Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Den bedste vej til at blive en god psykiater er at prøve en reservelægestilling i et af vores ambulatorier

  • Psykiatrisk Center København
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger igen da vores superdygtige reservelæger selvfølgelig har fået H-stillinger. Her får du kendskab til specialets mange facetter, samtidig med at du selv får ansvar for patientforløb. Udredning, opfølgning på planer lagt under indlæggelse, samarbejde med pårørende og det tværsektorielle system. Alt dette i fællesskab med erfarne speciallæger, dygtige kontaktpersoner, involverede psykologer, recovery-mentorer og selvfølgelig patienten selv. Så har du interesse for psykiatri, og ønsker du at være en del af Danmarks største psykiatriske center? Så kan du blive vores nye kollega og en del af videreudviklingen af fremtidens psykiatri! Vi søger dygtige reservelæger med interesse for psykiatri til Psykiatrisk Center København (PCK). Ansættelse pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter. Udgangspunktet er 1 års ansættelse i en u-klassificeret reservelægestilling. Aktuelt vil der være mulighed for ansættelse i Ambulatoriet for Affektive lidelser eller F-ACT, og vi kombinerer det gerne med en ugentlig dag i psykoterapeutisk klinik. Den u-klassificerede reservelægestilling er oplagt til dig, som overvejer psykiatri som speciale, og ønsker at stifte bekendtskab med psykiatri inden en evt. I-stilling, eller til dig som allerede har haft en I-stilling i psykiatri, men som fx venter på en H-stilling, vil vi også meget gerne høre fra – og det gælder såvel psykiatri som andre specialer, fx almen medicin, neurologi, arbejdsmedicin, samfundsmedicin mv. Vi har allerede flere reservelæger ansat, som gerne vil fortælle dig om arbejdet. Vi tilbyder: Et godt arbejdsmiljø med faste teams og god overlægesparring Vi arbejder i alle psykiatriske ambulatorier efter F-ACT-metoden, med boardmøder, shared care og recovery På ambulatoriet for affektive lidelser arbejder vi med patienter med Bipolar lidelse og Unipolar med tæt opfølgning efter udskrivelse. Flere oplysninger her ved afsnitsledende overlæge Line Hansen på 2447 7462. Vagt som FV/BV efter erfaring Hvis du har lyst, kan vi arrangere en dag ugentligt i psykoterapeutisk ambulatorie, så du får mulighed for gruppeterapi/individuel terapiforløb Eget kontor på lægegang PCK´s størrelse giver mulighed for at få et bredt og indgående kendskab til specialet psykiatri. PCK er kendetegnet ved høj faglighed og dygtige speciallæger. Det er Danmarks største psykiatriske center med et højt patientflow, og der er mulighed for at få erfaring med mange diagnostiske grupper. Vi har et omfattende undervisningsprogram med professor masterclasses, klinikker, Journal Clubs, fælles rating af patienter og gennemgang af aktuelle forskningsprojekter. Der er således et intensivt læringsmiljø og gode muligheder for supervision og speciallægesparring. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til: Cheflæge Birte Smidt på 26 64 88 22 / mail: birte.smidt@regionh.dk Ansøgning Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle (autorisationsbeviser) og faglige kompetencer. Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst. Vent ikke med at søge en af vores stillinger. Ansøg allerede i dag – Vi holder løbende øje med indkomne ansøgninger. Søg via link på siden senest den 15. januar 2023 Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger. Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Om Psykiatrisk Center København Psykiatrisk Center København er en del af Region Hovedstadens Psykiatri og er Danmarks største psykiatriske center med en lang række almene og specialiserede tilbud. Centret er kendt for at være i front med nye behandlingstilbud, som udspringer af den anerkendte forskning, der udføres i centret. PCK har et optageområde på cirka 430.000 borgere dækkende Københavnerområderne Nordvest, Nørrebro, Østerbro, Indre By, Frederiksberg og Vanløse. Centeret er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret dels på Rigshospitalsmatriklen, dels på Bispebjerg, Gentofte og Frederiksberg Hospital, samt i mindre enheder rundt omkring i optageområdet. Vi behandler affektive lidelser, skizofreni, andre psykoser, komplekse neuropsykiatriske lidelser samt personlighedsforstyrrelser. Centeret har en række specialområder så som: Psykoterapi, angst, OCD, affektive lidelser, sexologi, neuropsykiatri, herunder psykiatrisk vurdering ved epilepsikirurgi og liaison, samt ældrepsykiatri og militærpsykiatri. Forskning er højt prioriteret på PCK, og der er på centret ansat otte professorer samt en række selvstændige forskningsmiljøer ved siden af professorgrupperne. Forskning er en naturlig del af det at arbejde på PCK. Vi har stærke forskningsmiljøer indenfor affektiv sygdom, neuropsykiatri, skizofreni, sexologi og socialpsykiatri. Forskningsenhederne på PCK er blandt de førende i Danmark og gør sig bemærket internationalt. En ansættelse på PCK kan således skabe mulighed for deltagelse i forskningsprojekter, hvis det har interesse. Som universitetsafdeling varetager PCK undervisning af medicinstuderende og læger i postgraduate lægelige uddannelsesstillinger på alle niveauer. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet