Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialrådgiver til projekt "Borgeren i centrum"

  • Hedensted Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Om jobbet Trives du med høj grad af selvstændighed i dit arbejde i en tværfagligt kontekst? Er du nysgerrig på udvikling af nye metoder og dygtig til at udarbejde tydelige mål i samarbejde med borger og udfører? Så er du måske den socialrådgiver vi søger pr. 1. marts 2023! Stillingen er placeret i Visitation og Rådgivning Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning, i tæt samarbejde med vores Mestringsenhed, der udfører socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §§82 og 85 Løsning by, ligger kun 5 minutters kørsel fra E45! Stillingen er en 3 årig projektstilling i samarbejde med Socialstyrelsen. Formålet med projektet er at udvikle og modne en model for tillid, samarbejde og inddragelse i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet. Modellen skal styrke tilliden og samarbejdet med borgerne på såvel strategisk niveau som i den konkrete sagsbehandling. Modellen skal understøtte, at borgerne får den hjælp, de har behov for og oplever, at indsatsen er meningsfuld. I projektet afprøves "Sverigesmodellen", hvilket betyder lavere sags antal til den enkelte rådgiver. Da det er en projektstilling vil du selv kunne være med til at præge stillingen og have stor indflydelse på din arbejdsdag. Din profil Uddannet socialrådgiver, socialformidler eller tilsvarende Erfaring med myndighedsarbejde inden for målgruppen voksenhandicappede og kendskab til målgruppen af borgere, der modtager §§82 og 85 Kendskab til SMART MÅL Tænker i helheder og medinddragelse med udgangspunkt i det rehabiliterende potentiale hos borgerne Arbejder selvstændigt og struktureret og bevarer overblikket- også i travle perioder Er en god og sikker formidler både skriftligt og mundtligt Har IT-kendskab på brugerniveau og kendskab til Fælles faglige begreber og VUM. I Hedensted Kommune anvender vi Cura som journalsystem, men det er ikke en forudsætning, at du kender det i forvejen Er samarbejdsorienteret og parat til at tage ansvar Er interesseret i at indgå i den fortsatte udvikling af den faglige kvalitet og samarbejdet i afdelingen og med samarbejdspartnerne Har lyst til at indgå i og aktivt bidrage til et positivt arbejdsmiljø og kollegafællesskab Er mødestabil og trives i selvstændigt arbejde Derfor skal du vælge os Vi tilbyder 12 fantastiske socialrådgiver kollegaer, der sætter faglighed, hinanden og fællesskabet højt Ugentligt teammøde, hvor der er mulighed for sparring Høj grad af fleksibilitet og selvtilrettelæggelse, under hensyn til f.eks. behovet for faglig sparring, fællesmøder, samarbejde med Mestringsenheden m.m. Mentor ordning ved opstart, hvor vi tager udgangspunkt i dine kompetencer og erfaring Nærværende og uformel ledelse Visitation og rådgivning Voksenhandicap Hedensted Kommune Du vil indgå i et team på i alt 5 rådgivere, der alle vil arbejde projektorienteret med §§82 og 85. Projektet ledes af en projektleder. Du vil ledelsesmæssigt referere til afdelingslederen for Visitation og rådgivning, Voksenhandicap. I afdelingen er der ligeledes et team på 8 socialrådgivere, der varetager sagsbehandlingen af de andre §§ på voksenhandicapområdet. Dem vil du have et tæt samarbejde med, da borgeren ofte modtager støtte fra flere paragraffer. Du kommer til at arbejde i en organisation, hvor høj faglighed, godt kollegaskab, tværfagligt samarbejde og gensidig tillid gør det både rart og spændende at gå på arbejde. Formålet er altid at finde kloge løsninger i dialog med borgerne, vore samarbejdspartnere og hinanden. Løn og ansættelsesvilkår Der er tale om en 3 årige projektstilling på 37 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikationsløn. Vi glæder os til at høre fra dig! Antal stillinger: 2 Timeantal: 37 timer Kørekort: B Tidsbegrænsede stillinger: 2023-2025 Hvis du vil vide mere Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte leder af Rådgivningen Voksenhandicap Pernille Arent på 21568379 eller via mail Pernille.arent@hedensted.dk Du kan også kontakte Fremskudt socialrådgiver Ida Fage Nielsen på 79918241 eller via mail Ida.F.Nielsen@hedensted.dk Ansøgning Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen. Idet det er en projektstilling vil kendskab til målgruppen, smartmål samt stabilitet blive prioriteret. Ansøgning, CV og karakterblad sendes elektronisk senest onsdag den 11. januar 2023. Samtaler forventes afholdt mandag den 16. januar 2023. Link til beskrivelse af projektet: https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/handicap/borgeren-i-centrum Mangler du informationer omkring jobbet? Så fortæl os det ved at klikke her Om os Om Social Omsorg Alle medarbejdere i Social Omsorg arbejder efter de samme Pejlemærker, og er defineret som 5 sigtepunkter for kulturudviklingen i Social Omsorg. Borgernes funktionsevne gør, at de har brug for os. Vi er der altid med fuld respekt for borgeren. Alle mennesker har ønske om at klare sig selv mest muligt. Vi arbejder derfor på brug og udvikling af borgernes potentiale. Alle mennesker vil opleve sig set, hørt og forstået. Vi ved, at et godt møde med borgeren indeholder meget mere end levering af en ydelse. Alle medarbejdere og ledere vil den bedste udvikling. Vi ved, at nærværende og faglig ledelse tæt på praksis er udviklende. Vores organisering og samarbejde må ikke være borgerens udfordring. Vi skal give borgeren koordinerede og sammenhængende forløb. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet