Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdeling for Ergo- og Fysioterapi Rigshospitalet, Blegdamsvej søger fysioterapeut til vikariat inden for det neurologiske område. Vikariatet er på 37 timer ugentligt fra 1. februar 2023 til 31. december 2023.

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi er i den glædelige situation, at vi i det kommende år er blevet opnormeret med en fysioterapeut til det neurologiske område. Diagnosegrupperne spænder fra patienter ramt af apopleksi i den helt akutte fase, neuromuskulære lidelser samt udredningspatienter mv. Vi søger derfor en kollega med interesse for vurdering og behandling af neurologiske patienter. En kollega, som er interesseret i faglig udvikling, og gerne medvirker til at arbejde for optimal ressourceudnyttelse. Vi søger en kollega, der med engagement kan indgå i vores velfungerende team og gode gruppe, en kollega, som gerne vil bidrage både fagligt og personligt til et godt kollegaskab. Patienterne er overvejende indlagt i kortere forløb, da afsnittene er akut afsnit. Enkelte patienter har længere indlæggelsesforløb. Fysioterapeuterne samarbejder tæt, også med det øvrige tværfaglige personale. Til gruppen er også tilknyttet det infektionsmedicinske område. Dine primære opgaver vil være: Vurdering og behandling af indlagte neurologiske patienter i akutte/kortere forløb Tværfaglig kommunikation og koordinering af patientforløb Undervisning og vejledning af plejepersonale og studerende Prioritering af patientbehandlinger og forløb i en omskiftelig hverdag Dokumentation, herunder udfærdigelse af fysioterapeutisk status til genoptræningsplaner Det kan blive aktuelt med vagtarbejde hver 6. weekend Vi ønsker en kollega som: Har et højt fagligt ambitionsniveau og ønske om at bidrage til udvikling af fagligheden Har en engageret, positiv og løsningsorienteret tilgang Tager ansvar, initiativ og deler ud af viden og erfaring Er selvstændig, ansvarsbevidst og kan strukturere sin arbejdsdag Er god til at skabe tværfaglige relationer og understøtte nye tiltag Er fagligt nysgerrig, også i forhold til øvrige specialer i teamet Vi kan tilbyde: Introduktionsforløb. Hjælpsomme og fagligt engagerede kolleger samt god mulighed for faglig sparring Spændende arbejdsområder i udvikling, som du får mulighed for at præge En arbejdsplads hvor tværfaglighed og trivsel værdsættes højt En arbejdsplads, hvor der prioriteres tid til faglig udvikling Rigshospitalet er et af Danmarks førende hospitaler for patienter med behov for højt specialiseret behandling. Afdeling for Ergo- og Fysioterapi er beliggende på to matrikler, Blegdamsvej og Glostrup. I afdelingen er vi 170 ergo- og fysioterapeuter i alt. På Blegdamsvej er ergo- og fysioterapuet fordelt på 4 teams som varetager patienter i alle somatiske sengebærende centre. Vikariatet er i Team 4, som består af 18 fysioterapeuter. For yderligere information henvises til afdelingens hjemmeside: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hovedorto/afdeling-for-ergo-og-fysioterapi/Sider/default.aspx Yderligere oplysninger om vikariatet k an fås ved henvendelse til: Specialeansvarlig fysioterapeut Josefin Agergaard. Tlf: 3545 0698. Mail: Josefin.Agergaard@regionh.dk Overfysioterapeut Charlotte Broberg. Tlf: 3545 1274. Mail: Charlotte.Broberg@regionh.dk Løn og ansættelsesvilkår I henhold til gældende overenskomst. Ansøgningsfrist: Ansøgning samt eksamensbevis, CV og referencer sendes via link senest tirsdag den 17. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag og onsdag i uge 4 2023. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet