Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Stilling som vikar for afdelingslæge i Afdeling for Børn og Unge, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

En stilling som vikar for afdelingslæge ved Afdeling for Børn og Unge, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet er ledig til besættelse fra 1. februar 2023 til 31. januar 2024. Afdelingslægen vil indgå i staben af læger med særlig funktion i det pædiatriske kardiologiske team. Afdelingslægen refererer til cheflægen i lægefaglige, organisatoriske spørgsmål og til speciallægerne i det kardiologiske team i det daglige lægefaglige arbejde. Stillingen indeholder 80% funktion i den kliniske pædiatriske kardiologi og 20% administrativ funktion. I den administrative funktion forventes etablering af database mhp. at understøtte kvalitetssikring og forskning omkring behandlingen af børn og unge med medfødt og erhvervet hjertesygdom. Stillingen rummer mulighed for at påbegynde ekspertuddannelse i pædiatrisk kardiologi. Afdelingen har centraliseret funktion i hele landet for pædiatrisk kardiologi. Det lægefaglige team består af 5 overlæger og 2 afdelingslæger. Teamet varetager det kardiologiske ambulatorium samt stuegang på det kardiologiske sengeafsnit inkl. tilsyn på thoraxkirurgisk intensivafsnit på f.eks. nyopererede patienter med kongenit hjertemisdannelse. Sygdomspanoramaet på afdelingen indenfor pædiatrisk kardiologi omfatter kongenit hjertesygdom, akut og kronisk hjerteinsufficiens, hjertearytmi, medicinske hjertesygdomme, lungeemboli m.v. Der er et udbredt samarbejde med tilgrænsende specialer som voksen kardiologi, thoraxkirurgi, føtalmedicin, obstetrik, parakliniske afd. m.v. Afdelingslægen forventes som del af den højt specialiserede funktion og centraliserede undersøgelse og behandling at deltage i samarbejde og rådgivning i forhold til øvrige afdelinger for børn og unge. Afdelingslægen forventes at medvirke til at initiere og understøtte forsknings- og udviklingsprojekter indenfor fagområdet. Afdeling for Børn og Unge, Rigshospitalet Afdeling for Børn og Unge varetager højt specialiseret funktion indenfor en lang række fagområder. Der modtages patienter fra hele landet, hovedsageligt fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, men også Grønland og Færøerne. Afdelingen har et optageområde svarende til ca. 220.000 borgere, hvoraf ¼ er børn og unge under 18 år. Afdelingen har i alt ca. 80 læger, heraf 60 speciallæger. Der er 3 vagtlag (for- mellem- og bagvagt). Afdelingen har stor forskningsaktivitet. Til afdelingen er knyttet 6 professorer og 1 klinisk lektor. Afdelingen deltager i uddannelsen af både medicin- og sygeplejestuderende samt i speciallægeuddannelsen i pædiatri. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Eva Mosfeldt Jeppesen 35451349 eller områdeansvarlig overlæge Lars Idorn 35457581. Ansøgningen vedlægges kopi af autorisation og curriculum vitae indeholdende publikationsliste. Ansøgningsfrist 2/1-23. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 9/1-23. Søg stillingen via linket. Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har en blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøger. Interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads. Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet