Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Planlægger til primær sygeplejen

  • Slagelse Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en uddannet sygeplejerske til fast stilling på 37 timer om ugen, som planlægger i Sygeplejen Slagelse Kommune. Du vil indgå i et team på seks planlæggere for hele sygeplejen i kommunen. Med afsæt i Slagelse Kommunes Værdighedspolitik for ældre, sættes ”borgeren i centrum”. Du er ansvarlig for den daglige tilrettelæggelse af sygeplejens arbejde, ud fra en individuel vurdering af borgers behov og visitering af Sygeplejeydelser, sammenholdt med sygeplejens kompetencer og ressourcer. Herunder vægtes tværfaglig sammenhæng hvor bl.a. Holdmøder osv. vægtes højt. Vi arbejder på øget kvalitet i sektorovergange, samt tæt samarbejde såvel internt i kommunen som mellem kommune, sygehus, praktiserende læger m.fl. Som planlægger er man ansvarlig for at modtage sygemeldinger og medansvarlig for gruppens trivsel, og for introduktion af nyt personale i samarbejde med områdets mentor, medarbejdere og Områdeledere. Din uddannelsesmæssige baggrund er sygeplejerske. Det forventes, at du har praksis erfaring med borgere/patienter, og gerne med praktisk erfaring fra arbejde med disponering - det er dog ikke en forudsætning. Vi arbejder i Nexus og du vil blive undervist i dette. Personlige kompetencer som vedholdenhed og stærke kommunikative evner, kombineret med en udpræget grad af flair for konstruktivt og udbytterigt samarbejde er forudsætningerne for at lykkes i denne stilling. Ansættelsesforhold Du er selvtilrettelæggende i teamet og timerne er placeret i dagvagt med fremmøde kl. 6.30 og weekendfri. Der gives løntrin 8 samt et årligt tillæg (18.000 for fuld tid i 01.01.06 niveau) for funktionen. Vi forventer, at du kan starte 1 marts 2023 og gerne før. Yderligere oplysninger Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Venligst kontakt områdeleder for Sygeplejen, Sarah Malene Svejstrup på telefon 51 63 69 10 Frist 16. januar 2023 kl. 09.00 Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 3. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet