Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til vagtfri stilling i børnepsykiatrisk ambulatorium i Brøndby

  • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Det ambulante Hus
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at være med til at gøre en positiv forskel for børn med psykiatriske lidelser og deres familier? Du bliver en del af et stærkt sygeplejefagligt miljø, og indgår i et af afsnittets tre tværfaglige teams. Du varetager opgaverne med høj grad af selvstændighed med mulighed for mono- og tværfaglig sparring. Børnepsykiatrisk ambulatorium B294 Vores ambulatorium er beliggende i Det Ambulante Hus i Brøndby, som udover vores ambulatorium også huser et af vores ungdomspsykiatriske ambulatorier. I afsnittet undersøger og behandler vi børn i alderen 8-13 år med alle former for psykiatriske lidelser og forstyrrelser, såsom ADHD, autisme, angst, tvangslidelser og depressioner. Desuden har afsnittet regionsfunktion for børn og unge med kombinationen af psykiatrisk problemstilling og mental retardering, samt højt specialiseret funktion i forhold til børn med psykose. Afsnittet har tværfaglig uddannelsesforpligtigelse, herunder er vi uddannelsessted for sygeplejestuderende. Hvad kommer du til at lave? Dit arbejde vil indeholde både udrednings- og behandlingsopgaver, som du varetager efter oplæring. I forbindelse med udredning vil dine opgaver f.eks. være samtaler med barn og/eller forældre, observationer og varetagelse af særlige tests. I behandlingen vil du selvstændigt skulle varetage sygeplejefaglige opgaver såsom, psykoedukation til barn og forældre, støttende samtaler, samtaler med henblik på vurdering og regulering af medicinsk behandling, somatiske opgaver, samt samarbejde med barnets øvrige netværk. Vores forventninger til dig Du har psykiatrisk (gerne børne- eller ungdomspsykiatrisk) og/eller pædiatrisk erfaring. Derudover har du: Gode evner for og lyst til at arbejde selvstændigt Erfaring med psykoeduktion – gerne til børn og forældre Gode samarbejdsevner Grundig introduktion Det er vigtigt for os, at du bliver godt klædt på til at varetage jobbet. Vi prioriterer derfor en grundig introduktion til jobbet og børne- og ungdomspsykiatrien. Du bliver tilknyttet en mentor, som hjælper dig i din første tid, så du bliver fortrolig med dine opgaver og afsnittet. Desuden er der struktureret supervision og sygeplejefaglig sparring målrettet hele sygeplejerskegruppen. Fokus på trivsel Du bliver en del af en stor og engageret tværfaglig personalegruppe i et afsnit med stort fokus på at have god trivsel og et godt kollegialt samarbejde Hos os er der ingen, der står alene med en opgave – der er altid en kollega, der er parat til at sparre eller give en hånd med. Løn og vilkår Arbejdstiden er 37 timer ugentligt og ligger i dagstiden mandag – fredag med start 1. marts 2023. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. I henhold til lovkrav skal du ved ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevise ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra dig, når vi indstiller til ansættelse. Vil du vide mere? Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Louise Hedegaard på 38 64 05 00, om formiddagen. Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien" Søg stillingen Send din ansøgning, cv og uddannelsesbevis via linket på siden senest den 15. januar 2023. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 20. januar 2023, formiddag. Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen. Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet