Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistent til Hæmatologisk afdeling, afsnit M, Sjællands Universitetshospital

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi hedder afsnit M og er et fantastisk afsnit. Vi oser af faglighed, dedikation til det hæmatologiske speciale samt har et unikt arbejdsfællesskab, som vi håber, at du har lyst til at opleve på egen hånd. Hæmatologi handler om sygdomme i blodet, men også om meget andet. Det er et speciale, hvor du vil lære rigtig meget om blodsygdomme, men også lidt om kardiologi, neurologi, nefrologi m.m. Samtidig er Hæmatologi et speciale, hvor du kommer helt tæt på patienterne og deres nærmeste. Du vil derfor også lære meget om psykiske, sociale og eksistentielle forhold og behov for det enkelte menneske. Vi varetager plejen og behandling til patienter med Myelomatose, akut leukæmi og benigne Hæmatologiske sygdomme. Vi prioriterer, at hvert patientforløb er individuelt og tværfagligt tilrettelagt samt at det sker i et tæt samarbejde med patienten og dennes pårørende. Den gode relation, kontinuitet og medinddragelse er essentielle begreber i vores sygepleje. I 2018 fik Hæmatologisk afdeling tildelt "Patienternes pris" for vores måde altid at sætte patienterne i centrum. Beskrivelsen lød: "....som patient ønsker vi en høj faglighed. Men fagligheden skal også pakkes ind i menneskelige egenskaber. Personalet skal lytte til, hvad vi siger, tage vores udsagn alvorligt og udvise nærvær og empati, så bliver forløbet bedre, og man føler sig tryg....". I 2022 fik vi anerkendelsen af at blive udnævnt som Danmarks bedste Hæmatologiske afdeling ift. behandling af patienter med Myelomatose og Leukæmi. Udvikling af plejen samt det at have mod og turde at tænke nyt til gavn for patienterne, de pårørende, organisationen, hinanden og os selv er en stor del af vores hverdag. Vi er meget inspireret af aktionslæring og arbejder ud fra en personcentreret tilgang. Hvilket betyder, at når vi arbejder med opgaver og projekter, gør vi det praksisnært og ud fra et sygeplejefagligt, patientorienteret og organisatorisk perspektiv. Læs mere her Alle, uanset faggruppe, kan være med til at udvikle, forandre og forbedre plejen. Vi er lige nu i gang med et spændende projekt, hvor vi har etableret en studieenhed for sygeplejestuderende og SoSu-elever. Indtil videre virker det rigtig lovende. Vi søger: En social- og sundhedsassistent som er uddannet vejleder for elever og som kunne tænke sig at være del af et fællesskab for elever bestående af 3 andre vejledere og en klinisk koordinerende underviser En social- og sundhedsassistent som kunne tænke sig at blive oplært til at kunne assistere til bl.a. knoglemarvsundersøgelser og IT-behandlinger Hos os bliver du som social- og sundhedsassistent dygtig til at: Træne og anvende dit kliniske blik og til at kunne se årsagssammenhænge og derved få en større forståelse for den enkelte patients situation Indgå i vigtige relationer med patienterne og de pårørende samt kolleger monfagligt som tværfagligt. Du vil lære at skulle kommunikere med alvorligt syge patienter og deres pårørende, tage den svære samtale, støtte patienterne i at bevare håbet, planlægge komplekse udskrivelser m.m Administrere blodtransfusioner og kost- og væsketerapi Instrumentel sygepleje som f.eks. at rense, skylle og trække blodprøver på CVK, anlæggelse af PVK, KAD, sonde m.m Varetage pleje til patienter som skal autolog stamcelletransplanteres Vi tilbyder dig: Et individuelt tilrettelagt onboardingprogram, hvor vi tager udgangspunkt i, hvad du kommer med af erfaringer samt hvad du som minimum skal lære hos os. Vi har alle prøvet at være ny og ved, hvor stor en betydning det har, at man føler sig velkommen, føler at man hører til og ikke mindst føler, at man kan være med til at levere noget vigtigt til arbejdsfællesskabet og kerneopgaven. Derfor vil du fra dag et få tildelt en mentor, som følger dig i 12 måneder Tværfaglige konference hver 2. uge, sygeplejefaglig statusmøder kl. 12.15 hver dag, 5 faglige minutter hver morgen m.m Et arbejds- og læringsmiljø, hvor der kan grines og jokes og hvor samarbejde, indflydelse, respekt og social kapital prioriteres højt. Du vil skulle på HÆM I, II og III kurser samt få mulighed for faglig fordybelse i vores Faglige Interesse Grupper og ved deltagelse i afdelingens udviklingsprojekter Kolleger, både monofagligt og tværfagligt, som brænder for specialet, og som alle føler, at vi har en pligt til at bidrage til arbejdsfællesskabet Anerkendende og lyttende ledere, som på ingen måder ved alt Et fantastisk psykisk arbejdsmiljø, hvor vi prioriterer trivsel, dialog og samvær meget højt. Vi har supervision ved afdelingens psykolog samt pusterum ved hospitalets præst. Endvidere er vi gode til at lytte aktivt til hinanden Vi har tog og busdrift lige til døren og Holbæk motorvejen lige i baghaven Fristet til at søge? Hæmatologisk erfaring er ikke en forudsætning for at søge. Det vigtigste er, at du har lyst til at lære specialet at kende. Så finder vi ud af resten sammen. Vi søger pr. den 1. marts 2023 eller efter aftale, en social og sundhedsassistent til fastansættelse. Stillingen er på 37 timer pr. uge, i skiftende vagter og med weekendvagt hver 3. weekend. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller har lyst til at komme og se afdelingen. Du kan ringe til oversygeplejerske Britta Schack, 47 32 48 80 eller souschef Mia Skoropa, 47 32 48 81. Vi håber, at høre fra dig. Mange hæmatologiske hilsener Sygeplejegruppen på afsnit M, Hæmatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Praktiske informationer Løn i henhold til overenskomst og principper for lokal løndannelse. Ansøgningsfrist søndag den 22. januar 2023 Ansættelsessamtale afholdes løbende Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet