Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Chefsygeplejerske til Afdeling for Urinvejssygdomme

  • Gentofte Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Afdeling for Urinvejssygdomme er en ambitiøs og seriøs afdeling, som søger en chefsygeplejerske der har mod på at understøtte afdelingens fortsatte udvikling, sikre at afdelingen har en høj faglig standard i udredning og behandling samt vil bidrage til patientoplevet kvalitet og tilfredshed. Du skal også kunne understøtte og udbygge afdelingens uddannelses- og forskningsmiljø. Det er desuden vigtigt, at du er tydelig i din rammesætning og kan inspirere, motivere og lede andre til at nå deres mål. Som chefsygeplejerske skal du i samarbejde med cheflægen varetage den strategiske, administrative, økonomiske, faglige og personalemæssige ledelse af afdelingen. Du skal desuden kunne være med til at videreudvikle rammerne for et højt behandlingsniveau og et attraktivt arbejdsmiljø. Gode samarbejdsevner er en nødvendighed, da du skal samarbejde med de øvrige afdelinger, direktionen og andre hospitaler samt deltage i råd og udvalg både inden- og uden for hospitalet. Om afdelingen Afdeling for Urinvejssygdomme er Nordeuropas største urologiske afdeling. Afdelingen er en kirurgisk afdeling og modtager patienter i akutte og elektive forløb, behandler og plejer patienter med sygdomme og skader i nyrer og urinveje samt potensforstyrrelser. Patienter med urinvejssten fra Færøerne og Grønland modtages også til behandling, ligesom der udføres ESWL behandling og ydes assistance til stenoperationer på børn fra børnekirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Afdelingen arbejder med både standardiserede og specialiserede forløb indenfor udredning, behandling og pleje af hæmaturi, vandladningslidelser, sten i nyrer og urinveje, samt kræftpakkeforløb indenfor blære-, nyrer- og prostatakræft. Derudover har vi en betydelig uddannelses- og forskningsaktivitet, på et højt nationalt og internationalt niveau. Dette sker under hensyntagen til den enkelte patients ønsker og behov og med højest mulig kvalitet af kernenydelsen og patienttilfredsheden til følge. Den samlede årlige aktivitet udgør ca. 17.000 udskrivelser, 18.000 operationer og 85.000 ambulante besøg. Vi er aktuelt 380 engagerede medarbejdere, som omfatter læger, sygeplejersker, lægesekretærer, social- og sundhedsassistenter, og bioanalytikere. Der henvises i øvrigt til afdelingens hjemmeside. Om dig Det er vigtigt, at du: kan gå forrest med en strategisk og visionær tilgang med et skarpt blik for udviklings- og forskningsmuligheder, arbejder ambitiøst, åbent og målrettet med at inddrage patienter og pårørende, har nemt ved at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer med både interne og eksterne samarbejdspartnere og kan sætte medarbejdernes potentialer i spil, har fokus på den faglige udvikling og videreførelse af det gode arbejdsmiljø, er åben og anerkendende i din kommunikation og tager ansvar for og prioriterer et godt arbejdsmiljø, har dokumenteret ledelseserfaring, og en lederuddannelse, gerne på master- eller diplomniveau, er visionær, initiativrig og sparrer og samarbejder med afsnitsledere, er beslutningsstærk og involverende, har dansk autorisation som sygeplejerske, og gerne sygeplejeerfaring inden for urologi. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen vil ske i henhold til overenskomst for ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået med Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Stillingen tiltrædes 1. februar 2023, eller efter nærmere aftale. Yderligere oplysninger om stillingen Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte vicedirektør René Priess på telefon 21 64 83 54 eller cheflæge Hans Stimpel på telefon 40 56 93 13. Ansøgningsfrist og proces for ansættelse Ansøgningsfristen er onsdag den 4. januar 2023. Send din ansøgning via annoncelinket her på siden. Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. Første samtalerunde forventes afholdt den 13. januar 2023 og anden samtalerunde den 20. januar 2023. Ansøgere, som går videre til anden samtalerunde, gennemfører personprofilanalyse. Dette sker elektronisk, og det forventes, at der gives personlig tilbagemelding ved et møde i uge 50. Alle henvendelser behandles fortroligt Henvisningsmateriale Stillingsbeskrivelse Værdier for ledelse i Region Hovedstaden Hospitalets ambition ”Godt behandlet” Fokusområder for Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsesgrundlag Region Hovedstadens Hospitalsplan Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet