Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykologer til Børneenheden i Aalborg

  • Familieretshuset, Afdeling Aalborg
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Brænder du for at gøre en positiv forskel og har du lyst til at arbejde med børn, hvis forældre har søgt om behandling af sager som bopæl, forældremyndighed og/eller samvær? Tryghed og retning i ændrede familiesituationer I Familieretshuset løser vi alle opgaver for brudte familier i et enstrenget familieretligt system. Vi har øget fokus på at styrke forældrenes samarbejde om barnets trivsel med en konflikthåndterende tilgang. Barnets trivsel er det bærende hensyn, og vi har en særlig Børneenhed med en kontaktperson til barnet. Arbejdsopgaver I Familieretshusets Børneenhed har vi særligt fokus på inddragelse af børn. Barnets trivsel er omdrejningspunkt i alle opgaverne. Børneenheden tilbyder hjælp og støtte med udgangspunkt i det enkelte barns behov. Det er Børneenheden, som afholder børnesamtaler og udpeger en børnesagkyndig kontaktperson, der tilbyder børnesagkyndig rådgivning og støtte til barnet, også i familieretten. Børneenheden betjener desuden skilsmissetelefonen, varetager det overvågede samvær og afholder børnegrupper. Vores nuværende medarbejdere i Børneenheden består af børnesagkyndige med baggrunde som psykologer, erfarne pædagoger, socialrådgivere med relevant efteruddannelse og kontorfunktionærer. Formålet med arbejdet i Børneenheden er at sikre, at børnene bliver inddraget, støttet og hørt, samt understøtte opgaveløsningen for vores enhed Børn og forældre. De børnesagkyndige børnerådgivere, arbejder tæt sammen med medarbejderne i Børn og forældre. I sager om skilsmisse, forældremyndighed, barnets bopæl og samvær er opgaverne i Børneenheden at: overvåge samvær mellem barn og forælder afholde samtaler med børn med henblik på inddragelse af barnets perspektiv være gruppeleder i børnegrupper afholde børnesamtale i familieretten passe skilsmissetelefonen Alle opgaver håndteres med fokus på barnets bedste, således at barnets ret til trivsel og beskyttelse kommer i første række. Om dig Du er erfaren psykolog, gerne autoriseret eller på vej til at blive autoriseret. Er du nyuddannet, kan du også komme i betragtning Du har indgående kendskab til udviklings-, tilknytnings- og krisepsykologi Du har stor indlevelsesevne og evner at tage afsæt i den livssituation barn og forældre er i Du har viden om, erfaring med og interesse for børns trivsel og udvikling set i forhold til de særlige problematikker som livet i en skilt familie rejser, Du er som børnerådgiver god og hurtig til at skabe kontakt, udvise empati, anerkendelse, og opbygge en relation med barnet, således at det får mulighed for at udtrykke sig om svære emner Du har lyst til at arbejde indenfor det familieretlige område samt har interesse for at tage del i udviklings- og omstillingsprocesser, Du har flair for og lyst til også at varetage de administrative opgaver, som følger med arbejdet som børnesagkyndig, herunder erfaring med skriftlig formidling, frister, sagsbehandling og IT-systemer Du har forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation Du taler og forstår engelsk Du har gerne kørekort B Vi tilbyder Et fællesskab bestående af kompetente børnesagkyndige, jurister og kontorfunktionærer Grundig oplæring og uddannelse i at arbejde med børn og familier i skilsmisse Fast supervision Mulighed for at være med til at videreudvikle metoder og tiltag på det familieretlige område Mulighed for at opbygge bred erfaring med børnesamtaler Mulighed for at blive kontaktperson for et eller flere børn Mulighed for at blive en del af teamet omkring vores børnegrupper Mulighed for at blive en del af teamet, der arbejdet med overvåget samvær Mulighed for at blive en del af teamet, der passer børnenes skilsmissetelefon Onboarding Familieretshuset tager oplæring af nye medarbejdere seriøst og erfarne og fagligt kompetente kolleger vil have fokus på, at give dig en flyvende start med fokus på både teori og praksis med afsæt i konkret sagsarbejde og opgaveløsning. Ansættelsesvilkår Stillingen er på 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. marts 2023. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst for psykologer i Staten. Ansættelsesområdet vil være Social- og Boligministeriet med tilhørende institutioner. Der vil i forbindelse med ansættelsen blive indhentet børneattest for de ansøgere, der tilbydes ansættelse. Yderligere oplysninger Hvis du har spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte konstitueret funktionsleder Lykke Godthaab Ulnits på telefon 51 63 43 02. Ansøgning Hvis du er interesseret i stillingen, beder vi dig sende ansøgning sammen med cv og anden relevant dokumentation elektronisk via stillingsopslaget senest 09.01.2023. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 2 og 3 2023 Om Familieretshuset Familieretshuset hjælper borgere med at skabe ro, tryghed og retning i ændrede livssituationer. Målet er altid at finde den bedste løsning for hver enkelt borger. Vi løser opgaver inden for områderne: forældremyndighed, bopæl og samvær, separation og skilsmisse, internationale ægteskaber, navngivning og navneændring, bidrag, faderskab og medmoderskab, adoption, værgemål og fremtidsfuldmagter. Vi er en organisation i stor udvikling, og vi brænder for at levere den bedste kvalitet til gavn for de mange borgere, der hver dag har brug for vores hjælp. Familieretshuset har afdelinger 10 forskellige steder i Danmark. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle, uanset personlig baggrund, til at søge. Nysgerrig på Familieretshuset? Læs mere om os på familieretshuset.dk eller mød en medarbejder her på Mød en medarbejder (familieretshuset.dk) Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet