Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Administrativ sagsbehandler til boliganvisning

  • Rudersdal Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Social og Sundhed, Myndighed søger en sagsbehandler til boligområdet Rudersdal Kommune sagsbehandler ansøgninger og anviser boliger til borgere med behov for en akutbolig, ældre- og handicapvenlig bolig eller plejebolig. Vi har anvisningsret til hver fjerde bolig fra de almene boligselskaber til akutte boliger, 319 ældre- og handicapvenlige boliger samt 572 plejeboliger. Jobbet indebærer borgerkontakt, administration af ledige boliger og ventelister samt konkret anvisning af de ledige boliger. Sagsbehandlingen omfatter et tæt samarbejde med sagsbehandlere og visitatorer, andre forvaltninger, og de almene boligselskaber. I er to administrative sagsbehandlere, som i fællesskab har følgende konkrete opgaver: Modtage og kvalificere ansøgninger til akutboliglisten fra borgere, pårørende og kommunale samarbejdspartner Træffe afgørelse om optagelse på ventelister sammen med boligvisitationsgruppe Klagesagsbehandle afgørelser, når en borger klager over et eventuelt afslag Skrive afgørelsesbreve på baggrund af boligvisitationsgruppens konklusioner Prioritere ansøgninger på ventelisten ud fra vurdering af det aktuelle/ akutte behov for anden bolig Kontakte borger telefonisk/ skriftligt/ i møde med tilbud om konkret bolig Modtage og give boligselskaber information om anviste borgere til bolig Dokumentere i journalsystem, opdatere statistik og årsrapport Flytteafregning Sikre mindst mulig tomgangshusleje ved effektiv administration Opdatere inforation i pjecer og på hjemmeside. Udarbejde sager til det politiske niveau. Du kan læse mere om målgruppen og kriterier for akutboliganvisning på Rudersdal Kommunes hjemmeside: Hvis du er i akut bolignød | Rudersdal Kommune Du kan læse mere om målgruppen og kriterier for anvisning til plejebolig og ældre- og handicapvenlig bolig på Rudersdal Kommune hjemmeside: Boliger med støtte og pleje | Rudersdal Kommune Din profil Du har en relevant uddannelse/baggrund til at varetage ovenstående opgaver og helst erfaring fra det kommunale område. Du trives med mange forskellige opgaver og kontaktflader i løbet af din arbejdsdag. Du har evnen til at kommunikere ligeværdigt i tale og på skrift med de borgere, vi har til opgave at give den bedst mulige vejledning og støtte. Du skal være klar til at stå fast på en faglig afgørelse, også hvis borgeren ikke hvor borgeren ikke er enig og følge de aftalte administrationsgange, så alle får en fair og lige behandling i kommunen. Du har sans for detaljen i de administrative processer og er samtidigt god til at danne dig et overblik, kan arbejde struktureret, systematisk og prioritere dine opgaver. Du kan arbejde selvstændigt, men søger også det gode samarbejde. Derfor skal du vælge os Du får erfaring med at arbejde i en myndighedsafdeling, hvor der behandles mange forskellige henvendelser om hjælp og støtte i et tværfagligt miljø. Du får en kollega, som du kan have et tæt arbejdsfællesskab med. Arbejdstiderne er flexible og der er i begrænset omfang mulighed for hjemmearbejde. Vi er en afdeling, der har en uformel omgangstone, er tværfaglige og har en stor samarbejdsflade med øvrige enheder i kommunen og du vil få et godt indblik i Social og Sundhedsområdets mange forskellige opgaver. Vi har travle arbejdsdage, men der er plads til humor og kollegiale hensyn. Vi er altid er klar med sparring og kollegial vejledning. Ansættelsesvilkår Vi tilbyder dig 30 timer ugentligt. Vi håber, at du kan starte senest 1. marts, men gerne før. Om os Social og Sundhed Myndighed yder rådgivning, vejledning generelt til voksne borgere, behandler ansøgninger om hjemmehjælp, rehabilitering, daghjem, misbrugsbehandling, bostøtte, ledsagelse, akutboliger, ældre- og plejeboliger, boliger og bosteder, træning, demenstilbud m.m. Vi har ambitionen om at levere en helhedsorienteret indsats og skabe én indgang for borgerne. Vi er mange forskellige faglige profiler, der sammen kan yde den rette indsats på rette tidspunkt for borgerne. Social og Sundhed Myndighed har til huse på Stationsvej i Birkerød, lige over for S-togstationen. Ansøgning, samtale og kontakt Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Myndighedschef Frederik Kousgaard på tlf 7268 3010 eller afdelingsleder Birgitte Grønnegård Jepsen tlf 7268 5192 Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor. Du bedes sende en motiveret ansøgning med relevant dokumentation. Samtaler: Vi planlægger ansættelssamtaler sen eftermiddag. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os for yderligere information. Ansøgningsfrist : Onsdag d. 18.januar 2023 Rudersdal Kommune ligger naturskønt i et af Nordsjællands smukkeste områder – tæt på skov og mark og med nærhed til sø og hav. Vi har en ambition om at være landets bedste bo-kommune. Vi vil møde kommunens borgere dér, hvor de er, og vi vil gerne finde nye veje sammen. Tilbage til joblisten Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet