Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialrådgivere til kriminalforsorgen i frihed København, Kriminalforsorgen Hovedstaden

  • KiF København
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at bidrage aktivt til at bringe mennesker videre til et sikkert liv uden kriminalitet? Og drømmer du om et job med mening i en organisation med en samfundsmæssig vigtig opgave? Så er stillingen her måske noget for dig. Om jobbet Du kommer til at indgå i et højt fagligt og sundt socialt fællesskab sammen med knap 40 kollegaer, hvis faglighed spænder fra socialrådgivere til administrativt uddannede. Sammen med dine socialrådgiverkollegaer vil I løfte en bred portefølje af tilsynssager, som så vidt muligt tilpasses dine faglige interesser med hensynstagen til afdelingens behov. Til sammen fører I tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte, behandlingsdømte og samfundstjenestedømte. Endvidere udfærdiger I personundersøgelser i henhold til retsplejelovens §808 og udtalelser til brug i retten. Arbejdet er kendetegnet ved at indeholde plads til faglig frihed inden for lovens rammer og fastsatte metoder og retningslinjer. Som socialrådgiver i KiF København kommer du i berøring med følgende arbejdsområder: Tilsynsarbejde, hvor du iværksætter og kontrollerer vilkår fastsat i forbindelse med dom eller prøveløsladelse Tilsynsarbejde, hvor du støtter og motiverer klienterne til at skabe en kriminalitetsfri tilværelse Udarbejdelse af risiko- og behovsvurderinger ved brug af kriminalforsorgens screeningsredskab LS/RNR Gennemførelse af intensive tilsynsforløb med klienter, der vurderes af høj risiko for tilbagefald til kriminalitet Kontakt til eksterne samarbejdspartnere vedr. iværksættelse og opfølgning på vilkår om samfundstjeneste, misbrugsbehandling mv. Samarbejde med psykiatrien om en koordineret indsats for foranstaltningsdømte Udfærdigelse af personundersøgelser samt udtalelser til anklagemyndigheden. Arbejdsdagene i KiF København er aldrig ens, da du selv planlægger og styrer din arbejdskalender og sørger for at tidsfrister for samtaler med mere overholdes. Dine arbejdsdage vil være en blanding af klientsamtaler, dokumentation fra samtalerne, udtalelser, personundersøgelser og møder med eksterne samarbejdspartnere ude i byen (København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommune). Om dig Du er uddannet socialrådgiver. Det er underordnet, om du er nyuddannet, har et par års erfaring eller mange års erfaring. Vi ser faglighed og relationer som fundamentet for at løse vores arbejdsopgaver. Som vores nye kollega har du derfor en interesse for jura i socialt arbejde og går op i at udvikle din egen faglighed og socialfaglige identitet. Det er naturligt for dig at samarbejde og skabe relationer med både klienter, kollegaer og samarbejdspartnere. Ligesom du får energi af at holde motiverende samtaler og evner at arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang. Du formår at balancere din rolle som myndighedsudøver og samtidig skabe og vedligeholde relationer. Da noget af dit arbejde vil foregå i Københavnsområdet er det en fordel, hvis du har kørekort. Vi stiller tjenestebil til rådighed til disse møder. Vi tilbyder Vi er en afdeling, der værdsætter faglige forskelligheder. Dine kommende kollegaer fremhæver, at her er tryghed til at komme med idéer, vende tvivl og hjælpe hinanden videre. Vi støtter hinanden og det er altid muligt at finde en åben dør og en kollega eller leder, som vil lytte og sparre. ”Hvis man går frem og tilbage på gangene, vil man hurtigt fornemme, at der er en god stemning. Der er mange, der står og taler sammen i dørene. Dørene er ofte åbne. Her er en tryg atmosfære blandt kollegaerne”. - Ole, socialrådgiver, KiF København. Som vores nye kollega vil du derfor også opleve, at vi tager godt i mod dig og klæder dig på til arbejdet. Ligesom vi uddanner dig i de metoder, vi arbejder ud fra. Balance mellem arbejds- og privatliv er desuden noget vi vægter højt. ”Jeg vil også fremhæve fleksibiliteten i arbejdet. Der er plads til, hvis man vil fordybe sig og have nogle lange arbejdsdage i nogle perioder, men der er i høj grad også plads til at have børn”. – Pia, socialrådgiver KiF København. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse og aflønning sker efter gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftalen for socialrådgivere i staten, samt aftale om Ny Løn. Stillingerne er til besættelse pr. 1. februar 2023 eller hurtigst herefter. Vi forventer en ugentligt arbejdstid på 37 timer. Arbejdsstedets placering er ved ansættelse: KiF København, Kirstineberg 4, 2100 København Ø. For allerede ansatte tjenestemænd i staten kan der være mulighed for at bevare din tjenestemandsansættelse. Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en evt. samtale giver dit samtykke til, at kriminalforsorgen må indhente oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Søg stillingerne Du søger stillingerne via knappen "Søg stillingen ”. Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og dermed, at du kommer i betragtning til den ledige stilling. Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest mandag den 9. januar 2023 . Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 12. januar 2023. Hvis du indkaldes til samtale, bedes du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort. Yderligere information Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse enhedsledere Helena Jørgensen på telefon 7255 6595 eller Maria Christoffersen på telefon 7255 6817. Om Kriminalforsorgen Hovedstaden Kriminalforsorgen Hovedstaden består af Områdekontoret i København, Ungekriminalforsorgen, et åbent fængsel, et udrejsecenter, et udlændingecenter, otte arresthuse, fem afdelinger i friheden samt tre udslusningsfængsler, som geografisk ligger i Københavnsområdet, Nordsjælland, på Bornholm og Færøerne. Området har ca. 1250 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, institutionsmedarbejdere, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, køkkenmedarbejdere, servicemedarbejdere, akademikere og administrative medarbejdere. For yderligere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgen Hovedstaden opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold – til at søge stillingen. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet