Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til sårbehandling

  • Bispebjerg Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Sårbehandling – Fantastisk fagområde for sygeplejersker Videncenter for Sårheling søger en sygeplejerske som efter endt introduktion kan arbejde selvstændigt tværfagligt samt tværsektorielt. Stillingen er en fast stilling på 37 timer, i rotation mellem sårambulatorium S40 og sengeafdeling DS21 pr. 01.03. 2022 eller efter aftale. Introduktion til sårbehandling vil finde sted i sårambulatoriet de første 3 måneder og efterfølgende vil introduktion til indlagte patienter med sår of hudlidelser finde sted i sengeafdeling. Herefter vil der være mulighed for fast rotation hver 3 måned mellem ambulatorie og sengeafdeling. Weekendvagter hver 3. weekend i 8 timers vagter. Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde er af stor betydning for et optimalt sårbehandlingsforløb. Afdelingen modtager og behandler patienter med alle typer af “problemsår” og vanskelige kompressionsproblematikker. Mennesker med kroniske sår fejler meget andet end det at have et sår, så sygeplejen har mange facetter og rummer alt fra basal sygepleje til specialsygepleje. Sygeplejersker i afdelingen bliver klædt på i både den basale sygepleje samt den højt specialiserede sår og kompressions behandling. Vi søger en sygeplejerske, der efter oplæring kan arbejde selvstændigt, tværfagligt samt tværsektorielt. Satsningsområder indenfor sygeplejen Holistisk sygepleje Klinisk beslutningstagning og klinisk lederskab Sårbehandling og kompression Patientinddragelse Patientsikkerhed Hygiejne og værnemidler Vi arbejder med BFH´s strategi for sygepleje 2019-2023 samt strategi for prægraduat uddannelse indenfor sygeplejen 2022-2024. Sygeplejestuderende har forløb på S40 samt DS21 og ambulatoriet modtager mange sygeplejersker i studieforløb i forbindelse med sårkurser og uddannelser. Ansøgningsfrist: 19.1.2023, ansættelsessamtaler finder sted løbende Håber ovenstående kan have din interesse, ring gerne for at høre nærmere. Kontaktperson: Oversygeplejerske Merete Hartun Jensen, Dermato-venerologisk afdeling og Videncenter for Sårheling. Mobil: 24616746. Mail: Merete.Hartun.Jensen@regionh.dk Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet