Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du social- og sundhedsassistent og brænder for rehabilitering og relationer til beboerne? Så er det dig, vi søger 32 timer i ugen pr. 1. marts 2023….

  • Struer Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du nysgerrig, undrende og reflekterende? Er du lydhør og nærværende i kontakten til andre mennesker? Arbejder du ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor de skæve løsninger er en del af hverdagen? Så kunne du være vores nye medarbejder. TROIA er et specialiseret psykiatrisk botilbud målrettet borgere med psykiatriske problematikker. Vi arbejder med KRAP og psykosocial rehabilitering, hvor nøglen til forandring er beboernes drømme, motivation samt vilje til forandring. Disse elementer skal stå centralt, når indsatserne tilrettelægges og gør rehabiliteringsindsatsen til et fælles udgangspunkt i samarbejdet. Som vores kommende kollega indgår du i et tværfagligt team af engagerede og dygtige medarbejdere med forskellige faglige kompetencer. Her har alle et fælles ansvar og et fælles fokus på, at borgernes egen oplevelse af livskvalitet er afgørende for et godt og udviklende liv. Du indgår i opgaveløsningen i hverdagen omkring vores beboere, og har specifikke borgernære sundhedsfaglige samt relationelle opgaver. Du skal være indstillet på både at deltage i hverdags aktiviteterne på TROIA, samt vores fysiske aktiviteter i, og udenfor huset. Vores social- og sundhedsassistenter på TROIA har et medansvar i at udfylde, opdatere og evaluere på borgernes sygeplejefaglige udredninger, handleanvisninger og den daglige socialfaglige dokumentation. Du har selvstændige opgaver i forhold til medicinhåndtering, bestilling samt dosering. Du vil også have en vigtig rolle i at være aktivt deltagende i implementering af instrukser og procedurer. Arbejdstiden vil være tilrettelagt med både dag-, aften- og nattevagter samt fast weekendrul med vagter hver 3. weekend. Vi ønsker, at vores kommende kollega: •         Er uddannet social- og sundhedsassistent og gerne med erfaring inden for psykiatrien. •         Er optaget af relationsarbejdet tæt på borgerne og ser faglighed samt personlighed som vigtige værktøjer i opgaveløsningen. •         Fokuserer på opgaveløsning, kan tænke kreativt og innovativt, og som ser den skæve opgaveløsning som en styrke. •         Kan arbejde både selvstændig i opgaveløsningen samt bidrage til et positivt samarbejde •         Er vant til at anvende it og er optaget af, hvordan fremtidens nye digitale løsninger kan øge livskvaliteten for vores borgere. •         Er optaget af kvaliteten af vores daglige dokumentation på NEXUS. ·         Kan skabe den røde tråd imellem dokumentation, handleanvisninger og indsatsen. ·         Er uddannet vejleder for assistentelever eller brænder for dette arbejde. •         Har kørekort. Vi tilbyder: • En arbejdsplads, der har fokus på borgerne, og hvor rehabiliteringsindsatsen er et fælles udgangspunkt i samarbejdet. • En arbejdsplads, hvor vi vil det gode arbejdsmiljø, og hvor værdier og relationer har en afgørende betydning. • En arbejdsplads med såvel faglige som personlige udfordringer samt udviklingsmuligheder, og hvor miljøet er båret af anerkendelse og evnen til at finde de rigtige løsninger sammen. Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2023 Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder Katrine Hviid på telefon 24 20 49 95. Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk senest den 10. januar kl. 8:00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 3. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet