Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kliniske sygeplejespecialister til kirurgisk sengeafsnit

  • Herlev Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at være en del af en ambitiøs afdeling, hvor store som små projekter bliver en del af hverdagen, så er du /I måske vores kommende kollegaer på Herlev Hospital. Vi søger 2 sygeplejersker, der har en kandidat eller master uddannelse og mod på at lære det kirurgiske speciale urologi bedre at kende. Vi har fokus på veltilrettelagte, sammenhængende patientforløb, hvor vi ønsker at optimere og udvikle det tværfaglige samarbejde omkring patienten. Sygeplejen er højt specialiseret og vi ønsker, at patientens besøg i klinikken bliver et tværfagligt samspil mellem læger, sygeplejersker og sekretærer. Vi arbejder i et meget dynamisk, anerkendende miljø, hvor du vil få indflydelse på udviklingen af sygeplejen i afdelingen. Som klinisk sygeplejespecialist til den urologiske planlagt / akutte patient refererer du til oversygeplejersken. Du vil få et tæt samarbejde og sparring med de øvrige specialister i Afdeling for Urinvejssygdomme. Dit daglige arbejde vil bl.a. bestå af direkte patientkontakt, kliniknær udvikling og koordinering af kvalitetsprojekter/forskning tværfagligt i tæt samarbejde med de forskellige teams. Vi bestræber os på, at du skal arbejde i dagtid ca. 3 dage i klinikken og 2 dage i specialfunktionen, samt indgå i weekendvagter hver 6. weekend. Hvem er vi? Afdeling for Urinvejssygdomme er en kirurgisk afdeling, der har planlagte operationer for nyre, blære og prostata. Derudover modtager vi akutte patienter til observation, undersøgelse og behandling. Vi arbejder med principperne for det accelererede operationsforløb og har webbaseret informationsmateriale i form af Mit Forløb , som understøtter den mundtlige information. Vi er en stor afdeling, der geografisk ligger på 2 matrikler Herlev og Gentofte. I vores samarbejde har vi fokus på den faglige udvikling hvilket gør, at de kliniske sygeplejespecialister arbejder sammen på tværs af matriklerne, og har månedlige møder, hvor de kan sparre om faglige emner og metoder. Personalegruppen består af såvel erfarne som nyuddannede sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, 2 sygepleje sekretærer og 2 udskrivningskoordinatorer. Desuden er der ansat 1 fysioterapeut og 2 serviceassistenter. Plejepersonalet, læger og sekretærer er organiseret i tværfaglige teams og læger fra Afdeling for Medicinske Sygdomme er en tæt samarbejdspartner og deltager i stuegangen / tavlemøder 3 gange om ugen. I afdelingen har vi en koordinerende klinisk underviser, som har ansvar for de studerendes forløb. Desuden er der tilknyttet en postgraduat klinisk underviser, der varetager on-boardingen / undervisning / netværk / sparring for de nyansatte sygeplejersker og Social- og sundhedsassistenter i hele afdelingen. Vi ønsker en sygeplejerske på 37 timer, der: Har efteruddannelse på master- eller kandidatniveau Er god til at planlægge, koordinere og arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst Har lyst til at sætte sit præg på sygeplejen til den urologiske patient Kan identificere udviklingsområder, igangsætte og være ansvarlig for kvalitets- og forsknings projekter Har erfaring med undervisning og formidling, og kan facilitere et positivt og involverende læringsmiljø Kan tilegne sig samt bearbejde evidensbaseret viden og implementere dette i klinisk praksis Besidder gode samarbejdsevner Har minimum 2 års klinisk erfaring Vi kan tilbyde En afdeling, hvor du har mulighed for at sætte retningen for sygeplejen i samarbejde med de øvrige kliniske specialister og teamansvarlige En afdeling med fokus på patientnærhed, samarbejde og høj faglighed Et bredt, men også spændende speciale inden for både blære-, prostata- og nyrekirurgi En afdeling med mange funktioner i form af ambulatorium, sengeafsnit og kirurgi. Heraf både planlagt, akut, kompleks og palliativ sygepleje. Aktiv deltagelse i forskning og udvikling i afdelingen for at optimere patientforløbet og patientplejen. Har du lyst til at vide mere om stillingen, kan du kontakte chefsygeplejerske Kirsten Rud 3868 2258 eller oversygeplejerske Birgitte Brink 3868 2256. Stillingerne er på 37 timer med start 01.03.23. Ansøgningsfrist den 16.01.2023. Vi holder ansættelsessamtaler den 18.01.2023. Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet