Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Børnesagkyndig psykolog, socialrådgiver eller anden socialfaglig baggrund til Børn og Forældre i Aarhus

  • Familieretshuset, Afdeling Aarhus
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Brænder du for at gøre en positiv forskel og har du lyst til at arbejde med børn, hvis forældre har søgt om behandling af sager som bopæl, forældremyndighed og/eller samvær, og har du lyst til at arbejde med mægling og konflikthåndtering i samspil med juraen? Har du derudover en baggrund som psykolog, cand. pæd., cand. pæd. psych, socialrådgiver, erfaren pædagog med relevant efteruddannelse eller lignende? Så læs videre. Tryghed og retning i ændrede familiesituationer I Familieretshuset, løser vi alle opgaver for brudte familier i et enstrenget familieretligt system. Forældrenes ansøgninger bliver screenet og visiteret til det forløb, som passer til den enkelte families behov. Vi har fokus på at styrke forældrenes samarbejde om barnets trivsel med en konflikthåndterende tilgang. Arbejdsopgaver I Børn og Forældre har vi fokus på udredning, konflikthåndtering og mægling mellem forældrene, samt særligt fokus på familiernes individuelle udfordringer med henblik på at sikre de bedste løsninger for det enkelte barn. Målet er at understøtte barnets trivsel ved at støtte forældrene i at finde fælles løsninger, der er til gavn for deres barn, og ved at forældrenes konflikt dæmpes. På baggrund af børnesagkyndig viden og rådgivning skal forældrene således støttes i at fokusere på barnets behov. Der ydes vejledning i forhold til de rammer, som Forældreansvarsloven tillader i forhold til samvær, bopæl og forældremyndighed, og det tværfaglige team yder en helhedsorienteret støttende rådgivning og vejledning under oplysningen af sagen. Vi søger derfor børnesagkyndig til Børn og Forældre, som har særlig interesse i at arbejde med fokus på konflikthåndtering, rådgivning og vejledning, tværfaglig sagsbehandling og med fokus på at støtte forældre i samarbejdet omkring deres barn. Forældrenes og børnenes situation er ofte præget af sociale problemstillinger og højt konfliktniveau. Du skal derfor være empatisk, god til at kommunikere i øjenhøjde, kunne håndtere konfliktsituationer og kunne sikre den børnefaglige vinkel, metode og kvalitet i mødet med forældrene. Vores nuværende medarbejdere i Børn og Forældre består af børnesagkyndige med baggrund som psykologer og socialrådgivere med relevant efteruddannelse og jurister samt kontorfunktionærer. I sager om skilsmisse, forældremyndighed, barnets bopæl og samvær er opgaverne i Børn og forældre at: afholde møder med forældre, som er uenige om forhold vedrørende deres børn rådgive og vejlede forældre i forbindelse med samarbejdsproblemer og uenighed om samvær, forældremyndighed, barnets bopæl mv. indgå i tværfaglig sagsbehandling sammen med en jurist arbejde konflikthåndterende og mentaliserende i mødet med forældrene samarbejde tværsektorielt med eks . vis kommunale familieafdelinger Alle opgaver håndteres med fokus på barnets bedste, således at barnets ret til trivsel og beskyttelse kommer i første række. Dine kompetencer Du har indgående kendskab til udviklings-, tilknytnings- og krisepsykologi Du har stor indlevelsesevne og evner at tage afsæt i den livssituation barn og forældre er i Du har viden om, erfaring med og interesse for konflikthåndtering og børns udvikling set i forhold til de særlige problematikker som livet i en skilt familie rejser, Du kan som forældrerådgiver rådgive familier med barnets udvikling for øje i situationer præget af følelser, krisereaktioner og til tider højt konfliktniveau Du har lyst til at arbejde indenfor det familieretlige område samt har interesse for at tage del i udviklings- og omstillingsprocesser. Du har flair for og lyst til også at varetage de administrative opgaver, som følger med arbejdet som børnesagkyndig, herunder erfaring med skriftlig formidling, sagsbehandling og IT-systemer. Du har forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation Vi tilbyder dig Et fællesskab bestående af kompetente forældrerådgivere, jurister og kontorfunktionærer Grundig oplæring og uddannelse i at arbejde med børn og familier i skilsmisse Fast supervision Mulighed for at være med til at videreudvikle tiltag på det familieretlige område Mulighed for at opbygge bred erfaring med mødeledelse i forskellige mødetyper Mulighed for at arbejde tæt tværfagligt samarbejde med jurister og samarbejde tværsektorielt Onboarding Familieretshuset tager oplæring af nye medarbejdere seriøst og erfarne og fagligt kompetente kolleger vil have fokus på, at give dig en flyvende start med fokus på både teori og praksis med afsæt i konkret sagsarbejde og opgaveløsning. Ansættelsesvilkår Stillingen er på 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. marts 2023. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst for din faglige baggrund. Ansættelsesområdet vil være Social- og Boligministeriet med tilhørende institutioner. Der vil i forbindelse med ansættelsen blive indhentet børneattest for de ansøgere, der tilbydes ansættelse. Yderligere oplysninger Hvis du har spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte funktionsleder Linette Frølich Møller på tlf. 51634422 eller Jane Røhl på tlf. 91334656. Ansøgning Hvis du er interesseret i stillingen, beder vi dig sende ansøgning sammen med cv og anden relevant dokumentation elektronisk via stillingsopslaget senest 09.01.2023. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 3 2023. Om Familieretshuset Familieretshuset hjælper borgere med at skabe ro, tryghed og retning i ændrede livssituationer. Målet er altid at finde den bedste løsning for hver enkelt borger. Vi løser opgaver inden for områderne: forældremyndighed, bopæl og samvær, separation og skilsmisse, internationale ægteskaber, navngivning og navneændring, bidrag, faderskab og medmoderskab, adoption, værgemål og fremtidsfuldmagter. Vi er en organisation i stor udvikling, og vi brænder for at levere den bedste kvalitet til gavn for de mange borgere, der hver dag har brug for vores hjælp. Familieretshuset har afdelinger 10 forskellige steder i Danmark. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle, uanset personlig baggrund, til at søge. Nysgerrig på Familieretshuset? Læs mere om os på familieretshuset.dk eller mød en medarbejder her på Mød en medarbejder (familieretshuset.dk) Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet