Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kom og vær med til at styrke den ergoterapeutiske behandling for psykiatriske patienter – i et ambulatorium hvor vi tager et fælles ansvar

  • Psykiatrisk Center København
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

”Patienterne udviser os tillid, og giver os et fint indblik i deres sind. Det kan være følelsestungt at bære til tider. Men når vi arbejder med F-ACT, så bærer vi det sammen, og vi tager alle et fælles ansvar” fortæller oversygeplejerske Tina Petersen. Vi arbejder efter F-ACT som er en metode for ambulant psykiatrisk behandling. Vi har mulighed for at møde patienterne der, hvor de ønsker at lykkes. Dermed kan vi sikre en mere fleksibel tilgang til patienterne, afhængig af hvor patienten er i deres sygdomsforløb. Alle mennesker er forskellige, og derfor bliver det meget individuelle patientforløb. Vi holder løbende temadage og kurser, så alle er klædt på til opgaverne. Det sikrer, at vi kommer godt omkring alle patienterne, at du ikke bliver ladt alene med opgaver, og altid har dit team at sparre med. Vi arbejder i 3 tværfaglige teams, og du vil være en del af Team 3, da en af vores kolleger er gået på pension. Hvordan ser en typisk dag ud? Du bliver primærbehandler for patienter med forskellige diagnoser. Behandlingsforløbene er af kortere og længere varighed og involverer ambulante samtaler, hjemmebesøg, udebesøg og netværksmøder. Du får stor indflydelse på tilrettelæggelse af eget arbejde. Desuden bliver nogle af dine arbejdsopgaver at: Dokumentere i journalen/sundhedsplatformen, herunder oplæg til behandlingsplaner Udekørende funktion som led i F-ACT Deltage i kvalitets- og forbedringsarbejde Indgå i undervisningsopgaver i forhold til patienter, pårørende og studerende Udførelse af monofaglige opgaver og udarbejde sanseprofiler Vejlede i og afprøve brug af tyngdeprodukter og ansøgning om dette Hvordan er det at være ny hos os? Hvis du starter hos os og ikke har erfaring som kontaktperson, kommer du på en 1-årig kontaktpersonuddannelse med undervisning og sygeplejefaglig vejledning. Du vil under din opstart have en mentor i dit team. Din mentor er en kollega, der vil guide dig og svare på spørgsmål. Hvem er du? Du er uddannet ergoterapeut. Vi forestiller os, at du har psykiatrisk erfaring eller erfaring med andre udsatte grupper. Du trives med både selvstændigt arbejde og at indgå i et team, hvor vi er fælles om patienterne. Vi håber, du har mod på at søge stillingen, selvom du ikke har psykiatrisk erfaring, da vi er et team med tæt samarbejde og åbne døre. Hvem er vi? Vi er i alt ca. 45 erfarne medarbejdere tværfagligt sammensat af ergoterapeuter, lægesekretærer, læger, psykologer, socialpædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker samt recoverymentorer. Dine kommende kolleger har sat ord på, hvorfor det er fedt at være hos os: ”Jeg har nem adgang til min leder & jeg synes jeg bliver taget alvorligt når jeg kommer med forandringsønsker” ”Vi har en åben, kollegial og hjælpsom kultur” ”Vi arbejder ligeværdigt med patienterne, og vi taler ordentligt med og om vores patienter” ”Jeg synes mit arbejde er meningsfuldt. Jeg gør noget meningsfuldt med patienterne hver dag & jeg griner med patienter hver dag” ” Dejlig lokation midt i København med fede rammer og eget kontor” Vagt- og weekendfri! Mødetid er kl. 8.30-16.00 fra mandag til torsdag og kl. 8.30-15.30 fredag. Du har fri i weekender og helligdage. Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen med tiltrædelse den 1. marts 2023 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesforhold følger gældende overenskomst og forhandles af din forhandlingsberettigede organisation. Er du interesseret? Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Tina Petersen på 2753 8649 eller Anette Vårlid på 2725 8613. Søg stillingen via link på siden senest den 11. januar 2023 Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 17. januar 2023. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet