Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Engageret oversygeplejerske søges til velfungerende døgnafsnit med ambitiøs personalegruppe!

  • Psykiatrisk Center Glostrup
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er ledelse inden for den akutte psykiatri og udvikling af sygeplejen noget for dig? Så har vi et velfungerende døgnafsnit med en ambitiøs personalegruppe og et godt tværfagligt samarbejde, som leder efter dig! Om Psykiatrisk Center Glostrup I Psykiatrisk Center Glostrup diagnosticerer og behandler vi patienter med alle typer af psykiske lidelser. Vi har 12 døgnafsnit med i alt 170 senge og 7 ambulatorier samt en række støttefunktioner. Vi har en række almene, specialiserede og højt specialiserede døgnafsnit og ambulante enheder, samt en stor forskningsenhed. Centeret beskæftiger godt 700 engagerede medarbejdere og er en del af Københavns Universitets universitetshospitaler. Centeret modtager både patienter fra eget optageområde og patienter fra resten af Region Hovedstaden til specialiserede tilbud. I centret arbejder vi bl.a. målrettet med nedbringelse af tvang, recovery, øget bruger- og pårørendeinvolvering og med at skabe gode sektorovergange for vores patienter. Vi arbejder med kvalitetsudvikling og forbedringer med Lean som metode. Om afsnit 172 Afsnit 172 er et akutintensivt sengeafsnit med plads til 16 patienter. Afsnittet er beliggende på Nordstjernevej i Glostrup og er en del af vores akutsøjle, som også tæller vores akutmodtagelse og afsnit 168, som er vores andet akutte intensive afsnit. Afsnittet har et tæt samarbejde med de ambulante enheder placeret i optageområdet, samt med centrets øvrige afsnit, herunder også akutmodtagelsen og akut-teamet. På afsnit 172 arbejder vi med øget patient- og pårørendeinddragelse og sammenhængende patientforløb. Vi er netop gået i gang med at implementere kognitiv miljøterapi sammen med resten af akutsøjlen. Vi vil gerne være kendt for, at nysgerrighed, høj faglighed og udviklingsparathed er bærende værdier i vores arbejde med at skabe en tidssvarende og professionel psykiatrisk sygepleje. Personalegruppen i afsnittet består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeut, socialrådgiver, pædagoger og to overlæger, hvoraf den ene sammen med dig udgør afsnitsledelsen. Vores forventninger til dig Vi søger en oversygeplejerske, der formår at involvere, motivere og skabe mærkbare resultater. Du har en anerkendende og lyttende ledelsesstil og vil aktivt medvirke til at fastholde afsnittet som en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og godt arbejdsmiljø. Derfor er det essentielt, at du har gode samarbejdsevner og kan vedligeholde og danne netværk internt i organisationen og eksternt med henblik på at skabe de bedst mulige forudsætninger for afsnittets opgaveløsning i tæt samarbejde med den afsnitsledende overlæge. Derudover lægger vi vægt på, at du: Har ledelseserfaring – og gerne har lederuddannelse på diplom- eller masterniveau Er handlekraftig og struktureret Er motiveret for at arbejde med Lean som værktøj til forbedringer af kvaliteten af behandlingen og effektive arbejdsgange Gerne har erfaring med arbejdet inden for det akutte psykiatriske område Vi tilbyder: Du får rigeligt ledelsessparring i det daglige – både med den afsnitsledende overlæge og med ledelseskolleger – og du får en god ledergruppe i centeret, som sørger for faglig sparring og fælles udvikling. Du får desuden: Et spændende speciale med mulighed for faglig fordybelse og udvikling En kollegial mentor og sparringspartner fra gruppen af oversygeplejersker fra døgnafsnit, som du mødes og har sparring med ugentligt Erfarne, engagerede og fagligt meget kompetente medarbejdere En spændende og travl arbejdsplads i et tværfagligt miljø Mulighed for at deltage i udviklingen og udformningen af den akutte psykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri Løn- og ansættelse Løn og ansættelsesvilkår følger den gældende overenskomst. Vi ønsker, at du kan tiltræde pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Er du vores nye oversygeplejerske? Så sendt os ansøgning og CV, så vi kan lære dig bedre at kende! Hvis du har spørgsmål til stillingen eller er interesseret at komme ud på besøg på vores matrikel, så er du velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Betina Bennike på 29 44 44 18. Ansøgningsfrist: D. 12. januar 2023. Vi planlægger at afholde ansættelsessamtaler d. 16. januar 2023. Du kan læse mere om Region Hovedstadens Psykiatri på vores hjemmeside og blive klogere på RHP som arbejdsplads på Job i Psykiatrien . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet