Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Speciallæge til palliation søges til Medicinsk afdeling på Bornholms Hospital

  • Bornholms Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Medicinsk Afdeling på Bornholms Hospital søger en overenskomstansat speciallæge til palliation, til vores lille akuthospital midt i Østersøen. Bornholms Hospital er et akuthospital under Region Hovedstaden og er øens eneste hospital. Vi sætter patientinddragelse meget højt, og arbejder med både organisatorisk og individuel inddragelse og deltager i det internationale Esther Network. Medicinsk afdeling modtager et bredt patientklientel indenfor intern medicin og rummer blandt andet kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, neurologi, geriatri, palliation, nefrologi med dialysefunktion og onkologi samt akut pædiatri. Vi har daglige konferencer, hvor mange specialer er samlet samtidig. Det giver gode muligheder for sparring og tværfaglig læring. Du vil indgå i et team med en anden fastansat speciallæge og et team af dygtige palliationssygeplejersker. Funktionen indebærer både stuegang og udkørende funktion. Medicinsk afdeling på Bornholms Hospital fungerer som en samlet enhed. Afdelingen har ca. 4.500 indlæggelser og 30.000 ambulante besøg årligt. Vi har 41 medicinske senge fordelt på kardiologi, lungemedicin, onkologi, palliation, neurologi og akut medicinske senge. Vores medicinske ambulatorie har i alt ca. 30.000 besøg pr. år Ud over vores faste overlæger, har vi tilknyttet konsulenter indenfor en række specialer, hvilket giver mulighed for at vores bornholmske patienter kan få specialiserede behandlingsforløb uden at skulle rejse. Afdelingen indgår i forskellige forskningsprojekter, ligesom vi driver projekt Digital Ø, hvor vi bl.a. har vi etableret et teleambulatorie og arbejder på at udvide brugen af videokonsultationer. Stor spændvidde i arbejdsopgaverne Dine arbejdsopgaver vil være dagarbejde med stuegang, tilsyn og udkørende funktion for palliative patienter. Der vil være mulighed for at kombinere stillingen med andre funktioner, fx ambulant funktion eller i vores Praksisklinik. Vi tilbyder en stilling med en spændende hverdag, hvor det kliniske arbejde går op i en større enhed sammen med gode, stabile, engagerede og kompetente medarbejdere og kolleger. Vi har en uhøjtidelig omgangstone i et åbent miljø med et tæt dagligt samarbejde med mange forskellige faggrupper. Du får gode muligheder for indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse og opgavevaretagelse, ligesom du får mulighed for at sætte dit præg på afdelingen, ikke mindst indenfor dit speciale. Medicinsk afdeling varetager uddannelse af yngre læger i KBU, i hoveduddannelse i almen medicin og i introduktionsstilling i intern medicin. Udover det har vi hvert semester lægestuderende på klinikophold. Du skal derfor være indstillet på at supervisere vores yngre kollegaer samt løbende at undervise i dagligdagen. Vi forventer, at du har interesse i også at arbejde bredt inden for den intern medicinske felt, og at du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, både overfor patienter og kollegaer. Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer, men der kan laves aftale om færre timer. Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan indhentes en ren børneattest. Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Bornholms Hospital kan hjælpe med en bolig i en kortere periode. Ansøgningen skal udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse inden for de 7 lægeroller, faglig medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse og administration, sundhedsfremme, akademiker og professionalisme. Ansøgningsfrist: onsdag d. 4/1-23. Ansættelsessamtaler forventes afholdt hurtigst muligt efter fristen. Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved kontakt til ledende overlæge Diana Utech Kaiser på tlf. 3867 1926 mail: diana.utech.kaiser.01@regionh.dk Stillingsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse via mail til: bornholmshospital@regionh.dk . Se nærmere om Bornholms Hospital på: www.bornholmshospital.dk Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet