Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Afdelinglæge/overlæge til infektionsmedicinsk område, Herlev og Gentofte Hospital

  • Herlev Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at være med til at videreudvikle vores infektionsmedicinske område ved Herlev Hospital, har vi en stilling som afdelingslæge/overlæge til besættelse 1. april 2023 eller efter aftale. Kvalifikationer Om dig og dine kvalifikationer Speciallæge i infektionsmedicin Gode tværfaglige samarbejdsevner på tværs af specialer og afdelinger Lyst til at videreudvikle hospitalets infektionsmedicinske område bredt klinisk og i forhold til forskning og undervisning Lyst til varieret arbejde med funktioner i både sengeafsnit, ambulatorium og dagafsnit Lyst til at udvikle dig som leder og organisator Afdeling for Medicinske Sygdomme Vi er en stor medicinsk afdeling, med opgaver på såvel Herlev- som Gentoftematriklen. Udover infektionsmedicin varetager vi også specialerne lungemedicin, endokrinologi og geriatri, ligesom vi har det lægelige ansvar for modtagelsen af akutte medicinske patienter på begge matrikler. Afdelingen driver endvidere en lang række specialambulatorier, diagnostisk enhed og flere forskningsenheder. Infektionsmedicinsk område Infektionsmedicinsk område er en del af Afdeling for Medicinske Sygdomme og består på Herlev matriklen af 15 (+2) senge. Derudover er der et stort infektionsmedicinsk ambulatorium, hvor der udredes og behandles patienter med kroniske virusinfektioner samt en lang række andre infektionssygdomme. Patienter med HIV- infektion og Hepatitis B og C varetages i formaliseret samarbejde med henholdsvis Epidemiklinikken på Rigshospitalet og Gastroenheden på Herlev Hospital. Afsnittet arbejder på at videreudvikle driften af IV-AB i eget hjem (KIH - Klinik for IV i Hjemmet), samt deltager i den nationale database om spondylodiscitis. Derudover varetages stuegang på det korttidsmedicinske afsnit (18 senge) på skift af de infektionsmedicinske speciallæger i tæt samarbejde med den funktionsansvarlige overlæge. Infektionsmedicinsk område har et tæt klinisk og forskningsmæssigt samarbejde med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, og har derudover tæt samarbejde med Afdeling for Hjertesygdomme og Afdeling for Intensiv behandling. Fremadrettet forventes det kliniske og forskningsmæssige samarbejde at udvides i form af deltagelse i RCT’s og yderligere samarbejde indenfor tilstødende specialer, herunder en udvidelse af forskningssamarbejde med akutafdelingen. Området har en lægestab, der består af en ledende overlæge, 8 overlæger, 1 afdelingslæge, samt yngre læger under uddannelse. Arbejdsforhold Som speciallæge på Afdeling for Medicinske Sygdomme refereres til afdelingsledelsen og infektionsmedicinsk områdeledelse. Ansøgeren vil i samarbejde med de øvrige overlæger varetage specialets kliniske drift og udvikling på begge matrikler, ansættelsen er primært på Herlev Hospital. Det forventes endvidere, at ansøger deltager aktivt i områdets strategiske udvikling samt understøtter afdelingens undervisnings- og forskningsmæssige forpligtigelser og kvalitetsarbejde. Stillingen indeholder mulighed for at videreudvikle samarbejde og forskning i det akutte område samt med KIH. Der er knyttet vagtforpligtelse til stillingen på Herlev Hospital, inkl vagter med tilstedeværelse til midnat. Løn og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesforhold i henhold til organisationsaftalen for overlæger indgået mellem Region Hovedstaden og Foreningen af Speciallæger Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. Yderligere oplysninger hos cheflæge ph.d MPG Lotte Usinger. Telefon 20452561 eller mail: lotte.usinger@regionh.dk. Ansøgningsprocedure: Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden. Ansøgningsfrist fredag den 20. januar 2023. Vi afholder samtaler torsdag den 2. februar om eftermiddagen. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet