Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Lægepraksis i Risskov søger arbejdsom og dedikeret klinikassistent

  • Lægerne Rolighedsvej I/S
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vores dygtige og trofaste klinikassistent med baggrund som SSA har efter mange år i klinikken søgt nye udfordringer. Vi søger derfor en ny klinikassistent, som brænder for at arbejde i almen praksis. Har du en sundhedsfaglig baggrund som SSA/SSH, klinikassistent, farmakonom, sygeplejerske el. lign. og har du lyst til at være en del af vores lægepraksis mange år frem, er det måske netop dig, vi søger. Dine arbejdsopgaver vil, afhængig af din baggrund og erfaring, spænde bredt fra blodprøvetagning, ekg- og lungefunktionsundersøgelser, forsendelse og svar på urin- og afføringsprøver samt Klamydiatests, sårbehandling, vortefrys, øreskyl, trykmåling i ørerne, børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, årskontroller for kroniske sygdomme fx DM2 og KOL, vurdering af udslæt, øjenbetændelse og øvre luftvejsinfektioner, vaccinationer og sygebesøg m.v. Størstedelen af din arbejdstid vil således være med direkte patientkontakt, hvor du dels tager forprøver , som skal være klar forud for en konsultation ved en af lægerne, dels selv udfører behandlinger og kontroller, som du er blevet oplært i. Du vil have et fast dagsprogram, hvor der typisk er booket 2-6 patienter pr time afh. af konsultationernes omfang. Herudover kan der komme akutte patienter i løbet af dagen, som skal prioriteres. Du vil også have administrative opgaver som email konsultation, svar på normale prøver, elektronisk medicin- og tidsbestilling mv. Endelig har vi mulighed for videokonsultationer som stort set har afløst telefonkonsultationer. Ved spidsbelastninger el fravær af vores lægesekretær, kan det være, at vi har behov for, at du hjælper med at passe telefonen, og når lægesekretæren er gået hjem om eftermiddagen, har du ansvaret for klinikkens akuttelefon. Du får et stort og lyst konsultationsrum lige overfor sekretariatet og lige ved siden af lægernes konsultationsrum. Du har dine egne opgaver og ansvarsområder og arbejder tæt sammen med vores dygtige lægesekretær og læger. Du vil have mange korte patientkontakter, men over tid kommer du til at kende patienterne rigtig godt. Vi bruger ofte vores fælles kendskab og observationer omkring patienterne til at vurdere, hvordan vi hjælper den enkelte patient bedst. Du skal således trives i et miljø, hvor der er et konstant flow af patienter og arbejdsopgaver. Du skal kunne holde flere bolde i luften og bevare overblikket i pressede situationer. Du skal have basale IT-færdigheder og afslutte dine opgaver med et kort journalnotat og en regning i vores lægesystem XMO. Der er altid mulighed for at konferere med en af lægerne, og det er vigtigt, at du spørger, når du står med en problemstilling, som du ikke føler dig fagligt klædt på til. Vi søger en kollega som er imødekommende, lærenem, engageret, fleksibel, ansvarsbevidst og som har lyst til at indgå i et team, hvor vi løfter opgaverne sammen og hjælper hinanden. Vi er en mindre lægeklinik md 2 faste læger, som begge ejer klinikken og bor i Risskov. Vi har ca 3300 patienter herunder en del børnefamilier og ældre patienter. Vi har 2 faste ansatte i form af en lægesekretær og en klinikassistent. Tilsammen udgør vi det faste firkløver i klinikken, som du kan blive en del af. Herudover bidrager vi til uddannelsen af yngre læger og har løbende 1-2 uddannelseslæger samt et hold af medicinstuderende ansat som praksisassistenter. Det er en stor værdi for os, at vi kender vores patienter og kollegaer godt. Vi møder hinanden med venlighed, åbenhed, menneskelighed og høj faglighed indenfor de givne rammer.  Vi er en velstruktureret klinik med instrukser og retningslinjer og vi holder os løbende fagligt opdaterede indenfor vores ansvarsområder. En gang om ugen har vi personalemøde og undervisning. Vi udvikler os løbende på vores arbejdsgange, så vi tilpasser opgaverne dels til de aktuelle krav, der er til almen praksis, dels så opgaverne bliver løst på den mest optimale måde for patienterne og klinikken. Fordelen ved at være en minde lægepraksis er, at vi nemmere kan bevare familielægerelationen og der er kort vej fra ide´til handling, når vi implementerer noget nyt. Vi søger en klinikassistent på fuld tid, hvor arbejdstiden som udgangspunkt er mandag-torsdag kl. 7,30-15,30 og fredag kl. 7,30-12,30. Du ansættes, afhængig af din baggrund, enten på den gældende overenskomst for lægesekretærer i lægepraksis eller konsultationssygeplejersker og bioanalytikere i lægepraksis. Du vil typisk have 4 betalte kursusdage om året og du vil blive en del af den lokale RIV-gruppe med praksispersonale fra de øvrige lægepraksis i lokalområdet som mødes til sociale arrangementer et par gange om året herunder den årlige julefrokost. Vi har også sociale arrangementer i klinikken, hvor vi fx det seneste år har lavet stenovnspizzaer hjemme hos vores lægesekretær, spillet tennis og været på Lægedage sammen. Er du vores nye klinikassistent, så send din motiverede ansøgning, CV og eventuelle anbefalinger og/eller referencer til  sekretaerrolighedsvej45@gmail.com Ansøgningsfristen er d. 6. januar 2023 kl 12,00 Ansættelsessamtalerne finder sted d. 9., 11. og 13. januar Du kan læse mere om klinikken på www.laegernerolighedsvej.dk Med venlig hilsen Pia Krebs Hessellund og Louise Søgaard-Selmer Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet