Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Familieafdelingen i Høje-Taastrup Kommune søger 2 socialrådgivere

  • Høje-Taastrup Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Familieafdelingen har fået tilført 1 ekstra stilling til distrikt øst, Høje-Taastrup kommune og søger derfor 2 socialrådgivere, 1 til en fast stilling og 1 til et vikariat på 1 år. Har du lyst til at bruge din socialfaglighed i en kommune, hvor tværfaglighed og kompleksitet er en fast makker i dit arbejde for at hjælpe børn, unge og familier i udsatte positioner? Så bliv socialrådgiver i Familieafdelingen, hvor dine primære opgaver bliver: Arbejde forebyggende i § 11 sager Udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner Træffe afgørelser om foranstaltninger Følge op på ydelser og foranstaltninger efter Lov om Social Service §§ 11 og 52. Du bliver en del af et engageret team på 13 socialrådgivere med forskellige erfaringsgrundlag. Vi bruger hinanden meget, har daglig sparring og vægter vores faglige udvikling højt. Vi har et godt sammenhold, vi griner sammen og arbejdsglæden er høj. Du skal trives med skriftligt arbejde da omkring 50% af din arbejdstid består af administrative vigtige opgaver som afgørelser, børnefaglige undersøgelser og handleplaner. Mange familier har brug for os, og der kommer mange sager til Familieafdelingen . Vi har en dagligdag, hvor vi sammen løbende prioriterer benhårdt. Daglig leder og socialfaglig koordinator støtter den løbende prioritering via jævnlige sagsgennemgange og faglig støtte til lovmedholdelighed og løbende sagssparring med alle rådgivere i teamet. Vi oplever, at vi sammen gør det godt. Vores arbejdsmiljø har fået en grøn smiley , og her har Arbejdstilsynet lagt vægt på de mange forebyggende tiltag, som betyder, at medarbejderne oplever at få hjælp og støtte hos ledere, fagkoordinatorer og kollegaer og derved kan håndtere arbejdsmængden og de høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Arbejdstilsynet nævner bl.a. arbejdet omkring makkerskaber, hjælp til prioriteringer, muligheden for at tale med kollegaer eller ledere om svære situationer eller sager, samt en omfattende administrativ understøttelse. Lidt om Familieafdelingen: Familieafdelingen består af distrikt Vest, Øst og Midt samt Specialrådgivningen. Rådgiverne i distrikterne varetager arbejdet med de psykosociale sager, hvor Specialrådgivningen varetager arbejdet med de handicapkompenserende ydelser. Vi har et akutteam, der håndterer alle akutte sager, og vi har familieplejekonsulenter, en skolekonsulent samt 4 socialfaglige koordinatorer. Vi har fremskudte socialrådgivere på alle byens skoler samt udvalgte daginstitutioner. Det gode samarbejde på tværs understøtter indsatser hele vejen rundt om familien og gør, at vi er tæt på almenområdet. Vi arbejder med afsæt i den løsningsfokuserede tilgang . Vi har stort fokus på løbende at opkvalificere alle rådgivere, så nyansatte også kommer med på vognen. I 2020 er alle uddannet indenfor inddragelse af børn/unge i egen sag – et uddannelsesforløb i samarbejde med Børns vilkår og socialstyrelsen, som vi forsat er i fuld gang med at implementere i bund. Vi anvender sagsstyringssystemet DUBU , og har kvalificerede superbrugere. DUBU understøtter Integrated Children System (ICS), hvilket der arbejdes ud fra i Familieafdelingen. Vi arbejder ligeledes med SOS og en løsningsfokuseret tilgang. Hos os får du en spændende og udfordrende arbejdsplads drevet af visioner og et højt ambitionsniveau . I jobbet får du en enestående mulighed for at være med til at udvikle den forebyggende indsats i en kommune, der har sat forebyggelsesindsatsen højt på dagsordenen. Du bliver en del af en arbejdsplads, der vægter det kollegiale fællesskab og har fokus på den fælles opgaveløsning. Du får gode kollegaer og godt et kollegialt sammenhold. Vi søger en uddannet socialrådgiver og vi vægter at du: Kan navigere og prioritere i en stor arbejdsmængde Har erfaring indenfor for børne- og ungeområdet Trives godt med skriftligt arbejde og kan navigere i børne- som ungesager. Har mod på eller erfaring med at skrive oplæg til Børne- og Ungeudvalget samt Ungdomskriminalitetsnævnet Kan omsætte Servicelovens bestemmelser til praksis i arbejdet med udsatte børn og unge samt deres forældre Kan arbejde selvstændigt og systematisk og kan kommunikere tydeligt både mundtligt og skriftligt Har forståelse for at have et samarbejde med forældrene og børnene omkring løsningen af deres problemer Har et positivt menneskesyn og et godt humør Yderligere oplysninger Stillingerne er 37 timer ugentligt, men har du særlige ønsker ift. arbejdstid, hører vi også gerne fra dig. Stillingerne er til besættelse fra den 01.03.2023 eller snarest muligt. I forbindelse med ansættelse indhentes der straffe- og børneattest, ligesom der efter aftale med dig bliver indhentet referencer. Ansøgningsfristen er søndag den 15.01.2022 klokken 00.00. I din ansøgning må du gerne uddybe din motivation for netop at arbejde i Familieafdelingen med psykosociale sager. Vi holder samtaler i uge 3 og indkalder til samtaler i starten af uge 3, hvorved man skal være opmærksom hvis man eventuelt afholder ferie. Vil du vide mere om jobbet eller høre hvorfor det er godt at arbejde i Høje-Taastrup Kommunes Familieafdeling, så er du meget velkommen til at kontakte teamleder Ditte Hundahl på tlf. 51437724 eller Ditteje@htk.dk. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet