Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialpsykiatriske Tilbud i Herlev søger 2 erfarne, progressive og dynamiske socialarbejdere.

  • Socialpsykiatriske tilbud
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger 2 nye kollegaer, da den ene går på pension og den anden har fået nyt job. Begge stillinger er på fuld tid. Socialpsykiatriske Tilbud, er Herlev Kommunes tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder, som har behov for en recovery – orienteret og rehabiliterende indsats. Målgruppen i De Socialpsykiatriske Tilbud er både sårbare unge og voksne fra det 18. år og opefter. De to stillinger er i vores Bostøtte afdeling, hvor opgaverne er inden for servicelovens § 85, § 82a, §82b, og §99. De sidste par år har Socialpsykiatriske Tilbud arbejdet med at udvikle nye spændende tilbud inden for servicelovens § 82a og §82b. Nogle af de tilbud der tilbydes er, Mindfulnessforløb, Naturterapi, NADA, Yoga, Ungetilbud, Motionstilbud og Den Åbne dør - en åben rådgivning. Tilbuddet er lige nu i gang med at få et fælles metodegrundlag inden for den metakognitive metode. De Socialpsykiatriske Tilbud består af to afdelinger Bostøtten og Værestedet som er et aktivitets- og samværstilbud. I De Socialpsykiatriske Tilbud vil dine arbejdsopgaver være: Socialpædagogisk støtte i egen bolig til psykisk sårbare borgere og dokumentation af støtten Opsøgende arbejde i forhold til isolerede psykisk sårbare borgere, som ikke formår at benytte allerede etablerede tilbud At fungere som ressourceperson og tovholder i forhold til jobcenter, psykiatriskcenter, læger mv. At stå for relevante gruppeforløb, det kan f.eks. være psykoedukation, angsthåndtering, livsmestering mv. Profil: Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse som eksempelvis socialpædagog, socialrådgiver, ergoterapeut, eller anden social- og sundhedsfaglig baggrund. For stillingen gælder det endvidere, at du skal have praktisk erfaring med målgruppen. Du har en god forståelse for, at det socialpædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den allerede definerede kerneopgave, du er ikke bange for kontinuerlige forandringer og innovation i hverdagen, og du er som person humoristisk anlagt og god til at bidrage med faglige og kreative input. Der vil blive lagt vægt på ansøgere der: Har erfaring med arbejde i borgernes hjem Har fokus på det gode samarbejde internt og eksternt Er fleksible og vedholdende i forhold til opgaveløsning Er stærke i relationsdannelse og vedligeholdelse. Er psykisk robuste og stabile Har erfaring med at gennemføre gruppebaserede forløb. Gerne har kendskab til den metakognitive metode og LA2 Er progressive og kan arbejde ud fra en recovery–orienteret og rehabiliterende tilgang Har en systematisk og konstruktiv arbejdsform Lægger vægt på tydelighed i skrift og i tale Vi kan tilbyde: En Socialpsykiatri med en høj faglighed og en bred vifte af tilbud Et udviklingsorienteret fagligt miljø Supervision og gensidig kollegial sparring Høj grad af medindflydelse og tilrettelæggelse af eget arbejde Et aktivt og spændende arbejdsfelt uden facitlister Inspirerende kolleger og brede samarbejdsflader En til tider uforudsigelig, men spændende hverdag Tilbuddet lægger 5 minutters gang fra Herlev Station. Vi lægger vægt på en uhøjtidelig omgangstone og humor, masser af latter - det synes vi virker befriende. Løn og ansættelse Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen aftales efter principperne om ny løn. Der indhentes straffeattest i forbindelse med ansættelse. Stillingerne ønskes besat den 1. marts 2023. Ansøgningsfristen er fredag den 20. januar 2023 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt den 24 og 25 januar 2023 i De Socialpsykiatriske Tilbud, Herlev Hovedgade 151, 2730 Herlev. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte leder af de socialpsykiatriske tilbud Johan Sørensen på tlf. nr. 44 52 63 36, mobil 29 25 36 40. Du kan læse mere om Socialpsykiatriske Tilbud på hjemmesiden https://socialpsykiatrisketilbud-herlev.dk/ . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet