Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejersker til vagt- og weekendfri stilling i Botilbudsteamet

  • Psykiatrisk Center København
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Nu har du mulighed for at søge en udfordrende og spændende stilling, hvor du: vil møde patienter med meget forskellige funktionsniveauer og behov, som giver et spændende og afvekslende arbejde, hvor du mærker, at du gør en forskel selv som meget erfaren sygeplejerske kan stå i situationer, du ikke har prøvet før og således blive udfordret på din sygepleje får en gruppe kolleger, der er gode til at sparre med hinanden og har et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til at drøfte de dilemmaer og udfordringer, vi står i. ”Jeg synes, at jobbet er alsidigt og spændende. Jeg er tilpas i at arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med patienter og botilbudspersonale. Det er en ny måde for mig at arbejde med sygepleje på. Vi sparrer med hinanden hver dag, og vi har virkelig god supervision hver 14. dag, så selvom det er meget selvstændigt arbejde, føler jeg mig ikke alene i det,” Stinne, sygeplejerske i teamet Om botilbudsteamet Vi startede tilbage i december 2019, og nu er vi 10 sygeplejersker, en ledende overlæge, 3 læger derudover og en farmaceut. Alle vores patienter bor på botilbud og fælles for dem er, at de har brug for støtte for at klare deres dagligdag. Vi har både yngre og ældre patienter, der alle har en psykiatrisk diagnose, og de kan have forbrug af alkohol og stoffer. Vi hører under Psykiatrisk Center København (PCK) og har kontorer på Griffenfeldsgade. Vi kommer for nuværende på 18 botilbud og vi dækker hele PCKs optageområde. Hvad går jobbet ud på? Vores sygeplejersker er tilknyttet botilbuddene i teams på 2, og du vil blive primær kontaktperson for en gruppe patienter. Vi er primært udekørende og en stor del af vores arbejde ligger i samarbejdet med personalet på botilbuddene, hvor vi kommer på faste dage. Du vil også få et tæt samarbejde med et helt nyt intensivt afsnit for patienter fra botilbud på Ny Psykiatri Bispebjerg. Stinne, som har været ansat i 2 år fortæller: ”Jeg er kontaktperson for 4 botilbud for i alt ca 50 patienter. Jeg har samtaler med patienterne, samt samarbejder og sparrer med personalet på botilbuddet. Jeg planlægger selv, hvor ofte patienterne har behov for samtaler. Ud fra deres behov er det min opgave at vurdere, hvad der skal arbejdes med, og det foregår altid i samarbejde med dem og personalet på botilbuddet. Derudover bestiller jeg psykofarmaka, taler med både personalet på botilbuddet og patienterne om effekt, bivirkninger, udtrapning, optrapning osv. af medicinen. Dette i tæt samarbejde med teamets læger og farmaceut. Hvis patienterne bliver indlagt, er jeg som oftest med indover, både når de indlægges, under indlæggelse samt ved udskrivelse. Jeg og de andre sygeplejersker rykker hurtigt ud, når patienten er udskrevet for at hjælpe patienten og botilbud bedst muligt. Vi arbejder også med retslige patienter, der skal besøges hver måned til dommen udløber, hvor har vi et tæt samarbejde med kriminalforsorgen. Derudover skal vi årligt lave psykiatrisk behandlingsplan på hver patient, vi er tilknyttet.” Hvem er du? Du har god psykiatrisk erfaring Du er god til at planlægge din egen arbejdsdag og koordinere komplekse patientforløb Du sætter samarbejdet med patienten i centrum og prioriterer at samarbejde med botilbud og sengeafsnit Du har lyst til at deltage aktivt i vores løbende forbedring af vores arbejde Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny Løn. Stillingerne er med tiltrædelse snarest muligt efter aftale. Forud for ansættelse vil der blive indhentet reference fra 1-2 personer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger. Er du interesseret? Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Rikke Knudsen på 30299674 eller rikke.knudsen.01@regionh.dk Søg via link på siden senest den 9. januar 2023 Vi afholder samtaler den 11. og 12. om formiddagen.. Om Psykiatrisk Center København Psykiatrisk Center København er nu landets største psykiatrisk center. Vi arbejder målrettet med patient-og pårørendeinddragelse samt recovery-orienteret indsats i rammerne af en kognitiv miljøterapi. Centrets 5-års strategi- og behandlingsplan har til hensigt at udvikle behandlings-, uddannelses- og forskningsområderne samt arbejdsmiljøet. Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri her . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet