Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske i attraktiv kombinationsstilling til Børne- og Ungeafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du børnesygeplejerske med mod på at arbejde i en spændende kombi stilling i ambulatorie/sengeafdelingen, så mangler vi dig. Vi ændrer på stukturen i afdelingen og søger derfor en sygeplejerske til det ambulante område. Børneambulatoriet er under kraftig udvikling med fokus på de enkelte subspecialer. Det medfører et øget antal selvstændige sygeplejeambulatorier, som man vil skulle varetage. Vi søger en engageret og kompetent børnesygeplejerske gerne med erfaring indenfor gastroenterologi til en spændende kombinations stilling mellem børneambulatoriet og sengeafdelingen. Vi ønsker at styrke vores tværfaglige team indenfor gastroenterologi, som består af 3 læger, sygeplejersker og en 1 sekretær. Vi har regionsfunktion indenfor IBD patienter. Børne- og Ungeafdelingen omfatter et sengeafsnit, der er normeret til 12 senge, inkl. et mindre isolationsafsnit, en børnemodtagelse med døgnfunktion alle ugens syv dage samt et ambulatorium. I stillingen kommer man til at arbejde på tværs af afsnittene herunder ambulatorie funktion inden for gastroenterologi. Afdelingen modtager børn/unge i alderen 0 -18 år primært med medicinske lidelser, men har også enkelte kirurgiske patienter. Vi har fokus på optimale patientforløb, et højt fagligt niveau og er i høj grad organiseret i tværfaglige specialerelaterede teams. Stillingen ønskes besat 01.02.2023 eller snarest derefter. Stillingen er på 32 timer, men ønske om andet timetal kan imødekommes. Vi tilbyder: En ledelse, der prioriterer faglighed, udvikling og uddannelse Et særdeles godt arbejdsmiljø, hvor der er et stærkt tværfagligt samarbejde En meget erfaren og kompetent personalegruppe, som hjælper hinanden Et alsidigt og spændende arbejde indenfor et område i stadig udvikling Introduktions program med udgangspunkt i SUH's onboarding koncept At arbejde hver 4. weekend i 8 timers vagter Stor indflydelse på egen vagtplan Et godt sammenhold hvor der afholdes sociale arrangementer flere gange årligt, som eksempelvis biografture, escape room, julefrokost og skovtur Vi ønsker, at du: Har erfaring i pædiatrisk sygepleje eller mindst 1 års erfaring fra et medicinsk speciale Har erfaring med gastroenterologi Er fleksibel, engageret og initiativrig Har gode samarbejdsevner Har gå-på-mod og kan arbejde selvstændigt Vi har skitseret et fremtidsscenarie for det kommende år med nye udfordringer og indsatsområder, herunder Implementering af ny vision for sygeplejen "personcentreret praksisudvikling" Forskning og kvalitetsudvikling i sygeplejen Styrkelse af fagområdeteams med henblik på optimering af patientforløbene Hvis du vil vide mere Er du velkommen til at kontakte Oversygeplejerske Malene Nielsen eller Souschef Nadia Petersen på Tlf.: 24 41 66 63 Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende senest 17. januar. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Sygehuset indhenter børneattester via Det Centrale Kriminalregister inden ansættelsen. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende attest. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet