Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kompetent og erfaren plejecenterleder til kommunens anden største plejecenter, Støberiet i Brønderslev Kommune

  • Brønderslev Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at præge udviklingen på Plejecentret Støberiet? Kan du vise vej, skabe følgeskab og sætte retning for en stor gruppe af medarbejdere? Er du en relationel stærk og samarbejdsorienteret leder? Så søg stillingen som plejecenterleder ved Plejecentret Støberiet i Brønderslev Kommune. Plejecentret Støberiet i Brønderslev består af 48 almindelige plejeboliger/lejligheder, som er fordelt på 2 etager. På plejecentret er der ansat sygeplejersker, planlægger, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og øvrigt personale, der understøtter den daglige drift. Du har ansvaret for personaleledelsen af ca.45 medarbejdere. Du indgår i en ledergruppe med fem andre plejecenterledere, og din nærmeste leder er lederen af plejecenterområdet. Vi søger en erfaren, kompetent og handlekraftig plejecenterleder, der sammen med beboere, medarbejdere og pårørende understøtter udviklingen af plejecentret. På plejecenterområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi hele tiden med at udvikle området og måden, vi løser vores opgaver på. Og vi har stort fokus på faglig kvalitet, rehabilitering, borgernes livskvalitet, samarbejde med både borgere og pårørende samt medarbejdernes arbejdsmiljø. Se Budget 2023 for Brønderslev Kommune. Du lykkes i rollen som plejecenterleder, når du bl.a. understøtter de igangsatte initiativer, som vi øjeblikket arbejder med: Fokus på dokumentation  (Nexus og FSIII) Affectumforløb som blev påbegyndt i 2022 Bestyrelser – Fælles lokalt ansvar Derudover forventer vi, at du fagligt: har en sygeplejefaglig/ sundhedsfaglig uddannelse og evt. lederuddannelse har erfaring med ledelse af medarbejdere og ledelse i forandringer har fokus på borgernes livskvalitet og en værdig ældrepleje har flair for økonomistyring og øje for en konstant optimering og udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed Af personlige kompetencer, forventer vi, at du: har evner og lyst til at lede og skabe resultater gennem andre er positiv og handlekraftig med gode samarbejdsevner på tværs af fagligheder har en dialogbaseret ledelsesstil, hvor du evner at lytte, samle og beslutte samt stå fast i forhold til at træffe beslutninger både er proces- og resultatorienteret og kan skabe positive forandringer og få medarbejderne med Vi forventer ligeledes, at du har interesse for løbende at indgå i relevant efteruddannelse eller videreuddannelse. Af ledelsesmæssige opgaver skal du arbejde med: Ansættelser og afskedigelser Opfølgning på sygefravær herunder samtaler Præsentation, indflytning og modtagelse af nye beboere Budgetstyring og bogføring Møder med samarbejdspartnere Du indgår i et arbejdsfællesskab, der er spændende og velfungerende, med dygtige, engagerede og inspirerende medarbejdere, lederkollegaer og samarbejdspartnere der giver stor mulighed for at sætte dit eget ledelsesmæssige præg på området der er i konstant udvikling, og hvor du er en aktiv del i den retning, der sættes der arbejder med stor selvstændighed, men hvor du samtidig er i tæt sparring med dine lederkollegaer, hvor du udvikles og udfordres i din funktion som leder Praktiske oplysninger: Ansøgningsfrist den 15. januar 2023 kl. 12.00 Vi forventer at afholde første ansættelsessamtale den 17. januar 2022. Såfremt du vurderes at gå videre til anden ansættelsessamtale, udarbejder vi en Garuda kompetenceprofil, og du bliver indkaldt til en individuel tilbagemelding inden anden ansættelsessamtale, som vi forventer at afholde den 24. januar 2022. Forventet ansættelsesdato er den 1. marts 2023 Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Der indhentes reference inden endelig ansættelse. Vil du vide mere? Læs mere om dine konkrete opgaver i den vedlagte funktionsbeskrivelse . Læs endvidere mere om plejecenterområdet på vores hjemmeside og vores Facebook-side Ved spørgsmål er du er velkommen til at kontakte Leder af plejecenterområdet, Lene Houkjær Nørgaard på +45 99 45 49 06 eller mail: lene.h.norgaard@99454545.dk I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til ledere af medarbejdere, er: At du har fokus på kerneopgaven og optimerer de tværfaglige rammer At du arbejder for I har en høj faglighed samt et godt samarbejde med vores samarbejdspartnere At du er ansvarlig for et arbejdsmiljø, der er præget af trivsel, anerkendelse og respekt og tillid At du ser dig selv som en del af ledelsesfællesskabet Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en leder af medarbejdere i vores forventningsmodel . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet