Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sagsbehandler søges til Pensionsafsnittet i Ydelsesservice

  • Tårnby Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

I Ydelsesservice er en fuldtidsstilling som sagsbehandler ledig til besættelse pr. 1.1.2023 eller efter aftale. Stillingen er ind til videre placeret i Ydelsesservices pensionsteam. I Ydelsesservice håndterer vi beregning, bevilling og udbetaling af alle kommunale forsørgelsesydelser og dertil relaterede ydelser - f.eks. kontanthjælp og sygedagpenge, enkeltydelser, personlige tillæg, helbredstillæg, fleksløntilskud, jobafklaringsydelse mv. I pensionsteamet, der er ét af tre teams i Ydelsesservice, træffer 9 sagsbehandlere afgørelser, løser administrationssager samt udøver myndighed i bredere forstand i de sager, der knytter sig til Tårnby Kommunes folke- og førtidspensionister. Hovedområder Sagsbehandling, administration og myndighedsudøvelse inden for pensionsteamets område. Deltagelse i faglige sagsmøder og tværfaglige samarbejde med især Jobcentret. Personlig, telefonisk og skriftlig borgerbetjening Stillingens faglige ansvarsområde spænder vidt og der er derfor ikke forventning om, at du kommer med indgående kompetencer på alle felter, men derimod at du kender dine styrker og udviklingsområder samt at du er interesseret i at udvikle dine egne kompetencer. Du skal så vidt muligt arbejde inden for alle områder, men vi vil i samarbejde med dig afgrænse en opgaveportefølje, der matcher dine forudsætninger. Din faglige profil Socialformidler / Kommunom eller lignende Gerne erfaring med myndighedsudøvelse Gode IT-mæssige kompetencer Dine personlige egenskaber Være god til at strukturere og administrere en travl arbejdsdag Have et godt humør og en positiv indstilling Gode samarbejdsevner Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med ansvarsfulde og dygtige kolleger, flekstid, diverse personalegoder samt gode muligheder for selv at præge og tilrettelægge arbejdsopgaverne. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med HK efter forhandling. Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest. Ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende. Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her . Yderligere oplysninger Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til faglig koordinator for Pensionsafsnittet Natascha Larsen på telefon 3247 1159. Ansøgningsfristen er d. 8. januar 2023. Ansøgning Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem. Behandling af personoplysninger Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job. Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker. Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk . For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'. Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet