Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske til Rusmiddelcenter Randers

  • Randers Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Brænder du for social lighed i sundhed? Drømmer du om at opkvalificere dine kvalifikationer indenfor kommunikation og helhedsorienteret behandling? Kan du arbejde tværfagligt og selvstændigt i et ambulant tilbud og holde mange bolde i luften? Så er det dig vi søger Stillingen er på 32-35 timer pr. uge og med start den 1. marts 2023. Rusmiddelcenter Randers er Randers Kommunes ambulante tilbud om behandling til borgere med alkohol– og stofproblemer og deres pårørende. Her arbejder 32 engagerede kollegaer fra flere forskellige faggrupper med individuelle samtaleforløb, gruppebehandling, medicinsk behandling og koordinering med borgerens øvrige sociale og sundhedsfaglige indsatser. Udover den samlede kollegaflok i centeret vil du blive ansat i et lille team på 3 sygeplejersker, der sammen med praktiserende læge varetager den medicinske behandling til borgere hovedsageligt med alkoholafhængighed. Herunder: Ambulant abstinensbehandling af abstinensgrad 1: Borgeren møder dagligt i 5-10 dage og bliver vurderet ift. dosis, virkning/bivirkning og evt. øvrige sundhedsfaglige problemstillinger. Der brobygges og koordineres med borgeren rusmiddelbehandler, som varetager det kognitive samtaleforløb. Samarbejde med hospitalet om planlagt indlæggelse af borgere med abstinensgrad 2 og 3. Trandæmpende medicinsk behandling med især Campral. Opstart og opfølgning på borgere i Antabus behandling. Motiverende samtaler i forhold til forandring i misbruget eller andre sundhedsfremmende tiltag. Evt. undervisningsopgaver i forskellige sundhedsfremmende emner til borgere i små hold. Evt. udviklingsopgaver i forhold til at tilrettelægge den sundhedsfaglige indsats, så den lever op til de anbefalinger og kvalitetsstandarter, der er på området. Derudover vil du i ferieperioder eller ved andet behov skulle afløse de sygeplejersker som har andre opgaver i centeret. Vi tilbyder udvikling af kompetencer indenfor det tværsektorielle samarbejde muligheden for at arbejde med evidensbaserede behandlingsmetoder grundigt introprogram deltagelse i både ekstern og kollegial supervision En selvtilrettelæggende og afvekslende hverdag i et godt arbejdsmiljø flextid og dagvagter på hverdage. Der vil formentlig være en enkelt lang dag om ugen. Vi søger en sygeplejerske, der er i stand til at planlægge og udføre sine opgaver med en høj grad af selvstændighed har kendskab til den motiverende samtale og ønsker at dygtiggøre sig indenfor denne kan tænke kreativt ift. at imødegå de borgers behov, som ikke ”passer i kasserne” ønsker at udvide sine kompetencer og dygtiggøre sig inden for ambulant misbrugsbehandling har kendskab til målgruppen, evt. fra psykiatriske eller somatiske afdelinger, hjemmepleje eller anden misbrugsbehandling sikrer en helhedsorienteret indsat ved at koordinere den sundhedsfaglige indsats med centerets øvrige indsatser, borgerens personlige netværk og eventuel andre professionelle samarbejdspartner synes, det er spændende at arbejde sammen i et tværfagligt miljø. Stillingen kan kun søges elektronisk via nedenstående link. Løn- og ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst. Samtaler afholdes onsdag den 25. januar 2023. Yderligere oplysninger og afklaring af stillingens indhold kan fås hos Faglig leder Louise Søndergaard på telefon 89 15 70 70. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet