Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kvalitetsmedarbejder til risikovurdering til Den Regionale Sterilcentral

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du et bredt kendskab til kirurgiske instrumenter fra arbejdet på en operationsafdeling eller som produktspecialist i industrien, så har vi brug for dig i Den Regionale Sterilcentral, Region Hovedstaden I Den Regionale Sterilcentral genbehandler vi kirurgiske flergangsinstrumenter så vi efterfølgende kan udlevere dem sterile til vores kunder. Kirurgiske flergangsinstrumenter er klassificeret som medicinsk udstyr, og derfor skal vi følge leverandørens genbehandlingsvejledninger når vi genbehandler. Som ansat i kvalitetsafdelingen vil du, sammen med det øvrige team, skulle foretage en risikovurdering af vejledningen og sammenholde den med vores aktuelle produktionsmetoder for at sikre, at vi i praksis også kan følge leverandørens vejledninger. Det lyder ”lige ud af landevejen”, men det kræver ofte afklarende dialog med leverandørerne, kendskab til vores genbehandlingsprocesser og lovgivning og i nogen tilfælde indberetninger til lægemiddelstyrelsen. Det er en stor opgave, der ligger foran os, før vi når alle instrumenter i gennem, og derfor ønsker vi at opgradere vores team med 3 kollegaer. 1 fast stilling og 2 toårige projektstillinger med mulighed for fastansættelse. Er du klar til et jobskifte og kan du se dig selv i en administrativ funktion forankret i kvalitetsafdelingen så skal du læse videre. Den Regionale Sterilcentral er en af verdens mest automatiserede sterilcentraler med to produktionsenheder: én placeret på Rigshospitalet og én på Herlev Hospital, der i fremtiden skal forsyne alle Region Hovedstadens 11 hospitaler med sterile operationsinstrumenter. Afsættet for kvalitetsafdelingen er patientsikkerhed, og vi arbejder derfor målrettet med implementeringen af kvalitetsledelsessystemerne, ISO 9001 og 13485, men vi har også i implementeringsfasen en specialistfunktion i forhold til infektionshygiejne og faglig sparring. I kvalitetsteamet er vi i dag en kvalitetschef og 10 kvalitetsmedarbejdere med specialistviden inden for hver deres område, men vi bruger hinanden, når konkrete og nye opgaver og udfordringer skal løses. Vi tror på, at åbenhed og dialog giver det bedste arbejdsmiljø og den bedste arbejdsglæde. Der vil være mulighed for at arbejde hjemmefra, men for at sikre dialog og sparring er der behov for at være fysisk til stede. Vi forestiller os, at du kommer fra en stilling som specialeansvarlig/kvalitetskoordinator på en operationsafdeling eller har arbejdet som produktspecialist med fokus på kirurgiske instrumenter. Vi søger én, der matcher følgende kompetencer: Du har en baggrund som sygeplejerske eller lignede uddannelse på bachelor niveau eller har en mangeårig erfaring fra medicoindustrien. Du har en dybdegående erfaring inden for kirurgiske operationsinstrumenter, og hvis du også kender til eller har erfaring med genbehandling af medicinsk udstyr og forordningen for medicinsk udstyr, er det en fordel. Arbejdsopgaverne vil kræve, at du kan arbejde selvstændigt, struktureret og projektorienteret. At du kan lide og har erfaring med at arbejde i team og er god til dialog med andre faggrupper. Du skal, sammen med dit team, kunne sikre effektiv planlægning af arbejdsopgaver og sørge for videreformidling og information til relevante samarbejdspartnere. Vi læser en del faglitteratur og opsøger viden nationalt og internationalt, og derfor skal du kunne lide at sætte dig ind i nye områder. Mange af vores leverandører har base i udlandet, og derfor skal du være god til både mundtlig og skriftlig formidling på dansk og engelsk. Du skal være rutineret i anvendelsen af Microsoft Office pakken inkl. Excel. Du skal beherske dansk i skrift og tale, så vi kan videreformidle vores resultater i organisationen. Selvfølgelig vil du få en god og grundig introduktion til arbejdsopgaverne, og med dine kollegaer som tætte sparringspartnere er vi sikre på, du med ovenstående kompetencer hurtigt kommer ind i opgaverne. Ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst indgået med Danske Regioner og den relevante forhandlingsberettigede organisation. Ansættelsen finder organisatorisk sted under Servicecentret, Rigshospitalet, men med opgaveløsning på begge matrikler (Rigshospitalet og Herlev Hospital). For nærværende er vi placeret på Herlev Hospital. Kvalitetsmedarbejderen refererer til kvalitetschefen. Ansøgningsprocedure Ansættelsesstart er den 1. marts 2023 eller snarest muligt. Ansøgningsfristen er den 15/1 - 2023 kl. 24.00. Samtaler afholdes i uge 3 og 4 2023 på Herlev Hospital. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kvalitetschef Mette Helmig, mette.helmig.von.der.osten@regionh.dk tlf.: 51407996 eller din teamkollega Rene Herman Madsen. Rene.herman.madsen@regionh.dk / tlf.: 20529538 Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet