Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedshjælper til Strandcentret i dagvagt

  • Strandcentret Plejecenter
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Strandcentret Plejecenter er et attraktivt og aktivt plejecenter med i alt 91 beboere. Vi gør os meget umage for at tilbyde borgerne en ordentlig og værdig ældre pleje, omsorg og hjælp. Medarbejdergruppen er meget tværfaglige, da vi både har sygeplejersker, ergoterapeut, en diætist, køkkenassistenter, social- og sundhedshjælpere og – assistenter ansat. Vi brænder alle for en høj faglighed og et godt tværfagligt samarbejde, med udgangspunkt i borgernes ønsker og mål. Vi har I de sidste par år været igennem en spændende udvikling, hvor medarbejderne er blevet kompetenceløftet til at udøve Personcentreret Omsorg i praksis. Vi er fortsat midt i denne spændende proces, som indebærer integrering af en Personcentreret arbejdsgang i praksis, tæt borger og pårørende samarbejde, samt at opbygge et stærkt tværfagligt team, med fokus på refleksion, god dialog og tæt samarbejde på tværs af vagtlag. Vores ønske er, at alle medarbejdere via høj faglighed, er med til at sikre en god hverdag for vores beboere. Kerneopgaven Sundhed & Pleje i Greve Kommune ”Sammen skaber vi en hverdag, hvor borgerne tager ansvar og deltager aktivt for at opnå det bedste liv. Sundhed & Pleje bidrager effektivt med faglighed af høj kvalitet for at understøtte udvikling og sammenhæng”. Vi kan tilbyde dig: En arbejdsplads med fokus på høj faglighed, professionalisme og samarbejde om kerneopgaven En medarbejdergruppe som sætter en ære i et højt fagligt niveau og engagement En afdeling med nærvær og stjernestunder med både borgere og pårørende En arbejdsplads hvor den gode og ligeværdige dialog, samt faglige refleksion er i fokus En arbejdsplads, hvor det tværfaglige samarbejde vægtes højt, og alle fagligheder anses for lige værdifulde Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være: Indgå i helhedsplejen af den enkelte borger Deltagelse på tavlemøder, med fokus på tidlig opsporing, forebyggelse af tryksår, personcentreret omsorg og opfølgning af igangværende handleplaner Kvalitetssikring af plejen Systematisk og kontinuerlig dokumentation Samarbejde, refleksion og sparring med dine tværfaglige kolleger. Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere så som centersygeplejerske, diætist, demenskoordinator, læger, hospitaler, ældrepsykiatri og pårørende. Deltagelse på beboerkonferencer og velkomstsamtaler mv. Medicinfagligt ansvar i samarbejde med dine kollegaer Vi forventer af dig: At du brænder for at arbejde med ældre borgere Har gode kommunikative evner, som smitter af i samarbejdet med beboere, pårørende og kollegaer Er smilende og udadvendt og sætter en ære i en god dialog At du udviser en stor portion tålmodighed og empati Er drevet af din faglighed og er god til at indgå i tværfagligt samarbejde At du er god til at arbejde forebyggende og inspirere til en kontinuerlig tilgang omkring beboerne Er god til at tænke kreativt i opgaveløsningen, bevarer roen også i en travl hverdag, med store og små ændringer At du arbejder reflekteret og ønsker at skabe refleksion i samarbejde med dine kollegaer Deltager aktivt i en helhedsorienteret og individuel pleje At du ser beboernes ressourcer, inddrager disse i plejen, hverdagslivet og i meningsfulde aktiviteter Mere information Dagvagt stillingen er på mellem 32-37 timer med arbejde hver anden eller hver tredje weekend. Stillingen er til besættelse snarest muligt eller pr. den 1. februar 2023. Vi afholder samtaler mandag den 30. januar 2023 Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst. I forbindelse med ansættelsen indhenter vi referencer samt straffeattest. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Mai Skernby på tlf. 2235 1965 mail: smza@greve.dk eller Denise Farrel på tlf. 20822150 eller mail def@greve.dk. Ansøgning, eksamensbevis, CV med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt eventuelle udtalelser modtages kun elektronisk. Vi glæder os til at høre fra dig. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet