeling, hvor dørene er åbne, og hvor vi hjælper hinanden Gode fysiske rammer med eget kontor Mulighed for at benytte tjenestebil Der afholdes samtaler torsdag, den 26. januar 2023 Ansøgningsfrist:  torsdag, den 19. januar 2023 kl. 16.00 Forventet ansættelse: 1. marts 2023 eller snarest derefter. Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst. For yderligere spørgsmål kontakt afsnitsleder Marie Poulsen, 30537368 fra 5. januar 2023 Ansøgning: Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via Lemvig Kommunes hjemmeside senest 19-01-2023 16:00 Læs mere om Lemvig Kommune på https://lemvig.dk Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet