Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Handicaphjælper, 1 fast stilling og 1 stilling som tilkaldevikar i Ballen ved Svendborg

  • LOBPA
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Jeg er en 64-årig kvinde, tidligere lærer og skoleleder, som blev lam i 2013. Svendborg Kommune har bevilget mig Borgerstyret, Personlig Assistance (BPA) døgnet rundt til det arbejde, som mine arme og ben før udførte. Jeg har valgt Lobpa (LandsOrganisationen for BPA ) til arbejdsgiver for mine 6 fastansatte kvindelige hjælpere og mine vikarer. Arbejdsplanen for den fastansatte hjælper har pt. 4 dagvagter (DV) og 4 nattevagter (NV) på 4 uger, gennemsnitligt 24,5 time/uge. Vagterne kan ligge på både hverdage, helligdage og i weekender. Arbejdet foregår primært i mit private hjem 4 km fra Ollerup i en kystlandsby uden mulighed for offentlig transport helt hertil. På en dagvagt samarbejder du med hjemmeplejen om min personlige pleje og forflytninger m. lift. Derudover skal du kunne samarbejde med mig om alt muligt, bl.a. køre mig til diverse steder i min bus m. automatgear (kræver kun kørekort B). DV varer 14 timer (fra kl. 8 til 22). På en nattevagt er du vågen og hjælper med mit behov for at få pustet luft ned i mine lunger via en Bi-pap. Du giver mig dens maske på og af efter mit behov - og støtter mig i at få en god søvn, bl.a. ved at yde et årvågent tilsyn . Hver NV er på 10,5 time fra kl. 21:45 til 8:15 næste morgen. Mellem hver DV og NV er der afsat 15 minutter til overlevering og samarbejde. Jeg er daglig arbejdsleder. Uddannelse inden for branchen er ikke nødvendig for at være min hjælper, derfor yder kommunen kun hjælperløn. Alle hjælpere er timelønnede. Tjek timeløn & overenskomst på lobpa.dk , før du skriver din ansøgning. Lønperioden går fra den 15. dag i en måned til den 14. dag i måneden efter. Du kan erhverve relevante færdigheder og udvikle den nødvendige kompetence via sidemandsoplæring med mine hjælpere (og via min vejledning) før din første selvstændige vagt. Sidenhen kan du få lært meget mere. Det er en forudsætning for din evt. ansættelse hos mig, at du er: ikke-ryger og bor i et røgfrit miljø. En person med høj hygiejnisk standard. Pålidelig: du dækker aftalte vagter. Fleksibel: bl.a. afløser syge kolleger. Rolig, viser omtanke og nænsomhed. Loyal: viser forståelse for mit privatliv. Diskret: arbejdet udføres i et privat hjem; ikke en almindelig arbejdsplads. Ikke allergisk i fht. hunde (familien har en kærlig/ængstelig Cocker Spaniel, som du af og til bedes lufte). Send ansøgning med FOTO til bedstmuligt@gmail.com med navn, adresse og TELEFONNR. Fortæl om uddannelse , hidtidige arbejds liv og baggrund for at søge jobbet. Ansøgninger vil blive behandlet løbende. Sidemandsoplæring i arbejdet som DV kan foregå den 9. & 12. januar (eller d. 17. & 20. januar) fra kl. 8 til kl. 12. Sidemandsoplæring i NV-arbejdet kan foregå den 11. & 16. januar (eller d. 18. & 20. januar) kl. 21:45 til midnat. Ansøgningsfrist 8. januar kl. 18. LOBPA varetager arbejdsgiverbeføjelserne for denne ordning. Det er alene LOBPA, der er bemyndiget til at ansætte og opsige handicaphjælpere. Du ansættes derfor gennem LOBPA, der er omfattet af overenskomst for handicaphjælpere, se mere på www.lobpa.dk Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet