Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Teamleder til Team Støtte Kontakt

  • Gribskov Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Team Støtte og Rådgivning søger teamleder, som vil være med til løfte en spændende og vedkommende ledelsesopgave Team Støtte og Rådgivning er en del af Center for Social Indsatser i Gribskov Kommune. Vi leverer indsatser i forhold til SEL §85 (socialpædagogisk støtte i eget hjem), §99 (opsøgende indsats/SKP), §104 (Aktivitets – og samværstilbud og §107 (Tisvildevej Botilbud). Vi driver to aktivitets – og samværstilbud i Helsinge. Et uvisiteret samværsstilbud for psykisk sårbare og et visiteret tilbud for borgere med fysisk- og psykisk funktionsnedsættelse. Botilbuddet Tisvildevej er et ikke døgndækket §107 botilbud beliggende i Vejby med plads til 8 beboere i alderen 18-30 år. Du bliver leder for et velfungerende og veletableret team, som arbejder ud fra en recovery orienteret tilgang. Alle medarbejder har et fælles fagligt fundament, byggende på et både systemisk og narrativt perspektiv. Vi anvender desuden den etiske metode i vores daglige opgaveløsning. Vores nye teamleder vil varetage det faglige ledelsesarbejde, hvor dét, at indgå i den daglige opgaveløsning medvirker til at skabe tydelig retning, inspiration og motivation holde sig fagligt opdateret indenfor socialpsykiatriske indsatser og udvikling på området med udgangspunkt i en recovery-orienteret indsats fungere som sparringspartner og stedfortræder for virksomhedslederen under dennes fravær. Desuden indgå i ledelsesteam på tværs i Team Støtte og Rådgivning varetage personaleledelsen i sit område, herunder MUS-samtaler, trivsels- og sygefraværssamtaler m.m. indgå i det tværgående ledelsessamarbejde i Gribskov Kommune bistå Virksomhedslederen i det strategiske ledelsesarbejde med hovedfokus på dokumentation og kompetenceudvikling se samarbejdet med centrale enheder - f.eks. økonomi og HR – som en vigtig del af jobbet se det som en gevinst, at skulle være en del af et større center, hvor vi også ledelsesmæssigt bruger hinanden aktivt. Vi lægger vægt på, at du har erfaring i at navigere i en politisk styret organisation – med alle de udfordringer dette kan medføre vil teamledelse – og udvikle sig via supervision, kollegial sparring og uddannelse (DOL) bevarer roen i tilspidsede situationer tænker strategisk har bred erfaring i forhold til det socialpsykiatriske område – med evne til både at navigere i det praksis-nære og på distancen er skarp i din kommunikation – tydelighed i mål og retning har evner og lyst til samarbejde – både internt og eksternt at du stoler på egne holdninger og beslutninger og have modet til at stå fast har evnen til både at udvikle og drifte har konomisk overblik og forståelse har erfaring med målgruppen brænder for den pædagogiske indsats og udvikling af denne ser supervision som et redskab til at blive klogere på sig selv og andre evner at indgå i et ligeværdigt samarbejde med borgere ud fra et menneskesyn med respekt for borgerne som aktive, handlekraftige og selvstændige mennesker ser det som en naturlighed, at myndighed og udfører er hinandens bedste forudsætninger for at lykkesa arbejder aktivt på at understøtte faglig refleksion er omstillingsparat og engageret i forhold til udvikling af den socialpsykiatriske indsats herunder dokumentation og kvalitetsudvikling har tværfaglige samarbejdsevner samt overblik. Vores værdier vores værdier bygger på, at mennesker kan komme sig (recovery), medborgerskabets rettigheder og pligter samt almindelig værdig omgang blandt mennesker. vores handlinger og omgang med hinanden er baseret på respekt for det enkelte menneske vi ser muligheder frem for begrænsninger vi er overbevist om, at alle har kompetencer, der udvikles gennem gode relationer, positive forventninger og anerkendelse. Vi tilbyder dig en arbejdsplads med højt til loftet og masser af muligheder for at udvikle praksis et velfungerende ledelsesteam, hvor der en implementeret struktur for sparring og erfaringsudveksling og hvor åbenhed og transparents er vigtige værdier en virksomhed, som, for målgruppen, leverer den samlede indsats for socialpsykiatri og rusmiddelbehandling en engageret og faglig kompetent medarbejdergruppe godt TRIO samarbejde og et velfungerende MED system vi er i 2023 påbegyndt ny proces omkring arbejdet med udviklingsplaner for de kommende år. Om jobbet Stillingen er på 37 timer som fortrinsvist vil ligge i dagtimerne. Ansættelsesstart er pr. 1 marts 2023. Der lægges op til at arbejdstiderne tilrettelægges selvstændigt og fleksibelt ud fra vekslende behov for nærværende ledelse i praksisfeltet hos og sammen med vores borgere og beboere. Gribskov Kommunes ledelsesprincipper * Helheden kommer først * Vi stræber altid efter at blive bedre * Vi er tydelige og sætter retning Yderligere oplysninger Du er mere end velkommen til at kontakte virksomhedsleder Lars Munk på 7249 7746, hvis du har spørgsmål til stillingen. Ansøgningsfrist Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som skal være modtaget senest den 22. januar 2023. Ansættelsessamtaler den 26. og den 30. januar 2023. Ansøgninger modtages kun elektronisk via knappen 'Søg stillingen'. Gribskov Kommunes værdier Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med regler for beskyttelse af personfølsomme oplysninger. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet