Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Hvis du kan lide et godt arbejdsmiljø, korte vagter og ingen natarbejde, så kig her

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Rigshospitalet, Center for Kræft og Organsygdomme, Afdeling for Nyresygdomme, Dialyse Klinik 1, Frederiksberg Hospital Vi søger en sygeplejerske pr. 1. marts 2023, eller snarest. Den ugentlige arbejdstid i vores hæmodialyseafsnit er 33 timer, men stillingen er som udgangspunkt på 37 timer/ugentlig. Der er selvfølgelig mulighed for individuelt at aftale et andet ugentligt timetal. I vores afsnit udfører vi hæmodialyse på kroniske patienter, som kommer til behandling tre gange om ugen. Det tætte sygeplejerske patient forhold vi opnår derved, afdækker ofte problemstillinger af faglig og til tider psykosocial art, og sparring med kolleger bruges flittigt. Vi er en gruppe sygeplejersker, der vil kendes for en høj kvalitet i sygeplejen, og stor arbejdsglæde. Vi vægter faglig kvalitet og den personlige udvikling højt, og prioriterer i høj grad det gode, rummelige arbejdsmiljø, fyldt med lune, humor og imødekommenhed. Afsnittet er præget af et godt samarbejde sygeplejerskerne imellem og med ledelsen. Vores afsnits fysiske rammer sørger for, at det altid er let at hjælpe eller få hjælp af sine kolleger. Derfor står man aldrig alene i en arbejdssituation. Det er vigtigt for os, at gå glad på arbejde og glad hjem. Vi tilbyder: Introduktion til Afdeling for Nyresygdomme på 2 dage. 8 ugers specialeoplæring med kontaktsygeplejerske tilknyttet, hvor du er uden for normering. Løbende undervisning, temadage og specialerettede kurser. Godt arbejdsmiljø og en høj arbejdsmoral. Mulighed for fast aftenvagt. Vi forventer en kollega: Der er god til kommunikation og har gode samarbejdsevner. Der har interesse for den kroniske patient og evt. erfaring med dialyse. Der er faglig velfunderet. Dialyseafsnittets åbningstider er mandag-fredag kl. 8.00-21.00 + lørdag kl. 8.00-14.30 + søndag kl. 11.00-17.30. Dagvagten er kl. 8.00-14.30 (tirsdag og fredag til 15.00) og aftenvagten kl. 14.30-21.00 (tirsdag og fredag fra kl.14.00). Vi arbejder hver 3. weekend og man skal regne med 2 aftenvagter/uge samt almindelig vagtbyrde i helligdage, fordi fremmødet for patienter og sygeplejersker er det samme i helligdagene som i hverdagene. Har du lyst til at indgå i et team af sygeplejersker, som brænder for ovenstående beskrevet, så ser vi meget gerne en ansøgning fra dig. Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Løn- og Takstnævn. Har du et ønske om yderligere oplysninger, eller lyst til at se vores afsnit og få en uforpligtende samtale/rundvisning, kan du kontakte sygeplejerske med særligt ansvar for udvikling Marin Snejbjerg 3816 4858, ass. afdelingssygeplejerske Karin Funder 3816 4861, eller chefsygeplejerske Karina Bruun, 35341017. Ansøgningsfrist er 13. januar 2023 Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet