Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til aftenvagt hos Akut- og Korttidsafsnit

  • Skanderborg Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Søger du en aftenvagtstilling i en spændende afdeling. Så er Akut- og Korttid Kildegården noget for dig. Brænder du for udvikling, og har du lyst til at være med til at udvikle Akut og Korttidsafsnit Kildegården, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode borgerforløb i Skanderborg kommune? Så håber vi på, at høre fra dig. Har du interesse for helhedsorienteret, kompleks og akut sygepleje, hvor borgeren er i centrum via fokus på den rehabiliterende tilgang? Trives du med at arbejde i et bredt tværfagligt team med sygeplejersker, terapeuter og social- og sundhedsassistenter med høj faglighed, så kunne du blive vores kommende kollega. Vi arbejder for at være et arbejdssted med et stærkt ”fælles vi” og har høje forventninger til hinanden, både mellem kollegaerne og det at lede opad. Derfor kan du hos os også forvente nærværende sygeplejefaglig ledelse. Vi arbejder med medarbejderinddragelse og et stærkt tværfagligt samarbejde, hvor vi har fokus på hinandens forskellige kompetencer. Du skal kun arbejde hver 4. weekend, men ønsker du flere kan det også lade sig gøre. Vi møder kl. 15.00-23.00 i aftenvagt. Som aftensygeplejerske i afdelingen er du en del af et team på 3 personaler. Lige nu rummer vi 13 pladser, hvoraf 4 er akutpladser, og i medio ´24 udvider vi og bliver til 29 pladser. Det betyder, at vi skal i gang med en spændende proces med at klarlægge, hvordan vi vil drive, udvikle og retænke det midlertidige ophold, som kommunen tilbyder. Derfor har vi brug for dig, der med dine faglige kompetencer og lysten til ind i et team at være med til at udvikle kvaliteten for sygeplejen og rehabiliteringen på MDO i Skanderborg Kommune. Hvad får du Mulighed for at være med til at opbygge og udvikle afdelingen fremad mod sammenlægning i 2024 Et spændende job i kommunen Kollegaer med høj faglighed Mulighed for ansvarsområder, som giver kompetenceløft og faglig udvikling Akut og rehabiliterende sygepleje i samme afdeling Gode kollegaer, der vægter faglighed, humor og forståelse for hinanden Opgaver som vi løser på afdelingen Iværksætte eller følge op på behandling af akutte tilstande, hos borgere både fra sygehuset og fra eget hjem Rehabilitering Rehabilitering på specialiseret niveau Genoptræning Ernærings- og væsketerapi IV behandling Palliation Stabilisering af delirøse tilstande Helhedsorienteret sygepleje Oplæring og videredelegering til SSA Kvalifikationer Vi søger sygeplejerske der med erfaring og selvstændighed kan prioritere og vurdere de enkelte borgeres tilstande. Det er desuden en fordel, men ikke et krav, at du som sygeplejerske gerne har én eller flere af følgende erfaringsgrundlag Erfaring fra hospital, eksempel akutafdeling, rehabiliteringsenhed Erfaring fra primærsektor Erfaring med tværfagligt samarbejde Erfaring med undervisning og vejledning af kolleger, studerende og samarbejdspartnere Personlige kompetencer Høj sygeplejefaglig kvalitet og nysgerrig på ny viden og udvikling Trives med selvstændigt arbejde og klinisk beslutningstagen Koordinerende evner og er god til at planlægge og bevare overblik Tillidsskabende Mestrer dialogen, og kan argumentere fagligt og sagligt Er ansvarsbevidst og målrettet Er tværfagligt orienteret Udviser respekt for borgers integritet Har fokus på at være en god kollega Og bidrager til at opretholde et godt arbejdsmiljø Om os Hvad er en akut plads: En akut plads er til borgere som ikke nødvendigvis har brug for en sygehusindlæggelse, men som har særlig observation-, pleje- og behandlingsbehov, som ikke kan varetages af hjemmeplejen. Varigheden af et akut forløb er ca. 72 timer. Hvad er en midlertidig døgndækket ophold (MDO)/korttid: MDO er til borgere som i en kortere periode vil have gavn af en øget tværfaglig indsats blandt andet i form af genoptræning og rehabilitering ved både plejepersonalet samt fysioterapeut og ergoterapeut. Borgerne er gennemsnitlig her i 4-6 uger. Hvad er specialiseret ophold: Et specialiseret opholdt er forløb for borgere som fornyeligt har pådraget sig en omfattende hjerneskade. Eksempelvis borgere som vi modtager fra Hammel Neurocenter, hvor vi forsætter den intensive genoptræning af borgere med ekstra indsats fra hele teamet. Hvis du har lyst til at vide mere om os, er du velkommen til at kontakte leder Jane Dalsgaard jane.dalsgaard@skanderborg.dk / telefon 40 32 99 89 eller medarbejderrepræsentant Heidi Kristensen Heidi.Kristensen2@skanderborg.dk Du må også meget gerne komme på besøg og se, hvordan vi arbejder i praksis. Det formelle Stillingen har et timetal mellem 28 og 35 timer pr. uge. Tiltrædelse 1. februar 2023, men meget gerne før, hvis du kan. Vi inviterer løbende til samtaler pr. mail. Opslaget lukkes, når rette kandidat er fundet, så tøv ikke med at søge. Du vil få et fantastisk og spændende arbejdssted hvor din faglighed hele tiden sættes i spil. Løn- og ansættelsesvilkår følger den gældende overenskomst. Før ansættelsen beder vi om en kopi af straffeattest, autorisation og uddannelsesbevis. Frist 13. januar 2023. I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt - ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækst-virksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet