Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sjælden mulighed – Speciallæge i psykiatri til Kognitiv Indslusning og Stabiliserings Afsnit på afdeling M, Psykiatrisk Center Sct. Hans

  • Psykiatrisk Center Sct. Hans
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du arbejde med en integreret kognitiv adfærdsterapeutisk og psykofarmakologisk tilgang til den mere akutte del af patientforløbet hos dobbeltdiagnosepatienter? På Psykiatrisk Center Sct. Hans’ afdeling M søger vi en Speciallæge til vores kognitive indslusnings - og stabiliseringsafsnit (KISA). Afsnittet er det første afsnit af sin slags i landet og arbejder struktureret med udgangspunkt i kognitive pleje- og behandlingsstrategier og motivation (bl.a. BIMI). Vi søger en speciallæge med særlig motivation for at arbejde med målgruppen og metoderne. Der er mulighed for ansættelse som enten afdelingslæge eller overlæge. Jobbet Et behandlingsforløb på KISA-afsnittet er 3-4 uger. Din fornemmeste opgave bliver at bidragte til, at patienten stabiliseres, så denne efterfølgende kan overflyttes til videre integreret dobbeltdiagnosebehandling på et af afdeling M’s andre afsnit. KISA, består af 6 senge, med tilstrækkeligt normeret personale til opgaven. KISA er for nuværende tilknyttet afsnit M22, hvor du sammen med M22’s overlæge og afdelingssygeplejersken bliver hovedansvarlig for at lede optimale patientforløb samt sikre udvikling, kvalitet og sikkerhed i forløbene. Afsnittet har tilknyttet Specialpsykolog Irene Oestrich med hvem du vil have et tæt samarbejde ift. den kognitive adfærdsterapeutiske del af behandlingen. Der er på afdeling M mulighed for at trække på almenmedicinsk og farmaceutiske specialkompetencer, med særlig erfaring indenfor målgruppen. Inddragelse af såvel patienter som pårørende i behandlingen og plejen er en selvfølgelighed, og vi anvender stort set aldrig tvang. Derudover får du som afsnittets læge et særligt ansvar for: Visitation, udredning, diagnostik, behandling og rehabilitering samt dokumentation heraf. At sikre rammerne for klinisk undervisning af lægestuderende og uddannelsessøgende læger, samt andre behandlergrupper i afsnittet. Vi tilbyder En dynamisk og spændende arbejdsplads med medarbejdere, der har et højt fagligt niveau, et godt arbejdsmiljø og en omgangsform der er præget af humor, faglighed, engagement og ansvarlighed. Vi tilbyder herudover: Et godt lægefagligt miljø, hvor der er tid til faglig fordybelse og diskussion i de lange patientforløb, og hvor vi er gode til at bruge den enkeltes særlige kompetencer. Afdeling M er normeret til 6 overlæger udover klinikchefen, 2 afdelingslæger, 1 almen mediciner samt 2 1. reservelæger og 4 reservelæger i hoveduddannelsesforløb. Gode muligheder, både tidsmæssigt og økonomisk, for efteruddannelse og supervision/vejledning. Gode muligheder for at forske. Et behandlingskoncept hvor det lykkedes at behandle komplekse patienter næsten uden tvang. Der har ikke været anvendt tvang i KISA/Fjordhus’s 76 senge de sidste 270 dage. Vi søger en speciallæge der: Har lyst til at lede og mestre patientforløb med komplekse patienter Tænker, agerer og inddrager det tværfaglige fokus Finder det kliniske arbejde med patienter med dobbeltdiagnose spændende Er klar og tydelig i sin kommunikation og formidling Er rollemodel for det gode arbejdsmiljø og evner at motivere både medarbejdere, patienter og samarbejdspartnere. Du skal være speciallæge i psykiatri. Erfaring inden for misbrugs- eller dobbeltdiagnosebehandling med kognitiv adfærdsterapi er en fordel. Ellers tilbydes uddannelse. Der er mulighed for ugentlig supervision i bl.a. kognitiv adfærdsterapi på højeste niveau. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse er efter gældende overenskomst. Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2023 eller snarest mulig herefter. Bedømmelsen af ansøgere sker på baggrund af ansøgerens egne oplysninger om kompetencer inden for de syv kompetenceområder, (jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning nummer 62, kapitel 7 (kapitel 3.1). Er du interesseret? Ansøgningsfrist: mandag 16. januar 2023. Vi indkalder løbende til samtaler. Samtalerne forventes afholdt senest onsdag 18. januar om eftermiddagen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til klinikchef Jakob Krarup på telefon 20358648/ mail jakob.krarup@regionh.dk . Du kan læse om Psykiatrisk Center Sct. Hans og afdeling M på vores hjemmeside samt høre mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien" . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet