Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Teknisk sagsbehandler til Kapacitetscenter Hjulkøretøjer ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

  • Forsvaret
  • 2750Ballerup,Danmark
  • 04/01/2023
Fuldtid

Jobbeskrivelse

Teknisk sagsbehandler til Kapacitetscenter Hjulkøretøjer ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Har du mod på en spændende og udfordrende stilling, hvor du direkte medvirker til anskaffelse og udvikling af koncernens hjulkøretøjer? Så er denne stilling måske for dig. Om os Kapacitetscenter Hjulkøretøjer er en sektion under Kapacitetsafdeling Land, som er et af Forsvaretsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen tre kapacitetsansvarsområder (Land, Maritim og Luft). Vi er ansvarlige for anskaffelse, drift (forsyning, vedligeholdelse og udvikling) samt bortskaffelse af køretøjer til støtte for hele Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Kapacitetscenter Hjulkøretøjer beskæftiger 23 militære og civile medarbejdere. Sektionen består af en chef, en næstkommanderende og yderligere 21 medarbejdere med hver deres ansvarsområde/ansvarsområde. De øvrige militære medarbejdere består af seniorsergenter, chefsergenter, kaptajner og majorer. De civile er overværkmestre og ingeniører. Der arbejdes i tværfaglige teams, hvilket i sig selv skaber en dynamisk hverdag med konstant personlig udvikling. Vi beskæftiger os med anskaffelse, kapacitetsudvikling og drift af hjulkøretøjer til støtte for hele Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen samt de kommunale redningsberedskaber. Vi har ansvaret fra "vugge til grav" for alle materielgenstande inden for hjulkøretøjsområdet. Det sker naturligvis i tæt koordination med de brugende enheder (Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og øvrige styrelser m.fl.). Sektionen er præget af en fri og uformel omgangstone med respekt for den enkelte. Du har stor indflydelse på din egen arbejdstids- og ferieplanlægning. Sektionens filosofi er generelt frihed under ansvar og balance mellem arbejde og familie/fritid. Der er i sektionen stort fokus på den enkeltes kompetenceudvikling og generelt den enkelte medarbejders karrieremuligheder i koncernen som helhed. Om stillingen Primært skal du som teknisk sagsbehandler medvirke til anskaffelse, udvikling og drift af hjulkøretøjer på tværs af kapaciteter i kategorien over 3500 kg. Du skal indgå i et element bestående af i alt ti medarbejdere. Elementet har samlet set ansvar for vej- og terrænlastvogne, påhængsvogne, blokvogne, tankvogne og hjulbjergningsvogne. Herunder blandt andet den igangværende Scania-anskaffelse og et kommende udbud på lastvogne og påhængskøretøjer. Du skal have forståelse for gennemførsel af modifikationer på systemer. Endvidere sikre, at teknisk dokumentation er opdateret og tilgængelig for brugere af dit tildelte område. Du skal løbende udarbejde tekniske specifikationer og vedligeholdelsesdirektiver samt koordinere med værksteder og depoter. Du skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre test på systemer. Løbende gennemfører driftsoptimeringer, udarbejde planer for dit tildelte områdes tekniske udvikling på kort og lang sigt, samt varetage konfigurationsstyring. Medvirke til udarbejdelse af udbud, opfølgning af rammeaftaler, leverandørstyring, deltagelse i leverandørmøder samt bidrage til markedsundersøgelser. Generelt er arbejdsbelastningen stabil, og der er god mulighed for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv. Men der vil dog være perioder, hvor der stilles krav til din fleksibilitet, da vi, som alle andre, oplever spidsbelastningsperioder. Der må forventes noget rejseaktivitet i forbindelse med mødeaktivitet med Forsvarets myndigheder, seminarer samt leverandørmøder i ind- og udland. Ligeledes vil du få berøring med opfølgninger, herunder bidrag til Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsens budgetter, materielkapacitetsplanlægning samt udarbejdelse af diverse notater m.m. Stillingen er også slået op på civilt niveau. Om dig Vi forestiller os, at er du kaptajn eller kaptajnløjtnant med relevant teknisk erfaring. Alternativt er du er uddannet maskiningeniør med konstruktionserfaring eller anden relevant erfaring inden for det køretøjstekniske område. Du har gerne flere års relevant erhvervserfaring. Du har en interesse i at arbejde med militær teknik og måske har du kendskab til forsvarets organisation samt SAP R/3 og PRINCE 2. Erfaring med projektledelse vil være en fordel. Du er i besiddelse af gode analytiske anlæg og har gode forhandlings- og samarbejdsevner, herunder en veludviklet evne til at se sammenhænge og udvise helhedssyn. Du er stærk i planlægning og arbejder systematisk og struktureret. Du er en stærk kommunikator både i skrift og tale. Da du vil få en rolle som forsvarets repræsentant ved leverandørmøder, er dit tekniske engelsk på et højt niveau. Brug af IT-værktøjer er en selvfølge for dig. Desuden forventer vi, at du arbejder struktureret og bevarer overblikket selv i en travl hverdag, ligesom din personlighed har en positiv afsmittende effekt på sektionens øvrige medarbejdere. Slutteligt skal du kunne sikkerhedsgodkendes, hvilket foretages af den Militære Sikkerhedstjeneste ved Forsvarets Efterretningstjeneste, der foretager en konkret vurdering omkring ansøgerens pålidelighed. Ansættelsesvilkår For civile ansøgere: Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. For militære ansøgere: Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret. Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen for militære ansøgere er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. KONTAKT OG ANSØGNING Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for hjulkøretøjssektionen, major Rune Friis Christensen +45 20 93 44 73, på e-mail FMI-LA-CHKHK@FIIN.DK. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen på telefon 7281 19 66 eller på e-mail FPS-CRS@MIL.DK. Ansøgningsfristen er den 15. januar 2023. Der gennemføres ansættelsessamtaler efter fristens udløb og stillingen er til besættelse efter aftale. For militære ansøgere vil den endelige ansættelsesdato blive koordineret med din nuværende chef. Stillingen er med fastansættelse og i Ballerup. Er du interesseret i stillingen, så søg stillingen via linket, hvor ansøgning, CV og relevante bilag bedes vedlagt. Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning. OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet. FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk